Kirken logo
Diakoni i trosopplæringen

Diakoni i trosopplæringen

Oppsummering av fag- og forskningsprosjekt

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Diakonhjemmet Høgskole
 • Publisert
  08.09.2015
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Diakoni i trosopplæringen

  Diakoni i trosopplæringen av Anne Marie Sverdrup og Kari Jordheim er en oppsummering av fag- og forskningsprosjektet Diakoni i trosopplæringen ved Institutt for diakoni og ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole. Dette er til støtte for alle som har medansvar for trosopplæringen i deres egen diakonale tenkning. Prosjektets fokus er å samle og analysere erfaringer knyttet til diakoniforståelse og diakonal praksis innenfor trosopplæringsreformen, og å utvikle materiell som kan inspirere og hjelpe trosopplæringsledere og medarbeidere til å ta på alvor at diakoni skal være en sentral dimensjon i all trosopplæring

  Intensjonen er å løfte fram de gode funnene, og å bidra til å fordype grunnlagstenkningen omkring diakoni hos de lokale aktørene. Gjennom å vise og poengtere klok tenkning og praksis, ønsker vi å inspirere til utdypende refleksjon over hva diakoni som dimensjon utfordrer til, og å formidle ideer til hvordan trosopplæringen kan virkeliggjøre den.

  Her kan du lese hele heftet.