Kirken logo
Fokus: DÅP

Fokus: DÅP

Et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid.

 • Alder
  0-2
 • Laget av
  MF Vitenskapelig høyskole
 • Publisert
  02.03.2018
 • Oppdatert
  02.04.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Fokus: DÅP

  Dette heftet fra 2015 fokuserer på menighetens arbeid med den første fasen i trosopplæringen.

  • Hvordan gi dåpsfamiliene et godt møte med kirken før dåp, i melding om dåp og i dåpssamtalen?
  • Hvordan kan dåpshandlingen/-gudstjenesten bli en god opplevelse for familien – og for de andre som er tilstede?
  • Hvordan kan møtet med kirken i forbindelse med dåp bidra positivt til oppfølging av dåpen? Hvordan kan hele staben ha eierskap til det at kirken døper?

  Heftet er satt sammen av seks artikler som belyser tre faser ved dette arbeidet i en lokal menighet:

  • Like etter fødsel – invitasjon og mottakelse
  • Mellom fødsel og dåp – samtale og dåpsforberedelse
  • Hendelsen – dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv

  Dette heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og frivillige medarbeidere.

   

  Heftet kan bestilles på IKO-forlaget sin nettbutikk.