Kirken logo

Den norske kirkes e-læringskurs om konfirmanter og seksualitet

Den norske kirkes e-læringskurs om konfirmanter og seksualitet lanseres på allmøtet den 28. februar. Kurset har en varighet på ca 20 minutter og innholder både korte filmsnutter, faktadel og refleksjonsspørsmål. Kurset kan med fordel tas i fellesskap, for eksempel i staben.

Den norske kirkes e-læringskurs om konfirmanter og seksualitet
Publisert 20. februar 2024
Oppdatert 28.02.2024

Vi vet at de fleste av konfirmantene i kirken er opptatt av seksualitet. Puberteten er en tid hvor mye er i endring- både kroppslig og psykisk. Seksualiteten er en viktig del av det å være menneske, og alt menneskelig angår den kristne tro. Derfor må vi som kirke snakke om seksualitet.

Det kan hende at kirkelig ansatte med ansvar for konfirmanter er usikre på hvordan man skal gripe an temaet. Derfor tror vi at dette kurset, som er et resultat av et Kirkerådsvedtak i 2022, kan bidra til å trygge, utruste og bevisstgjøre kirkelig ansatte. Kurset peker også på ressurser til videre arbeid med å snakke med - og undervise konfirmanter om seksualitet.

Biskop i Tunsberg bispedømme, Jan Otto Myrseth har selv tatt kurset anbefaler det til alle som jobber med konfirmanter:

«Eg kan varmt tilrå dette kurset. Det er bore oppe av solid kunnskap og innsikt i den konkrete livsverda til 14/15-åringar, og det rustar deg å til å møte eit mangfald av konfirmantar med ulike erfaringar i bagasjen. Kurset motiverer til å skape eit trygt rom der ungdommane kan vere seg sjølve og kjenne seg inkluderte.

Dette e-læringskurset vil hjelpe deg til å gjennomføre undervisning og samtalar om seksualitet og identitet.

Kurset har gode illustrasjonar, nyttig informasjon og konkrete råd som gir motivasjon til å gå i gang med dette temaet.»

Kontaktpersoner