Kirken logo
Bibelfortellerboka

Foto: Verbum forlag

Bibelfortellerboka

Innføring i historiefortelling

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Helga Samset, Verbum forlag
 • Publisert
  28.02.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

  Helga Samset har mange års erfaring som forteller. I denne boka presenterer hun en metode for hvordan fortelleren kan arbeide, fra overveielser omkring valg av tekst, gjennom forberedelser og framføring til evaluering og etterarbeid. Hvordan komme på innsiden av historien? Hvordan velge språklig stil? Hva bør fortelleren vite på forhånd om lokalet og tilhørerne?

  Det gis også eksempler på hvordan samme tekst kan brukes på ulike måter for ulike alderstrinn. En kilde til inspirasjon og kunnskap for alle som formidler bibelfortellinger.

  Les forord, innledning og kapittel 1 – Bibelfortelling for barn her.

  Boka kan kjøpes hos Verbum Forlag.