Kirken logo
Arbeid med konfirmantforeldre

Arbeid med konfirmantforeldre

Hvordan innlemme foreldre og foresatte i konfirmanttiden. Opplegg til bruk for temakvelder.

 • Alder
  13-15, voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  01.06.2022
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Konfirmanttiden er kirkens mest omfattende trosopplæringstiltak. Konfirmanten får anledning til å utforske, og tilegne seg ny kunnskap og kjennskap om, seg selv, kirken og verden i lys av den kristne tro. Denne tiden setter også preg på familielivet. Hvordan ivareta dette aspektet på en god måte?

  I denne ressursen finner du konkret eksempler. 

  Mange menigheter i landet har gode erfaringer med å innlemme foreldre og foresatte i hva konfirmanttiden faktisk dreier seg om. På denne måten kan man legge til rette for å bistå foreldre og legge til rette for forståelse og videre samtale om tro i hjemmet. Dette kan åpne for at foreldre får flere verktøy til å snakke med sitt barn om tro.

  Gjennom opplegg rettet mot foreldre og foresatte kan menigheten legge til rette for at foreldrenes egen tro kan vekkes og styrkes, i lys av barnets konfirmanttid.

  Dette kan gjøres på ulike måter. For eksempel ved å invitere til temakveld(er), hvor foresatte inviteres med eller uten konfirmanten.

  I sidemenyen finner du konkrete eksempler og opplegg fra noen menigheter:

  Kristuskransen fra Ullern

  Mange menigheter bruker Kristuskransen som undervisning i løpet av konfirmanttiden. Gjennom å involvere foreldrene i tema og opplegg som konfirmantene skal møte, styrkes foreldrene til å samtale med konfirmanten hjemme. 

  Samlingen kan avsluttes med at foreldre og foresatte tenner lys for sin konfirmant og selv får med seg kristuskransen hjem.

  Portaler til tro fra Stavanger bispedømme

  «Portaler til tro» ønsker å åpne opp det tradisjonelle rommet for tro. Gjennom åtte portaler kan foreldre og foresatte oppdage at det finnes flere innsteg til Gud og kristen tro.

  Portaler til tro ønsker å:

  • utvide rommet for tro
  • skape undring
  • åpne opp for nye refleksjoner
  • bekrefte tro
  • formidle kunnskap om kristen tro
  • styrke medlemsidentiteten

  Input - Lommedalen

  Dette tilbudet til konfirmantforeldre er en kombinasjon av temakvelder for foreldre alene og kvelder sammen med konfirmantene. Dette arbeidet er utviklet og gjennomføres av en arbeidsgruppe, og er et samarbeid mellom stab, frivillige og forskjellige ressurspersoner fra lokalmiljøe

 • Kristuskransen

  Temakveld med utgangspunkt i kristuskransen.

  Opplegg kommer

 • Portaler til tro

  På nettsiden https://www.portalertiltro.no/ finnes tekst, bilder, poesi, salmer og mye ulikt stoff å dykke inn i for den som ønsker det.

  På nettsidene kan man også velge "Portalen på øret", og lytte til teksten som en lydbok eller podcast.

   

  Manual for opplegg kommer

 • Input-samling

  I Ressursen Input kan menigheten hente inspirasjon til flere samlinger med temakvelder for foreldre alene og kvelder sammen med konfirmantene. 

  Under finner dere opplegg for en kveld med konfirmantforeldre som er en vandring i kirkerommet om konfirmasjon. Målet med vandringen er at foreldre/foresatte selv skal få tid og mulighet til å reflektere over hvilken tid deres barn skal gå inn i.

  Avsluttes med en stasjon hvor foreldre får tenne lys og be en bønn for sin konfirmant.

   

  Konfirmantforeldrevandring

  (Opplegget er utviklet i Lommedalen menighet. Teksten til dette notatet er hentet fra Konfirmantbibelens lærerveiledning s. 44)

  Denne foreldrevandringen gjennomføres som en del av første Input kveld for konfirmantforeldre der en tar opp: Hva er konfirmasjon.  Dette er en vandring i kirkerommet, som også passer etter en informasjonskveld i sammenheng med konfirmasjonstiden.

  Foreldrene blir invitert på en 15-20 minutters vandring til ulike stasjoner i kirkerommet med etterfølgende refleksjon. Stasjonene er utstyrt med levende lys, blomster og gjenstander som gir assosiasjoner til de ulike temaene. Send foreldrene inn i kirkerommet etappevis og be alle gå stille uten prat. Sett på rolig musikk, gjerne salmer.

   

  Stasjon 1:

  ved døpefonten (sett frem f.eks Dåpslys, dåpsattest, dåpskjole/dåpslue, dåpsklut).

  På plakater følgende tekst:

  1. a) Et vers av dåpssalmen som brukes mest i menigheten.
  2. b) Husk tilbake på ditt barns dåp.

  - Hvor var det,

  - Hvem var faddere

  - Hvordan var dagen?

   

  Stasjon 2:

  Barndommen (sett frem barnefoto, leker, lego, kosedyr, 4-årsbok, barnebibel). 

  På plakater følgende tekst:

  1. a) Barndomsdikt.
  2. b) Tenk tilbake på ditt barns barndom.

  - Hva preget den tiden og hva husker du best?

   

  Stasjon 3:

  Ungdomstiden (Konfirmantbibelen, Kristuskransen, mobiltelefon, skolebøker, timeplan, fotball, sminkepung).

  På plakater følgende tekst:

  Hvilke forventninger har du til konfirmasjonstiden?

  1. a) ungdomsdikt/visdomsord om ungdomstid.
  2. b) Hvilke ønsker har du for ditt barn?

   

  Stasjon 4:

  Framtidsdrømmer. (Videregående bøker, yrkesvalgmateriale, studiekatalog, boligannonser, bryllupsbilde).

  På plakater følgende tekst:

  1. a) ungdoms- og frigjøringsdikt/visdomsord
  2. b) Hvilke drømmer har du for framtiden til ditt barn?

  Stasjon 5:

  Egen konfirmasjonstid (gamle konfirmantbøker, regn tilbake i tid og finn typiske ting fra foreldres ungdom, typisk pop-musikk, klesplagg, Hvem, hva, hvor, Guinness rekordbok og fotballbok).

   

  På plakater følgende tekst:

  Hvilke minner har du fra egen konfirmasjonstid?

   

  Stasjon 6: ved lysglobe, alter/sidealter med bønnekrukke.

  (sett frem lys og bønnelapper)

  På plakater følgende tekst:

  Tenn et lys og skriv en bønn for din konfirmant.

   

  Etter hvert som de blir ferdig i kirkerommet, inviteres de til en kaffekopp – i tilliggende rom eller bak i kirken. Be dem samtale om egne erfaringer fra konfirmasjonstiden. 

   

  Dokumenter som kan lastes ned:

  Kjøreplan for samling 

  Konfirmantforeldrevandring i word dokument

  Vandring for foreldre om konfirmasjon power point presentasjon som kan brukes i stede for en fysisk vandring

 • Øvrige ressurser

  Hvorfor og hvordan arbeide med konfirmantforeldre? Erfaring fra menigheter

  Eksempler på tema og forskjellige opplegg - Refleksjon, samlinger, foredrag, bildebønn, kirkekaffe, grensesetting, å være foreldre, hverdagsklokebok

  Powerpoint som inspirasjon til å snakke med foreldre - Å ha en tenåring/konfirmant i huset

  Er vi på nett? - Samtaleopplegg - Konfirmantfamilien, dialog, konflikt, fester, facebook, case, kommunikasjon. Publisert med tillatelse.

  Samarbeid med konfirmantforeldre

  Forventninger – Forventinger til konfirmanten og til hjemmet

  Er vi på nett – Hvordan kommunisere og takle utfordringer i hjemmet i ungdomstiden? Et gruppe-samtaleopplegg for konfirmanter og deres foreldre/foresatte.

  Konfirmantfadder beskriver et spesialutviklet samtaleopplegg som konfirmanter går gjennom sammen med en fadder i løpet av et år.

Kontaktpersoner