Kirken logo
Salmeboken 2013 og nye salmer

Salmeboken 2013 og nye salmer

Her finner du informasjon om salmebok og kirkens arbeid med salmer

 • Publisert
  16.03.2023
 • Oppdatert
  18.10.2023
 • Beskrivelse

  Salmesang er grunnleggende for kirken. Gjennom pust, stemme, lyd og ord skapes fellesskap og deltakelse på måter som går utover meninger og argumenter. Samtidig tolkes liv og erfaring ved å synges om, og gis et rikere og mer presist uttrykk.

  På denne siden finner du oversikt over salmer i Den norske kirke. Salmearbeidet foregår hele tiden – og det er også mulig å foreslå nye salmer som kan gå inn i salmedatabasen.

  Noter og tekst til salmene kan du hente ut fra gudstjeneste.no (innlogging krever abonnement)

 • Salmebok 2013

  Norsk salmebok 2013

  Den norske kirkes salmebok ble utgitt i 2013. Den inneholder 899 salmer i mange ulike sjangre og språk.

  Norsk salmebok 2013 og de tilhørende koral- og besifringsbøkene bestilles hos Eide forlag. Noter og tekst til salmene kan du hente ut fra gudstjeneste.no (forutsetter abonnement).

  Last ned ulike dokumenter med oversikt over Salmebok 2013:

   

  Minutt for minutt

  I 2013 sendte NRK alle salmene i salmeboken ‘Minutt for minutt’. Rundt 200 kor og ulike sangere deltok. I NRK TV kan du se og høre alle salmene i salmeboken.

   

  Bakgrunn for Norsk salmebok 2013

  Arbeidet med Norsk salmebok 2013 starta i 2004, som en del av gudstjenesteformen. Resultatet er en salmebok med 899 salmer. Fra nummer 900 til og med 991 finnesbibelske salmer og andre liturgiske sanger.

  535 av salmene i Norsk salmebok 2013 er videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført fra Salmer 1997. 272 salmer er nye. Blant de nye salmene var noen av dem kjente fra tidligere og andre var helt nyskrevne.

  Her kan du se hvilke salmer som er nye i Norsk salmebok 2013 sammenlignet med tidligere.

   

 • Kontinuerlig salmearbeid

  Kontinuerlig salmearbeid

  Det pågår et kontinuerlig salmearbeid i Den norske kirke, der nye salmer legges inn i salmedatabasen på gudstjeneste.no. Det vil si at tekst, melodi og form er gjennomgått og godkjent til bruk i Den norske kirke.

  Formålet med salmedatabasen er på den ene siden å stimulere tekstforfattere og komponister til fortsatt nyskapende salmearbeid og på den andre siden å kontinuerlig forsyne menighetene med nytt stoff.

  Tallet på nye salmer som legges i databasen er rundt 20–30 hvert år. Salmene er tilgjengelig gjennom en abonnementsordning på gudstjeneste.no. Alle salmer utstyres med besifring og spillesats (klaver og/eller orgel).

  I salmedatabasen er det blant annet salmer med kjønnsinkluderende språk, og salmer for vigsel av likekjønnede salmer og salmer som egner seg til dåp av ungdom.

  Ingen av salmene i den digitale salmebasen er garantert plass i en fremtidig trykket salmebok.  

  Se oversikt over nye salmer her:

   

  Prosess for nye salmer

  Nye salmer til salmedatabasen vurderes av Nemnd for gudstjenesteliv (NFG. 
  Det er en salmebasegruppe som velger ut nye salmer. De vurderer salmene og sender dem til NFG for godkjenning. Når NFG skal godkjenne salmene har de også med seg en uttalelse fra en av biskopene som har vurdert teksten i salmen. 
  Sekretær for salmebasegruppen er kantor og seniorrådgiver i Kirkerådet David Scott Hamnes.

 • Foreslå en ny salme

  Foreslå en ny salme

  Det er anledning til å sende inn nyere salmer (skrevet etter ca. 2010) til Kirkerådet v/David Scott Hamnes pr e-post: dh376@kirken.no, eller til Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.

  Salmene publiseres digitalt, og er å finne som en av abonnementsordningene på gudstjeneste.no. Alle salmer utstyres med besifring og spillesats (klaver og/eller orgel).

   Noter og tekst til salmene kan du hente ut fra gudstjeneste.no

Kontaktpersoner