Kirken logo
RISK - modige samtaler

RISK - modige samtaler

Samtaleopplegg om respekt, identitet, seksualitet og kropp

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Norges Kristelige Studentforbund og Norges KFUK-KFUM
 • Publisert
  18.12.2015
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  RISK

  Norges KFUK-KFUM og Norges Kristelige Studentforbund har sammen laget samtaleopplegget «RISK – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp». Opplegget legger opp til fire temakvelder, ett om hvert av de nevnte temaene. Også temaer som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (LHBT) tas opp. Under hvert tema er det laget fire til seks øvelser som legger til rette for å reflektere sammen i grupper. Samtaleopplegget som helhet er laget for aldersgruppen 15-30 år, mens de enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne.

  Normkritisk metode

  Temaene behandles med såkalt normkritisk metode. Det skiller seg fundamentalt fra etikkundervisning som baserer seg på at lederen har noen regler som deltakerne skal lære. I normkritisk metode er det ikke et mål at alle skal være enige, verken med hverandre eller med lederen. I stedet handler metoden om å reflektere rundt uttalte regler og uuttalte normer i en gruppe og i et samfunn. Hvilke uskrevne regler må alle følge og ingen stille spørsmål ved?

   

 • Innhold

  SAMLING OM RESPEKT

  De fleste mennesker har hatt både gode og vonde erfaringer med berøringer og intimitet. Det kan være en klem som varte lenger enn den skulle eller var fra en person en ikke forventet en klem fra. Det kan være et kyss på kinnet, å holde hender eller å ligge inntil et annet menneske med klær på.

  Her er det fire øvelser som handler om respekt. Respekt betyr «å se om igjen». Respekt kan være en nøkkel til å unngå å gi andre vonde erfaringer. Økt bevissthet om respekt for seg selv kan være en nøkkel til å få mot til å sette grenser. Det er viktig å øve seg både i å gi eller ikke gi samtykke, å spørre om samtykke og å vise respekt for den andres ønsker. Dette vil være fokus for disse øvelsene.

  Last ned og les om samlingen Respekt.

  SAMLING OM IDENTIET

  Denne samlingen handler om identitet og kjønn. Her er det fem øvelser samt en fordypet tekst til den som skal lede samlingen. De følgende øvelsene har fokus på heteronormativitet og privilegier som følger dette. Heteronormativitet er et begrep som er satt sammen av to ord: hetero og normativitet.

  Hvis du har vært leder for ungdom, har du sannsynligvis erfaringer både med miljøer som fungerer godt og miljøer som fungerer dårlig. Spør du unge om hva som kjennetegner et godt miljø, kommer det mange ulike svar. Mange vil si noe om at det er viktig for dem å få lov til å være den de er; det er viktig å kunne slappe av og være trygg sammen med lederne og de andre i miljøet. Det gjelder ikke minst de av oss som har en eller annen form for minoritetsidentitet og ikke alltid kan forvente selv å få bestemme hva slags reaksjoner de får når de viser eller forteller andre om hvem de er.

  I forkant av disse fem øvelsene er det også lagt med nyttig informasjon om temaet og en ordliste, slik at alle som jobber med ungdom vil kunne gjennomføre denne samlingen.

  Last ned og les om samlingen Identitet.

   

  SAMLING OM SEKSUALITET

  Dette opplegget fokuserer på samfunnsmessige sider ved seksualiteten. Derfor legger samlingen opp til å snakke om seksualitet og samliv uten verken å gå inn på det «tekniske» eller personlige følelser. Selv om det å ha sex med noen andre eller seg selv for de aller fleste er en privat ting og skjer i det lukkede rom, påvirkes vår seksualitet og våre seksuelle handlinger i stor grad av strukturer i samfunnet. Tilgang til seksualopplysning og god seksuell helse påvirker oss. Vårt livssyn og vår kultur former meninger, følelser og normer. Det handler for eksempel om kjønnsroller, aksepterte samlivsformer og kulturelle normer for hvem som får lov til å være kjæreste med hvem. I dette opplegget følger det en del informasjon i forkant til leder, en nyttig ordliste og seks øvelser.

  I disse øvelsene skal man jobbe med forventninger, forståelse og normer rundt seksualitet, både i små sosiale sammenhenger og i samfunnet vårt.

  Last ned og les om samlingen Seksualitet.

  SAMLING OM KROPP

  Kroppen er sentral i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp, som ble trøstet og omfavnet, som berørte og ga omsorg, led, døde og stod opp. Gud ble «bekjøttet» – slik kan vi oversette begrepet inkarnasjon, som i teologien brukes om at Gud ble menneske.

  Samtidig som kroppen en gang ble skapt, er den i en stadig prosess av nyskapning. Kroppen er i forandring hele livet, selv om endringene ikke hele tiden er så dramatiske som i barndommen og i puberteten. Hvordan vi har det, påvirkes videre av relasjoner til venner, familie og kjæreste. Fysisk og psykisk helse henger nøye sammen. Vil blir i bedre eller dårligere form, og på et eller annet tidspunkt rammes de fleste av oss av sykdom eller skade. I denne samlingen er det fire øvelser.

  Last ned og les om samlingen Kropp.

 • Planlegging

  LEDERINNLEDNING

  Dette er en innledningstekst om normkritisk metode for deg som vil bruke et eller flere av samtaleoppleggene når du skal lede i ei gruppe, eller for deg som vil bruke det som studieopplegg selv. Øvelsene i seg selv er ikke så kompliserte å gjennomføre. Samtidig vil du kunne ha større utbytte av dem hvis du først leser denne innledningen.

  «Jeg er ikke rasist, men…» «Det gjør ikke noe at noen er homo, men jeg synes det er litt ekkelt.» «Men det står jo i Bibelen at det ikke er lov!» «Det er greit at en gutt vil være med i dansegruppa, men…» Hørt det før? Normkritiske øvelser kan være gode verktøy for de av oss som møter denne typen påstander.

  Normer kan defineres som uskrevne regler for hvordan man skal oppføre seg. I dette materiellet skal vi bevege oss inn i spørsmål som angår kjønnsroller, sex og samliv. Vi vil bruke normkritikk for å forstå hvordan normer oppstår i grupper. Vi vil komme inn på normer for hva som er godt samliv og hva seksualitet er. Vi vil utforske hva det vil si å være kvinne, være mann eller tilhøre en annen kjønnskategori. Normkritikk handler om å utfordre sin egen forståelse av hvem eller hva som har ansvar for at en situasjon har oppstått, framfor å konkludere med at «sånn er det bare» I tillegg til normkritikk vil du i denne innledningen lære om formell og uformell makt, normkritisk bibeldiskusjon og får se på et maktkritisk eksempel om kristen identitet.

  Last ned og les Lederinnledningen (pdf).

  Alle samlingene, Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp kan du lese om og laste ned i fanene. Eller du kan laste ned alle dokumentene  i en fil her.

  Samlingene kan ha en LITURGISK AVSLUTNING. Last ned og les et eksempel på Liturgisk avslutning.

  Risk er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristelig Studentforbund og Norges KFUK-KFUM. Samtaleopplegget er produsert av en arbeidsgruppe bestående av Geir Wiknes, Line Halvorsrud, Elisabeth Fongen, Jonas Kilmork Vemøy, Håvard Skjerdal og Hanne Bergerud Sørensen, og bearbeidet av Sara Elisabeth Skreppedal Moss og Jan Christian Kielland.

  Risk er produsert med støtte fra Kristelig studieforbund.

Kontaktpersoner