Kirken logo
Aktivitetshefte Moster 2024

Aktivitetshefte Moster 2024

IKO har utviklet en undervisningsressurs tilknyttet Moster 2024, kalt 'Verdiar i tusen år'.

 • Alder
  9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  IKO-forlaget
 • Publisert
  15.02.2024
 • Oppdatert
  22.05.2024
 • Beskrivelse

  Målgruppe og bruksområder

  Aktivitetsheftet 'Verdiar i tusen år' er utarbeidet med lærere på mellomtrinnet (5.-7. klasse) som målgruppe, men flere deler av opplegget kan også tilpasses litt yngre eller eldre barn. Heftet er tilgjengelig digitalt, men kan også skrives ut i pdf-format. 

  Kirkelig ansatte kan f.eks. vurdere om det er aktuelt å tilby lokale grunnskoler et kirke/skole-samarbeid med utgangspunkt i heftet, eller tipse aktuelle skoler i lokalsamfunnet om at heftet finnes.

  Innhold i aktivitetsheftet

  Heftet er delt inn i fire hoveddeler. Første del av heftet har mye bakgrunnsstoff beregnet på lærer/undervisningsansvarlig. Her kan man lese alt eller velge noen temaer ut fra hvilke aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre. Eksempler på bakgrunnsstoff som tas opp er middelalderen som epoke, innhold og verdier i kristenretten og sentrale historiske skikkelser i perioden. 

  I del to presenteres en rekke ulike oppgaver og undervisningsopplegg. De fleste av disse er tverrfaglige eller kan knyttes opp til ulike fag, mens enkelte er anbefalt for et konkret fag som KRLE eller norsk. Oppgavene spenner vidt i tema (mat, navnetradisjoner, religionskritikk, språk, tegning, historie m.m.) og vil enkelt kunne tilpasses mange læreplanmål, både på mellomtrinnet og i andre aldersgrupper.

  Del tre er en omfattende lenkesamling som er ment som en lærerressurs til fordypning. Her finnes blant annet filmer, oversiktsartikler og quizer. Det er også laget en tydelig inndeling med ressurser som egner seg til bruk i kirke/skole-samarbeid.

  Den siste delen av heftet er en detaljert plan for hvordan man kan forberede og gjennomføre rollespillet "Spelet om Krosshaugen"(med temaer knyttet til innføringen av kristenretten) som et kirke/skole-samarbeid.

  Les mer og last ned heftet som PDF. 

  Tidsreisa Moster 2024

  I aktivitetsheftet er også "Tidsreisa Moster 2024" nevnt i forbindelse med undervisningsoppleggene i del to. Dette er en tidslinje som går fra vikingtiden og frem til vår egen tid, med mye informasjon om historiske hendelser og personer. 

  Denne ressursen er svært velegnet til bruke i undervisningen i samfunnsfag/historie både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

  Se tidslinjen Tidsreisa Moster 2024.

Kontaktpersoner