Markering av kvenfolkets dag

En enkel markering kan være å heise kvenflagget utenfor kirken, menighetshus eller kirkekontor 16. mars. Man kan selvsagt også bruke kvenflagget på andre måter for å markere dagen om man har balkong- eller pinneflagg.

Salmer og liturgiske ledd

Norsk Salmebok har 15 salmer på kvensk. Hvilke salmer dette er finner man i registeret på side 1422. Disse salmene har også norsk tekst, og kan brukes i gudstjenester og andakter for å markere og trekke fram bidrag fra kvensk kultur og kristenliv i vår felles kirkelige arv. I Hovedgudstjeneste for Den norske kirke finner man liturgiske ledd på kvensk på sidene 283-286.

Å lyse velsignelsen på kvensk i forbindelse med denne dagen er ikke uoverkommelig. I liturgi-ressursern i Ressursbanken finner du lydfiler som kan brukes for å lære velsignelsen og Herrens bønn på kvensk.

Samarbeid med lokale kvenforeninger

Det er foreninger for kvener og norsk-finner flere steder i Norge, ikke bare i Nord-Norge. I tillegg er det selvsagt mange som ikke er organisert i slike foreninger. Kanskje kan man fra kirkens side gjøre noe sammen med foreninger eller enkeltpersoner?