Kirken logo
Snakkemedbarn.no

snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no

SNAKKE er et nettverktøy for å øve voksne på å snakke med barn

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12
 • Laget av
  RVTS
 • Publisert
  12.06.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  SNAKKEmedbarn

  Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut. Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  SNAKKE er et nettbasert opplæringsverktøy som skal gi handlingskompetanse hos alle som arbeider med barn. Du finner verktøyet på snakkemedbarn.no

 • Innhold

  Om snakkemedbarn.no

  SNAKKE har flere deler: SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer.

  I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalen er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser. Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som på filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss? Verktøy er nyttig for å kunne finne ut av krenkelser, vold i hjemmet eller seksuelle overgrep.

  SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.  Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge. Våg å gi deg hen til det virtuelle universet og utforsk mulighetene SNAKKEsim gir.

  I LærMer kan du lese om det du blir opptatt av når du spiller eller ser film. Hvordan samtale med barn, hva er mitt ansvar og hvordan kan jeg forberede meg?