Allmøte for alle ansatte

Siste onsdag hver måned er det digitalt allmøte for alle ansatte i Den norske kirke