Kirken logo
Dåp av ungdom

Foto: Sveinung Bråthen

Dåp av ungdom

SAMLESIDE: Ressurser som reflekterer over motivasjon for å velge dåp og tips til gjennomføring

 • Alder
  13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Arbeidsgruppe nedsatt av kirkerådet
 • Publisert
  28.06.2017
 • Oppdatert
  09.04.2024
 • Beskrivelse

  Dåp av ungdommer

  Hvordan snakker vi om dåp med tweens, ungdom, konfirmanter og andre som ikke er døpt som barn? Her er samlet noen ressurser som reflekterer over motivasjon for å velge dåp, hva skjer i dåpssamtalen, forslag til hva hjemmet kan gjøre og andre ideer.

  Arbeidsgruppa har bestått av: Vigmund Djupang, Marita Bjørke Ådland, Runar Liodden og representanter fra Kirkerådet

 • Innhold

  Velkommen til kyrkja– velkommen til dåpen

  Å oppsøkje kyrkja som vaksen for å bli døypt, er et val som må bli møtt med respekt. Korleis møter vi som ansatt dåpskandidatens motivasjon og spørsmål? Kva er viktig å ha med seg av eigen refleksjon inn i dette møtet?

  Velkommen til kyrkja (PDF)

  Konfirmanters motivasjon til å velge dåp

  Det er mange ulike motivasjonsfaktorer og sosiale kontekster som danner rammen for vårt møter med konfirmanter som ønsker dåp. Det finnes antageligvis like mange ulike situasjoner som det finnes konfirmanter som skal døpes, her er det forsøkt å skissere noen situasjoner som oppleves som ganske vanlige i møte med konfirmanters motivasjon for dåp samt peke på noen utfordringer det vil være hensiktsmessig å være seg bevisst ved de ulike møtene.

  Motivasjon til å velge dåp (PDF)

  Dåpssamtalen- noen tanker

  I møte med konfirmanter som skal døpes møter vi ofte deres foreldre/foresatte. Hvordan møter vi deres holdninger til dåp? Hvilke spørsmål knyttet til konfirmanter og dåp trenger vi å reflektere over?

  Det er to sider ved dåpen som må formidles i dåpssamtalen. Det ene er selvsagt det rent praktiske som når og hvor dåpen skal være, hva må vi forberede og hva gjør man på selve dåpsdagen. Den andre siden er den teologiske, dåpens betydning.

  Dåpssamtalen – noen tanker (PDF)

  Momenter til dåpssamtale

  Hvordan legger vi opp en dåpssamtale med en person som bokstavelig talt står på egne bein? Hva er lurt å tenke igjennom og hvordan kan vi legge til rette for en åpen og meningsfull dåpssamtale?

  Momenter til dåpssamtale (PDF)

  Fadder for tenåringer som døpes

  Hva forventer vi av faddere til en tenåring som allerede kan ha fylt 15 år før dåpen har skjedd og med muligens kun noen uker til konfirmasjonsdagen?

  Fadder for tenåringer som blir døpt (PDF)

  Innspill til gjennomføringen av dåp av tenåringer

  Å involvere dåpskandidaten, familie og faddere i gudstjenesten bidrar til å gjøre dåpshandlingen til noe de alle var involvert i – ikke bare presten og konfirmanten. Derfor bør en del av dåpssamtalen inneholde planlegging av gudstjenesten og fordeling av oppgaver.

  Innspill til gjennomføringen (PDF)

  Tips til gaver som menigheten kan gi til tenåringen som blir døpt

  Flere menigheter gir en gave til større barn og tenåringer som blir døpt. Det er ikke noe man må gjøre, men det er hyggelig hvis man har anledning til det.

  Tips til gaver (PDF)

  Overgangsmarkering i hjemmet

  Noen har erfaring med å lage en markering hjemme i forbindelse med overganger i ungdommens liv. Hvordan kan man markere dåpen i hjemmet? Dette arket kan deles ut til foreldre/foresatte på dåpssamtalen.

  Overgangsmarkering i hjemmet (PDF)

  Dåpsplakat til samtale med ungdom

  Det er også utarbeidet en egen dåpsplakat til bruk i møte med konfirmanter og unge som skal døpes før konfirmasjon. Plakaten er utarbeidet av Hemsedal menighet.
   
  Her finner du dåpsplakaten
  Bokmål / Nynorsk
 • Dåpssamtale

  Dåpsplakat for unge er et opplegg som legger tilrette for en dåpssamtale i møte med dem som døper seg som ungdom. Plakaten inviterer til refleksjon rundt dåpens betydning og hvordan denne utføres under gudstjenesten. 

  Dåpslakat for unge finner du under:

  Bokmål / Nynorsk