Kirken logo
Skaperverkets dag

Bildekreditering: Veeterzy

Skaperverkets dag

Lurer du på hvordan dere kan feire skaperverkets dag? Kikk her!

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  02.03.2023
 • Oppdatert
  30.01.2024
 • Beskrivelse

  Her finner du ideer, tips og materiell til å markere og feire dagen.

 • Når skal vi feire Skaperverkets dag?

  Den norske kirke oppfordrer til å markere Skaperverkets dag en gang i løpet av teenighetstiden. Treenighetstiden er den grønne årstiden som starter med pinse og varer til kirkeårets slutt.

  Noen menigheter har markert Skaperverkets dag sammen med markeringen av Verdens miljøverndag, som er 5. juni. Mange andre kirkesamfunn, spesielt katolske og ortodokse, feirer en Season of creation i tiden 1. september til 4. oktober.

 • Hvordan kan vi markere Skaperverkets dag hos oss?

  Skaperverkets dag kan markeres på mange måter.

  Det kan markeres helt enkelt ved å eksempelvis bruke ressursen «Byggesteiner for grønn liturgi», og ta inn noen av bønnene du finner her. Den samme ressursen foreslår også andre elementer som enkelt kan tas med i en gudstjeneste eller en annen type arrangement. 

  Ved markering av skaperverkets dag i en gudstjeneste, er det mulig å tenke at offergaven kan gå til for eksempel et lokalt grønt prosjekt, Kirkens Nødhjelp eller til et av de grønne misjonsprosjektene til SMM (Samarbeid menighet misjon).

   

 • Markeringer i verden

  Ulike kirkesamfunn over hele verden markerer Season of creation i tiden fra 01. september til 04. oktober. Temaet for 2023 var inspirert av profeten Amos: Let Justice and Peace flow. 

  I Norge feirer mange menigheter høsttakkefest i denne perioden. Derfor velger en del menigheter å markere Skaperverkets dag tidligere i året, for eksempel kombinert med en pilegrimsvandring eller friluftsgudstjeneste.

Kontaktpersoner