Webinar om leirarbeid

Fire webinarer om leir fra planlegging til gjennomføring. Her går vi inn på temaer som organisering og samarbeid, juridisk og økonomisk ansvar, arbeidstid, og erfaringer med inkludering i ulike typer leir.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: