Kirken logo
Grønn eiendomsdrift

Grønn eiendomsdrift

Kompetansepakke om grønn eiendomsdrift fra Grønn Byggallianse

 • Varighet
  ca. 1 time per kurs
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  01.04.2023
 • Oppdatert
  20.06.2024
 • Beskrivelse

  Hvordan planlegger, bygger, forvalter og drifter Den norske kirke sine bygninger ut ifra hensyn til klima, miljø og bærekraft? Svaret krever omfattende kunnskap, kompetanse og samarbeid mellom aktører i hele kirken.

  Grønn Byggallianse (GB) har utviklet en pakke av e-læringsprogrammer med tittel Grønn Eiendomsdrift. Her lærer man hvordan miljøbelastning ved eiendomsdrift kan reduseres, samtidig som det tas hensyn til brukernes behov og økonomi.

  Målgruppen for denne kompetansepakken om er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

 • Hvorfor Grønn Byggallianse?

  Dnk bør benytte seg av eksisterende kunnskap på feltet og søke samarbeid med andre aktører. Derfor har Kirkerådet inngått et samarbeid med Grønn Byggallianse (GB) på vegne av Dnk. Medlemskapet åpner også for ressurstilgang og deltakelse fra kirkelige fellesråd. I Grønn byggallianse samarbeider hele bygg- og eiendomssektoren om miljø og bærekraft. 

 • Undertema og påmelding

  Det er utviklet ca. én-timers lange e-læringskurs til følgende tema:

  •    Tariffer og effektoptimalisering
  •    Varmeanlegg
  •    Miljøledelse
  •    Miljøoppfølgingssystem
  •    SD-anlegg
  •    Ventilasjonssystem del 1
  •    Ventilasjonssystem del 2
  •    Inneklima
  •    Grønn skjøtsel av uteområder
  •    Avfall i drift
  •    Energieffektiv lys og belysning

  Ettersom Kirkerådet har betalt for et visst antall lisenser, er deltakelse og bruk av kursene begrenset. Derfor må man også begunne behov ved påmelding. Lenke til påmelding finnes her.

Kontaktpersoner