Kirken logo
Hvordan utvikle frivillighet i kirken?

Bilde: VON

Hvordan utvikle frivillighet i kirken?

Modulbasert ressursmateriell til bruk i menigheter og webinar med presentasjon av forskning og materialet

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  23.11.2022
 • Oppdatert
  27.03.2024
 • Beskrivelse

  Dette opplegg er utarbeidet på bakgrunn av et forskningsprosjekt om frivillighet i menigheter som har jobbet med følgende spørsmål:

  1. Hva fremmer, og hva hindrer frivillig innsats og utvikling av frivillighetskultur i menighetene?
  2. Hvordan tilrettelegger menigheter for frivillighetstyper gjennom innovative ledelsesformer og organiseringspraksiser?

  Resultatet ble et verktøy for samtaler om utviklingen av frivillighet i menigheter og staber. Heftet inneholder:

  • resultater fra forskning
  • tekster om seks sentrale elementer i organisering og ledelse av
   kirkelig frivillighet: verdsette, motivere, rekruttere,
   relatere, organisere og utvikle
  • metodikk
  • refleksjonsspørsmål

  MERK! Det er mulig å søke tilskudd til kurs/studiegruppe fra Kristelig studieforbund (k-stud.no).

  Last ned hele heftet:

  Hvordan utvikle frivillighet i kirken.pdf

  Du kan også laste ned de enkelte modulene:

  Modul 1 Verdsette.pdf

  Modul 2 Motivere.pdf

  Modul 3 Rekruttere.pdf

  Modul 4 Relatere.pdf

  Modul 5 Organisere.pdf

  Modul 6 Utvikle.pdf

  Til høyre finner du et webinar der forskningsresultatene og verktøyet presenteres.

  Utarbeidet på bakgrunn av et forskningsprosjekt finansiert av Kirkerådet ved VID, senter for verdibasert ledelse og innovasjon.

 • Webinar

  Webinar: Hva stimulerer til frivillighet i en menighet?

  Opptak fra 24. november 

  VID vitenskapelige høgskole har forsket på ledelse, kultur og organisering som stimulerer til frivillighet i Den norske kirke.

  Stephen Sirris, leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, presenterer resultater fra forskningen og det pedagogiske bruksmateriale som menigheter kan ta i bruk for å nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Ansatte, som jobber med frivillighet lokalt, gir respons på innholdet og på hva det kan bety for organisering og arbeidet med frivillige.

  Webinaret ledes av Wenche Fladen Nervold, seksjonsleder diakoni og samfunn

  Webinar: Hva stimulerer til frivillighet i en menighet? from Den norske kirke on Vimeo.

  Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet

Kontaktpersoner