Kirken logo

Babysang som kontinuerleg arbeid i trusopplæringa eller organisert kurs

Babysang
 • Alder
  0-2
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  01.03.2018
 • Oppdatert
  05.12.2023
 • Beskrivelse

  Babysong

  Babysong er når foreldre og babyar syng saman! Dette er ein fin måte for foreldra å kome i kontakt med kyrkja på, og kan være eit viktig springbrett for seinere trusopplæringstiltak.

  Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysong får barnet moglegheit til å uttrykke og utfalde seg musikalsk. Målet er å skape ei felles oppleving gjennom å leike, synge og utforske saman med barnet sitt.

  Babysong som organisert kurs

  Babysong kan arrangerast som eit organisert kurs, med påmeldnig. Fordelen med kurs er at leiaren veit kor mange som kjem kvar gong, noko som gjer det lettare å planlegge. Den faste gruppa med deltakarar vert godt kjent med kvarandre. Eit kurs kan vare frå seks til åtte gonger, og erfaringar viser at mange som deltek på eit kurs gjerne vil vere med på neste kurs.

  Babysong som kontinuerleg arbeid

  Babysong kan vere opne samlingar, som ein del av det kontinuerlige arbeidet i kyrkjelyden. Fordelen med å organisere babysongen som eit ope tilbod er at fleire kan delta på babysong, sidan terskelen vert lågare, og det vert lettare for dei som ikkje kan delta kvar veke. Då kan foreldra kome når det passer dei, og dei kan vere med så lenge dei har glede av det.

  Begge modellane kan fungere godt i arbeidet med babysang.

 • Planlegging

  Planlegging

  Kontakt i forbindelse med dåp er eit godt utgangspunkt for samvirke mellom heimen og kyrkja. Korleis kan heimen, fadrar og kyrkja samarbeide om oppfylgjing av dåpen? Korleis kan ein etablere rituale for kvardagane, høgtider og livsriter? Eit tips er å invitere til babysong på dåpssamtalen, for å halde på kontakten!

  Her finn du viktig informasjon i førebuing av samlingane, og korleis organisere babysong.

  I dette dokumentet finn du gode råd og tips for babysangarbeidet.

  Kontakt med heimen

  I plan for trosopplæring Gud gir – vi deler står det at for aldersperioden 0-5 år er det aktuelt for kyrkjelydane å bygge kontakt og samvirke med heimen. I dette dokumentet kan du lese meir om barneteologi og bakgrunnen for babysong.

 • Ressurser

  På denne sida finn du ressursar til gjennomføring av babysang. Både musikkfaglege og pedagogiske ressursar, og forslag til salmer, sangar og musikk som kan brukast.

  Babysong i kyrkjeleg kontekst:

  IKO tilbyr gjevnlig kurs i babysang, både nasjonalt og regionalt.

  Bom Dirri, Frelsesarmeen
  Noter, tekst og idéer til aktiviteter for Bom Chicka Bom og Dirridam

  Gynge lite grann, IKO
  Babysang som trosopplæring. Trosopplæring i praksis

  Gynge mer, IKO
  Sanger for de små, utgitt i 2016

  Sangboksen min, IKO.
  Sangkort med 30 kristne sanger. Sangkort passer ofte bedre til småbarnssang enn babysang.

  Barnesalmeboka, IKO
  Med kunnskap om målgruppen kan man bruke og tilrettelegge salmer fra Barnesalmeboka i babysangarbeidet.

  Småbarnssanger til trosopplæringen
  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke
  Et hefte med sanger og metodikk for barn i aldersgruppen 0-6 år. Sanghefte og CD med singback bestilles fra Ung kirkesang. Her kan du også bestille enkeltnoter.

  Ressursen BibelBravo inneholder sangressurser for de minste, inkl. spilleliste på Spotify.

  Andre noteutgivelser som egner seg for babysong i kyrkjeleg kontekst:

  Som fuglen i skov. En bog om babysalmesang
  Herning: Folkeskolens Musiklærerforening. Oberborbeck, Ingrid 2007
  En dansk bok om babysalmesang, som kan inspirere og gi konkrete ideer til hvordan bruke barnesalmer. Stor overføringsverdi til norske forhold.

  Min båt er så liten. Sanger for de minste.
  Rykkelid, Gro Torvaldsen (ill.) 1995  Oslo: Luther forlag.

  Hvem er jungelens konge? Sanger for de minste.
  Rykkelid, Gro Torvaldsen (ill.) 1997  Oslo: Luther forlag.
  Er ikke å få bestilt lenger, men kan lånes på biblioteker.

 • Gudstenester

  Gudstenester

  Sansegudstjeneste

  Haslum kirke lagar ei sansegudsteneste der 1-åringer som har vorepå babysong blir spesielt invitert. Gudstenesta inneheld ei sansevandring som passar for de minste.

  Babysonggudstjeneste

  Å arrangere ei babysonggudstjeneste kan vere ein fin måte å inkludere babysongarbeidet i kyrkjelyden sitt gudstjenesteliv. Med ei slik gudsteneste vert det tydelig at babysongarbeidet er ein viktig del av kyrkjelyden sitt trusopplæringsarbeid.

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon

  Bruk Den norske kirkes bildearkiv og malverktøy

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

   

  Logo og illustrasjoner

  Babysongfuglen, logoer og andre grafiske element i ulike format kan lastes ned i ei samlemappe her.

  Babysongfugl-symbol


  Klikk på illustrasjonen for nedlasting

  Logo og botntekstsymbol: Nynorsk
  Klikk på illustrasjonen for nedlasting

  Logo og bunntekstsymbol: Bokmål
  Klikk på illustrasjonen for nedlasting

 • Bilder

  Bruk Den norske kirkes bildearkiv og malverktøy

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.