Kirken logo
K-Stud: Hvordan søke om tilskudd

K-Stud: Hvordan søke om tilskudd

Velkommen til studieforbundenes felles tilskuddsportal. K-Stud er et kristelig studieforbund som gir medlemmene sine mulighet til å søke om tilskudd til all organisert opplæring for ungdom og voksne. K-Stud dekker alle typer tilskudd for studie- og samtalegrupper, som f.eks. bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper og dialoggrupper.

 • Alder
  13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Den Norske Kirke
 • Publisert
  06.11.2023
 • Oppdatert
  22.05.2024
 • Beskrivelse

  Økonomisk støtte til opplæring i menighetene. 

  Mange har erfaring med å få midler til konfirmantopplegget sitt.
  I tillegg kan det også søkes om støtte for andre tiltak for deltagere over 14 år.  Her er noen eksempler:

  •    Tekstgjennomganger med prestene. «Bruk B6 grundig studie av utvalgte bibeltekster» så har du raskt noen ekstra midler.
  •    Alle kor for voksne
  •    Babysang (man søker for foreldrene, standard studieplan babysang)
  •    Lederkurs – bruk gjerne planen «lederkurs Øvre Eiker» eller en av de andre om den passer bedre.
  •    Fagdager og kurs i regi av bispedømme og Kirkerådet har ofte egne planer, men vær kreativ så finner du en som passer
  •    Formiddagstreff for eldre med andakter og lignende
  •    Bibelgrupper og alle slags grupper der det skjer opplæring 
  •    Og mye mer av opplæring 

  Veiledning for søknadsprosessen:

  Video for generell veiledning i å søke kan du finne her: 

  Trykk på knappen under: Veiledning til søkeprosessen i K-stud for å lese mer. 

  Søknadsfrist 

  Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs. For kurs avsluttet etter 30. september er fristen 15. januar året etter. 

  Hjelp å få 

  Ta ellers kontakt med K-stud på tlf. 400 00 510 eller e-post: post@k-stud.no for hjelp til søknadsskjema eller andre spørsmål. 

  Før kursstart 

  Vi har standard studieplaner for kor, konfirmanttiden, ledertrening og mye mer. Dette er generelle planer som vi anbefaler alle å bruke til slike kurs. Ved å bruke forhåndsgodkjente standard studieplaner på K-stud sine sider trenger man IKKE å søke om egen godkjennelse på forhånd. Husk å lage deltakerlister med alle påmeldte deltakere. Du må ha med navn, bostedets postnummer, fødselsår og kjønn. Du kan lage de manuelt eller eksportere de fra medarbeideren/kardinal til Excel også lime inn i malen.  

  I etterkant av kurs 

  Opprett tilskuddssøknad i søknadsportalen. Før inn deltakere, samlinger og oppmøte og annen info som det bes om. Du får tilskudd pr. time og pr. gruppe, så bruk gjerne en ny søknad om du har flere grupper med konfirmanter, kor, ledertrening o.l. 

  Kontroll av kurs 

  Når du sender inn søknaden, signerer du på at kurset eller annen opplæring er gjennomført etter reglene, og bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte. Du er ansvarlig for å kunne dokumentere kurset med troverdig dokumentasjon. Hver måned trekker K-stud ut noen tilfeldig utvalgte kurs for internkontroll. De ringer deltakere og spør om de har deltatt, og stiller noen kontrollspørsmål om kurset. Alle deltakerne bør bli opplyst om dette, og at det søkes støtte. 

 • Veiledning til søkeprosessen

  Ønsker du ekstra penger til konfirmantarbeidet? 

  1. Logg inn og søk etter studieplan: Konfirmanttiden i DEN NORSKE KIRKE 

  2. Ha klar oppmøtelister med dato og navn 

  3. Importer navneliste fra Excel rett inn i søknadsportalen eller registrer de manuelt. Mal for navneliste finner du under "eksporter personer" i søknadskjemaet. 

  4. Registrer dato for undervisning og kryss av for oppmøte. Send inn søknad 

  Mer detaljert beskrivelse under: 

  Kriterier for å søke K-stud om kursstøtte: 

  • Det må være minst 4 kurstimer.
  • Det må være minst 4 deltakere som fullfører kurset. 
  • Det kan søkes dispensasjon fra kravet om minst 4 deltakere ved særlige tilfeller.
  • Deltakerne må fylle 14 år inneværende år eller eldre (du trenger derfor kun årstall i listene). 
  • Før frammøteliste underveis.
  • Alle deltakerne må få tilbud om kursbevis. Du kan f.eks. tilby et diplom, bokmerke, pin o.l og dette ligger ferdig i søknadsportalen etter endt kurs. 

  Fellesprogram som show, gudstjeneste, konserter og lignende, telles ikke som kursvirksomhet. 

  Søknad sendes via K-stud`s søknadsportal som du finner her: 

  https://tilskudd.studieforbund.no 

  Trykk på "Studieplaner"-knappen med universitetslua helt til venstre.  

   

  Skriv inn "Konfirmanttiden" i søkefeltet og velg deretter studieplanen "Konfirmanttiden i DEN NORSKE KIRKE" 8-80 timer.  

   

  Les gjerne gjennom studieplanen for å sjekke at den passer ditt opplegg. Velg så  den grønne "Søk tilskudd til kurs"-knappen oppe til høyre.  

   

  For å få et Excel-skjema du kan importere kan du laste ned mal ved å trykke på  "Eksporter personer (Excel)" knappen. Fyll inn i malen og last opp.
  Du kan  eksportere din navneliste fra medarbeideren/kardinal til Excel. Legg merke til å at du må ha fornavn og etternavn i samme kolonne. Bruk «kjed sammen»-funksjonen i Excel før du limer inn i malen. 

 • Tilskuddsordninger

  Dokumentet inneholder oversikt over tilskuddsordningene og gjeldende regelverk gjeldende fra 2024. Regelverket bygger på Voksenopplæringsloven med forskrifter, og inneholder egne tilpasninger og presiseringer. 

  Dokumentet finner du her: Tilskuddsordninger 2024

Kontaktpersoner