Medarbeiderundersøkelse

I 2023 gjennomføres det medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i hele Den norske kirke