Kirken logo
Prosjekt: Skaperverk & bærekraft

Bildekreditering: Lars Verket

Prosjekt: Skaperverk & bærekraft

Vi deler erfaringer fra det økumeniske samarbeidsprosjektet

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  02.03.2023
 • Oppdatert
  30.01.2024
 • Beskrivelse

  Skaperverk og bærekraft - et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn var et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. Prosjektet varte fra 2008 til 2016.

  Her kan du lese om erfaringer i rapporten fra dette samarbeidet. Du vil finne lenker til prosjektets teologiske og klimafaglige grunnlag, både på nynorsk og bokmål.

 • Prosjektets start og målsetning

  Initiativet startet i Kirkemøtet i 2007. Det påfølgende Kirkemøte i 2008, vedtok rammen til samarbeidet, og la en rekke føringer for dette omfattende prosjektet.

  Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid.  

  Prosjektets overordnede mål ble formulert slik:

   I dette samarbeidet vil kirkene:

  • være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.
  • bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette
  • demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd.
  • skape håp og fremtidstro med ord og handling
 • Prosjektets kirkefaglige og teologisk grunnlag

 • Sluttrapport

Kontaktpersoner