Kirken logo
Liturgier

Foto: Bo Mathisen / Den norske kirke.

Liturgier

Her finner du liturgisamlingen som er i bruk i Den norske kirkes gudstjenesteliv. Liturgier finnes på bokmål, nynorsk, samiske språk, kvensk, engelsk, tysk, spansk og ukrainsk.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  23.02.2023
 • Oppdatert
  24.04.2024
 • Beskrivelse

  Den norske kirkes liturgisamling

  Her finner du liturgisamlingen som er i bruk Den norske kirkes gudstjenesteliv. Liturgiene på denne siden er oppdaterte, slik at de til enhver tid gjeldene liturgier ligger her.

  Finn de liturgiske ordningene ved å klikke deg rundt i sidemenyen.

  Veiledningsvideoer for den liturgiske musikken for hovedgudstjenesten finner du i her.

  Noter og liturgisk musikk

  Av hensyn til rettigheter på musikk, er det kun tekster som ligger ute på denne siden. Noter og liturgisk musikk finner du:

  1.   I de trykte gudstjenestebøkene
  Ifølge Regler for liturgisk inventar og utstyr § 18 skal det i en kirke være «tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, kirkemusiker og sakristi).» Dette gjelder både for ordningene for Vigsel og forbønn og for Dåp. Bestilling av bøker gjøres på Eide forlags nettbutikk: eideforlag.no eller ved en epost til ordre@eideforlag.no.

  2.   På nettsiden gudstjeneste.no
  For å få tilgang til ressursene på nettsiden trenger du en profil og abonnement. Finn alle de liturgiske ordningene ved å klikke deg rundt i sidemenyen. Veiledningsvideoer for den liturgiske musikken for hovedgudstjenesten finner du i Ressursbanken.

  Om oversettelsene til engelsk, tysk, spansk og ukrainsk:

  Alle tekster er blitt gjennomgått med tanke på bruk som praktiske gudstjenestefeiringstekster i liturgiske kontekster. Økumeniske tekstformuleringer brukes der disse er i tråd med Den norske kirkes teologiske valg.

  Gjeldende og oppdaterte bibeloversettelser er blitt brukt, og økumeniske forbilder i "Common Worship" (Church of England), "Worship" (Evangelical Lutheran Church in America), samt EKD (Den lutherske kirken i Tyskland) sine ulike liturgier har vært naturlige forbilder og kilder for fellesbønner.

 • Hovedgudstjeneste

  Alle menigheter skal fastsette sin lokale gudstjenesteordning. Der ordningen eller ordningene er innenfor vedtaket i Kirkemøtet (ordningens valgfrie ledd og de åpninger og valgmuligheter som ligger i rubrikkene), sendes de til orientering for biskopen. 

  Der de lokale grunnordningene gjør valg som det ikke er åpnet for i ordningen, søker menigheten om godkjenning hos biskopen. Ifølge alminnelige bestemmelser punkt 6 kan biskopen «i særlige tilfeller samtykke i et opplegg av søndagens gudstjeneste som avviker fra gjeldende ordning». Hva som kan regnes som «særlige tilfeller», er det biskopene som skal ta stilling til. 

   Om bruk av liturgiene

  ·         Heilag handling, heilag tid, heilagt rom - Ei innføring i gudstenesteforståing - (pdf, 2020)

  ·         Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten (pdf, 2020)

  ·         Veiledning til gudstjenestens hoveddeler (pdf, 2020)

  Ordning for hovedgudstjeneste - vedtatt av Kirkemøtet 2019

  ·         Bokmål: MS Word | PDF

  ·         Nynorsk: MS Word | PDF

  ·         Nordsamisk: MS WordPDF

  ·         Sørsamisk: MS Word | PDF

  ·         Lulesamisk: PDF

  ·         Engelsk: MS Word

  ·         Tysk: MS Word | PDF

  ·         Spansk: MS Word

  ·         Ukrainsk: MS Word | PDF

   Samlingsbønner     

  ·         Bokmål: MS Word | PDF

  ·         Nynorsk: MS Word | PDF

  ·         Nordsamisk: MS Word | PDF

  ·         Sørsamisk: MS Word | PDF

  ·         Lulesamisk: PDF

  Dagens bønn - vedtatt av Kirkemøtet 2014

  ·         Bokmål: Dagens bønn

  ·         Nynorsk: Dagens bøn

  ·         Nordsamisk: PDF

  ·         Lulesamisk: PDF

  Kirkeårets tekster

  ·         2023/2024: PDF

  ·         2024/2025: PDF 

  ·         2025/2026: PDF

  ·         2026/2027: PDF

  ·         2027/2028: PDF

  ·         2028/2029: PDF

  ·         2029/2030: PDF

  Forbønner

  ·         Bokmål: MS Word | PDF

  ·         Nynorsk: MS Word | PDF

  ·         Nordsamisk: MS Word | PDF

  ·         Sørsamisk: MS Word | PDF

  ·         Lulesamisk: PDF

  Kirkeårsprefasjoner     

  ·         Bokmål: MS Word | PDF

  ·         Nynorsk: MS Word | PDF

  ·         Nordsamisk: MS Word | PDF

  ·         Lulesamisk: PDF

  Alminnelige bestemmelser for ordning for hovedgudstjenesten 

  ·         Bokmål: MS Word | PDF

  ·         Nynorsk: MS Word | PDF

  ·         Nordsamisk: PDF

 • Andre gudstjenester

  Askeonsdag

  Ordning for askeonsdag ble vedtatt på Kirkemøtet i 2024.

  Veiledning til askeonsdag: 

  Ordning for askeonsdag:

   

  De hellige tre dagene: Skjærtorsdag, langfredag og påskenatt

  Ordningene for disse tre dagene i påskeuken ble vedtatt på Kirkemøtet i 2022. Menighetene kan gjerne bruke dem allerede i 2023, men de innføres offisielt først i 2024.

  Dersom menigheten ikke har mulighet til å feire gudstjenester alle dager i påsken, finnes det et liturgisk ressursmateriell som heter «Samlegudstjeneste i påsken». Her er forslag til oppsett både for en pasjonsgudstjeneste og oppstandelsesgudstjenestene. Ressursene til samlegudstjenesten finner du i sidemenyen under «relaterte ressurser» eller ved søk i ressursbanken.

  Veiledning til De hellige tre dagene - skjærtorsdag, langfredag og påskenatt: 

  De hellige tre dagene - ordning for skjærtorsdag:

  De hellige tre dagene - ordning for langfredag:

  De hellige tre dagene - ordning for påskenatt: 

  De hellige tre dagene - tekster til påskenatt: 

  De hellige tre dagene - noter til Exsultet - påskelovsangen/påskelovsongen: 

  • Liturg finner noter i Gudstjenestebok for Den norske kirke Del I fra 1992, Verbum, s 225-232/233
  • Kirkemusiker finner ledsagersatsen i Ogranistens gudstjenestebok fra 2001, Verbum, s 113-138
  • Menighetssvaret finnes i Salmer 1997, Verbum, nummer 176. 

  Alminnelige bestemmelser for De hellige tre dagene - skjærtorsdag, langfredag og påskenatt:

  Samledokument: Alminnelige bestemmelser og liturgiske ordninger for De hellige tre dagene - skjærtorsdag, langfredag og påskenatt

   

  Skriftemålsgudstjeneste

  Skriftemålsgudstjeneste – fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1992

   

 • Dåp og konfirmasjon

  Dåp

  Dåp i hovedgudstjenesten – vedtatt av Kirkemøtet 2017

  Dåp i egen gudstjeneste – vedtatt av Kirkemøtet 2017

  Hjemmedåp – vedtatt av Samisk kirkeråd og Kirkerådet i 2008

  Alminnelige bestemmelser for dåp – vedtatt av Kirkemøtet i 2011

  Nøddåp

  Nøddåp - fra Gudstjenesteboken, del II Kirkelige handlinger, 1992

  Kort ordning for nøddåp - fra Gudstjenesteboken, del II Kirkelige handlinger, 1992

  Stadfestelse av nøddåp - fra Gudstjenesteboken, del II Kirkelige handlinger, 1992

  Konfirmasjon

  Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester – vedtatt av Kirkemøtet 2021

  Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon – vedtatt av Kirkemøtet 2021

 • Vigsel

  Ekteskapsinngåelse

  Ordning for vigsel – vedtatt av Kirkemøtet i 2017

  Ordning for vigsel – vedtatt av Kirkemøtet i 2003

  Forbønn

  Forbønn for borgerlig inngått ekteskap – vedtatt av Kirkemøtet i 2017

  Forbønn for borgerlig inngått ekteskap – vedtatt av Kirkemøtet i 2003

 • Gravferd

  Begravelse og bisettelse

  Ordning for gravferd – vedtatt av Kirkemøtet 2002

  • Kvenske ledd i gravferdsliturgien, Varangervarianten: MS Word | PDF
  • Kvenske bibeltekster i gravferd, Varangervarianten: MS Word | PDF
  • Kvenske ledd i gravferdsliturgien, Elvedalsvarianten: MS Word | PDF
  • Kvenske bibeltekster i gravferd, Elvedalsvarianten: MS Word | PDF
  • Kvenske ledd i gravferdsliturgien, Porsangervarianten: MS Word | PDF
  • Kvenske bibeltekster i gravferd, Porsangervarianten: MS Word | PDF
  • Engelsk: MS Word | PDF
  • Tysk: MS Word | PDF
  • Spansk: MS Word | PDF

  Urnenedsettelse

  Fra gudstjenestebok for Den norske kirke, del II Kirkelige handlinger, 1992.

 • Andre liturgiske ordninger

  Sognebud

  Nattverd hos en syk, sognebud– fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II 1992

  Felles nattverd på institusjon

  Felles nattverd på institusjon – fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II 1992

  Hus og hjem

  Velsignelse av hus og hjem – vedtatt av Kirkemøtet 2013

   Skriftemål - enkeltskrifte

  For skriftemålsgudstjeneste: Se under fanen «Andre gudstjenester»

  Enkeltskrifte – fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1992

   Vigslingsliturgier

  Vigsling til prest, kateket, diakon og biskop er hentet fra Kirkelige Handlinger for Den norske kirke, 1992. Vigsling til Kateket ble vedtatt på Kirkemøtet i 1998. 

  Vigsling til prestetjeneste

  Vigsling til diakontjeneste

  Vigsling til kateket-tjeneste

  Vigsling til kantortjeneste

  Vigsling til biskop

   

  Vigsling av kirkegård er fastsatt av Kirkemøtet 1993 som tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II.

 • Enkeltledd på minoritetsspråk

  Kvensk

  Tekster på kvensk består av hilsen, bønnerop kyrie, trosbekjennelse, Fadervår, tekst til nattverdsutdeling og tilsigelsesord etter utdeling og velsignelsen.

  • Liturgiske enkeltledd på kvensk: MS Word 

  Under finner du lenker til lydfiler med enkelte liturgiske ledd på kvensk. Vi håper å få flere filer etter hvert. Det som ligger ute nå er utarbeidet i Porsanger, og er på den lokale dialekten der.

  Samledokument for tekster til liturgiske enkeltledd på samisk og kvensk finner du her: MS Word | PDF

   

  Samiske språk

  Den viktigste siden for liturgier på samiske finner du her: kirken.no/samisk

  Ressursside for sørsamiske liturgier finner du her: Saemien Åålmeges ressurside for sørsamiske liturgier

  Samledokument med tekster til liturgiske enkeltledd på samisk og kvensk finner du her: MS Word | PDF

  Eldre liturgier på samiske språk

  Nordsamisk

  Lulesamisk

  Sørsamisk

  Tegnspråk

  Døvekirken i Norge ha sin egen ressursside med liturgier, bønner og poesier på tegnspråk. Siden finner du her.

Kontaktpersoner