Kirken logo
Portaler til tro

Portaler til tro

Dette er en nettressurs til trosopplæring for voksne

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Den norske kirke, Stavanger bispedømme
 • Publisert
  19.09.2023
 • Oppdatert
  27.09.2023
 • Beskrivelse

  «Portaler til tro» ønsker å åpne opp det tradisjonelle rommet for tro, og å styrke tro hos voksne.

  Det finnes åtte portaler til tro i dette konseptet:

  • naturportalen • kulturportalen • relasjonsporalen • kirkeportalen• høytidsportalen • bibelportalen • fred og ro-portalen • din portal

  Portaler til tro er utarbeidet av Stavanger bispedømme.

  Webinar

  Tidspunkt: Torsdag 26. oktober kl. 9

  I dette webinaret blir du kjent med konseptet «Portaler til tro». Du får høre om hvordan det kan svare på utfordringer som kirken står over for i dag, og får også konkrete tips om ressurser som er utviklet og hvordan de kan brukes i menighetsarbeidet.

  Meld deg på her!

  Portalmanual

  Manualen inneholder en introduksjon til portalene, teologisk og pedagogisk grunnlagstenkning og konkrete tips til bruk av portalene i menigheten.

  Brosjyren i bokmål og nynorsk

  En vakker 24-siders brosjyre som utfordrer og åpner opp for undring og ettertanke om kristen tro. Den forteller noe om de åtte portalene og kan brukes uavhengig av nettsiden.

  Brosjyren kan deles ut i en kirkelig kontekst, for eksempel til konfirmantforeldre, i dåpssamtaler/samlinger, på gudstjenester og konserter, til ulike smågrupper osv. Det anbefales å ha en kort introduksjon om innholdet og kontekst til brosjyren i forbindelsen med utdelingen. 

  Brosjyren kan også presenteres digitalt (via skjerm/prosjektor) på gudstjenester eller i lignende sammenhenger.

  Ta kontakt på stavanger.bdr@kirken.no hvis dere ønsker å bestille brosjyrer til utdeling.

  Nettsiden

  Nettsiden www.portalertiltro.no gir en fyldig presentasjon av portalene.

  Hovedteksten under hver portal gir en enkel innføring i den kristne tro. Det er mulig å komme inn på nettsiden via QR-koden på baksiden av brosjyren.

  Lenketekstene gir mer dybdekunnskap, informasjon og refleksjon rundt de mest sentrale temaene i den kristne tro. Her kan man velge de lenkene man synes virker interessante, eller man kan lese alle fortløpende. Alle tekstene på nettsiden er stemmelagt og kan høres på øret. Bilder og design skal sammen med teksten bidra til at portalene er tilgjengelige for flest mulig.

 • Ressurser

  Artikkel til bruk i menighetsblad og på nettsider

  Lengre nede finner du en artikkel om Portaler til tro, som kan brukes i menighetsbladet og på menighetens nettsider. Spesielt menighetsbladet når ut til svært mange, og er en fin kanal for å formidle den kristen troen til menighetens medlemmer.

  I filen Oppslag til menighetsblad, A4.pdf finner du et ferdig design i pdf-format. Formatet er tilpasset en dobbeltside i et blad med A4-format.

  Artikkel til menighetsblad og menighetens nettsider.docx finner du også en artikkel til menighetsbladet og menighetens nettsider i word-format. Den kan brukes i menighetsblad med format der det ikke passer å bruke det ferdige designet. Bruk artikkelen sammen med bildet av qr-koden og illustrasjonsbildet i høydeformat. QR-koden er å finne lengre nede på siden. 

  Om ønskelig; kan word-artikkelen også publiseres på menighetens nettsider. Ved bruk er det ikke nødvendig å henvise til qr-koden. Det eneste du trenger å gjøre; er å lenke direkte til nettsiden: portalertiltro.no (se oppskrift inne i word-dokumentet). Bruk breddebildet som heter "Forside Portaler-nettside" som hovedbilde i denne sammenhengen.

  Portalmanualen: her finner du portalmanualen til hjemmesiden.

  Plakat / flyer

  Kan deles ut eller henges opp i kirken/menighetshuset. Plakaten har QR-kode til nettsiden, noe som gjør det enkelt å videreformidle informasjonen for de som kanskje vil ta en skikk senere. 

  portal-plakat-A3-dnk.pdf

  portal-plakat-A3-trykkfil.dnk.pdf

  Rollup

  Rollup egnes til bruk inne i kirken, på menighetskontoret eller i andre sammenhenger der portalen tas i bruk. Filen kan også sendes til trykkeriet ved ønske.

  rollup-portal-tro_dnk.pdf

  Annet

  Forside Portaler-nettside

  Illustrasjonsbilde til portal-artikkel

  QR-kode til hjemmesiden

Kontaktpersoner