Kirken logo
Kirketreet

Foto: Menighetene i Rælingen

Kirketreet

Gjør trosopplæringstiltakene mer synlige for menigheten

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Menighetene i Rælingen
 • Publisert
  25.07.2016
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Kirketreet

  Menighetene i Rælingen fikk lyst til synliggjøre at det er mange barn som deltar på tiltakene i trosopplæringen. Da etablerte de «Kirketreet». Kirketreet er en bjørkestamme med grener og bilder av barna og en farget lapp som sier hvilket tiltak de har vært med på, dette blir tilslutt riktig så fargerikt. Treet er festet i en juletrefot, hvis det ikke vil stå, kan man feste litt strie rundt. Kirketreet er for ett år av gangen. «Bladene» tas ned når året er omme.

  Det gjør det lett for menigheten å forstå hva trosopplæring er, og hvem som kommer på tiltakene. Alle barna får satt et spor etter seg og kan kjenne igjen bilde av seg selv og andre barn neste gang de er innom kirken.

  Hvordan gjennomføre kirketreet i de ulike trosopplæringstiltakene:

  • Tar bilde av barna når de kommer til tiltaket
  • Overfører bildene til PC
  • Printer ut bildene og laminerer dem
  • Klipper ut bildene i riktig størrelse
  • Lager lapper i ulike farger for hvert tiltak med navn på tiltaket og navn på barnet.
  • Knyter i snor for å binde sammen bilde, lapp og kunne henge opp på treet.
  • Barna henger bildet sitt på kirketreet ila gudstjenesten knyttet til tiltaket eller under en liturgisk avslutning.

  Det er lurt å ha en som er ansvarlig for alt rundt bildene, tar bildene, overfører, printer ut og laminerer. Dette kan gjerne en leder gjøre.

  På tiltak for de små barna gjør mani stand alt det andre i forkant. Skriv navn og tiltak på farget lapp, klipp opp snor. Under tiltaket får en foreldre til å binde sammen bilde og lapp for sitt barn. På tiltak for de store barna eks. Adventssprell for 7-åringer og Lys våken for 10 åringer har dette vært en liten aktivitet i programmet for tiltaket. Lappen har da blitt pyntet litt av hver enkelt deltager. Rælingen har hatt over 40 barn på hvert tiltak og det har gått greit.