Kirken logo
Bønn og bærekraft

Bønn og bærekraft

Undervisningsopplegg om bønn og natur i ulike religioner, beregnet på elever på 10. trinn.

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Borg bispedømme, Dialogsenter Østfold, Håpets katedral og IKO
 • Publisert
  15.02.2024
 • Oppdatert
  25.06.2024
 • Beskrivelse

  Innhold og målgruppe

  Undervisningsopplegget “Bønn og bærekraft” består av to filmer og et hefte med lærerveiledning og oppgaver. I filmene møter man mennesker som gir et innenfra-perspektiv på bønn og natur i ulike religioner.  Bønn og bærekraft er rettet mot 10. trinn i skolen. 

  Læreplan og faglig forankring

  Undervisninsgopplegget knytter an til både overordnet del i læreplanverket og læreplanen i KRLE (Fagfornyelsen 2020). Undervisningsopplegget legger til rette for mangfoldskompetanse gjennom bevisstgjøring rundt egne holdninger og synspunkter i møte med ulike religiøse standpunkt.

  Hvem står bak?

  De som står bak prosjektet er Borg bispedømmeråd, Dialogforum Østfold, Håpets katedral og IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Undervisningsopplegget er utviklet i tilknytning til det interreligiøse kunstprosjektet Håpets katedral.

 • Lærerveiledning og videoer

  Lærerveiledning

  Lærerveiledningen for undervisningsopplegget 'Bønn og bærekraft' gir mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, hva som er aktuelle læreplanmål for 10. trinn og hvordan man kan gjennomføre ulike opplegg med utgangspunkt i filmressursene. 

  Se lærerveiledningen i PDF-format.

  Videoer

  De to videoene som er laget er tekstet og lagt ut i Vimeo. I videoene møter man representanter for flere ulike trossamfunn. Filmen om bønn er ca. 25 minutter lang, mens filmen om natur varer ca. 15 minutter.

  Se video om natur i religionene.

  Se video om bønn i religionene.

Kontaktpersoner