Kirken logo
ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Rapport fra Presteforeningens fagavdeling

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Menighetsfakultetet, VID Vitenskapelige høgskole - Diakonhjemmet og Presteforeningens fagavdeling
 • Publisert
  12.10.2016
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Arbeidsveiledning for trosopplæringsmedarbeidere

  Prosjektet «ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster» har undersøkt trosopplæringsmedarbeideres erfaring med deltakelse i arbeidsveiledning (ABV), med tanke på motivasjon, utbytte og refleksjon over hva som var bra og hva som kan bli bedre i denne typen veiledning for denne yrkesgruppen. Bakgrunn for prosjektet var bl.a. høy turnover i stillinger som trosopplæringsmedarbeidere og behovet for å utvikle profesjonell identitet og rolleforståelse hos trosopplæringsmedarbeidere. Det ble også gjort tilsvarende undersøkelse av forsøk med arbeidsveiledning i stabskontekster. Fire ABV-grupper deltok i undersøkelsen. Det ble innhentet data gjennom tre spørreskjemaer og fokusgruppeintervjuer.

  Materialet er analysert og fortolket av forskerne Lars Johan Danbolt, Menighetsfakultetet, Hans Stifoss-Hanssen, VID Vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet) og Per Kristian Aschim, Presteforeningens fagavdeling.

  RAPPORTEN inngår i serien Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling.