Kirken logo
Rapport: Hvorfor akkurat Jesus

Foto: Emily Hopper

Rapport: Hvorfor akkurat Jesus

Kristne sannhetspåstander og livsynsmangfold i ungdommens livsverden

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
 • Publisert
  15.04.2015
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Hvorfor akkurat Jesus?

  Artikkelen er en sluttrapport av en undersøkelse gjort i forbindelse med støtte fra Trosopplæringsreformen. Artikkelen kan lastes ned her.

  Undersøkelsens mandat har vært å kartlegge hvordan disse forholder seg til spenningen mellom kristne sannhetspåstander og livssynsmangfoldet i ungdoms livsverden i sin daglige og ukentlige tjeneste.

  Det viser til en rekke intervjuer der fokuset har vært på menighetspedagoger og trosopplærere som arbeider med konfirmanter. Undersøkelsen har gitt en analyse av ungdom og medier, sannhetsspørsmål og trosforsvar, hva som engasjerer ungdommene, og hva ungdommene spør om.

  Mer informasjon: damaris.no/hvorfor-akkurat-jesus/