Kirken logo
Bærekraftsmålene

Illustrasjon: bærekraftsboka.no

Bærekraftsmålene

SAMLESIDE: Ressurser knyttet til FNs bærekraftsmål

 • Alder
  9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  18.02.2019
 • Oppdatert
  31.10.2022
 • Beskrivelse

  FNs bærekraftsmål

  Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å skape en levelig og rettferdig verden i fremtiden. De består av 17 mål og 169 delmål som i 2015 ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland. Målene går på tvers av økonomi, sosiale forhold og klima- og miljøhensyn. Siden målene skal oppnås innen 2030 kalles de ofte for 2030-agendaen.

  I denne ressurser finner du flere spennende ressurser som kan brukes i arbeid med barn, unge og bærekraftsmålene. 

 • Bærekraftsboka

  Bærekraftsboka

  Bærekraftsboka er ei lita bok med en lett tilgjengelig innføring i FNs bærekraftsmål, og den reflekterer over hva de har med kristen tro og Bibelen å gjøre. Boka utfordrer også leseren til egen refleksjon.

  Bærekraftsboka er både ei fysisk bok, som bestilles via IKOs nettbutikk og et eget nettsted med alt innhold, bærekraftsboka.no.

  Bærekraftsboka kan både brukes til personlig inspirasjon og informasjon, og som en ressurs i arbeid i menighet og organisasjoner. I tillegg til en introduksjon og en teologisk betraktning til hvert av de 17 bærekraftsmålene, inneholder den også spørsmål til refleksjon, utfordringer og en kort bønn for hvert av målene. Den kan derfor godt brukes som utgangspunkt for temasamlinger, konfirmanttimer, bibelgrupper eller lignende. Den kan også brukes som ressurs i preken- og gudstjenestearbeid

 • Ressurser

  Opplegg for stab og menighetsråd:

  Bærekraft hos oss?

  Samarbeid for å nå målene

  Opplegg for tweens:

  Hva er ulikhet?

  Våre mål

  Opplegg for ungdom:

  Alias_om bærekraft

  Mine mål

   

   

 • LNU-ressursbank

  Ressurser fra andre

  LNU organiserer barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. De har laget en ressursbank med aktiviteter for å arbeide med FN sine bærekraftsmål. 

  Her kan du velge et bærekraftsmål og finne aktiviteter ut i fra dette. Mye spenennde og relevant! 

  Se ressursene på baerekraft.lnu.no

   

  Baerekraftsbiblioteket for barneskoletrinnet (Nettside til FN-sambandet)

Kontaktpersoner