Kirken logo
Fredsbønn

Fredsbønn

Alle landets domkirker inviterer til ukentlig fredsbønn i fastetiden 2024. Et rom for håp, fellesskap og ro – i en tid med uro, krig og økt vold. Menigheter kan hekte seg på med enkeltelementer eller fullt opplegg. Finn liturgi, bønn og promoteringsmateriell her.

 • Varighet
  Fastetiden 2024
 • Laget av
  Domkirkene og Kirkerådet
 • Publisert
  16.02.2024
 • Oppdatert
  05.05.2024
 • Om ressursen

  Mange kjenner på uroen i Europa og i Israel og Palestina. I fastetiden vil landets elleve domkirker inviterer til at folk kan komme og tenne et lys og be en bønn for fred. Menigheter kan også henge seg på i den form som passer den enkelte menighet.

  Ressurser til nedlastning

  I denne ressursen finner du ressurser til gjennomføring, som bønner og liturgi. Du finner også promoteringsmateriell som kan lastes ned og ev. tilpasses lokalt opplegg.

  Klikk på de ulike fanene for å finne og laste ned ressursene.

  Derfor gjennomføres fredsbønn

  – Vi er mange som erfarer at det er viktig å finne sammen i en urolig verden. Å dele både engasjement og bekymringer, og å be til Gud om rettferdighet og fred. Krig i Europa og i Midtøsten og klimakrise gjør oss urolige. Kirken er der for alle oss som en stabil havn i urolige tider. Der kan vi finne sammen og be om fred, sier domprost i Oslo Pål Kristian Balstad, som tok initiativet overfor de andre domprostene og domkirkene. 

   

 • Bønner og liturgi

  Det er fastetid. En tid i kirkeåret med fokus på faste og bot. Hver og en av oss utfordres i fastetiden til å rette vår oppmerksomhet mot kamp for rettferdighet, forsoning og fred.

  Bruk gjerne den foreslåtte liturgien, eller la dere inspirere og lag egne lokale varianter. Disse eller en annen passende fredsbønn kan erstatte eller være et tillegg i den liturgien som vanligvis brukes.

  Liturgi for fredsbønn

  Last ned:

  Fredsbønn

  Bønnene under er enkeltstående, og kan brukes inn i eksisterende opplegg. Bønnene kan også brukes i trykte eller digitale flater.

  Norsk:

  Flere språk:

 • Skjerikirken: Felles promotering av arrangementene

  Domkirkene og andre menigheter over hele landet ønsker velkommen til fredsbønn. For at det skal være enkelt for mennesker å finne frem til sitt nærmeste tilbud, er det viktig å tilgjengeliggjøre god informasjon på ett sted.

  Det er derfor laget en samleside på skjerikirken.no der alle arrangementene samles. Samlesiden finner du på www.skjerikirken.no/tema/fredsbonn

   

  Slik dukker arrangementet opp i oversikten

  Pass på at at arrangementet inneholder ordet fredsbønn eller fredsbøn i enten tittel eller beskrivelse. Da vil arrangementet automatisk dukke opp i oversikten.

  Velg at arrangementet skal publiseres på skjerikirken.no.

  Les mer om publisering på skjerikirken her. 

   

 • Tekster og budskap

  På denne siden vil det komme tekster som kan brukes i promotering og i arrangementene. 

  Siden oppdateres.

  Hovedbudskap

  Et hovedbudskap brukes for å sette retning på kommunikasjonen. Budskapet trenger ikke å brukes slik det står skrevet her, men er en formulering som kan brukes internt å kommunisere klart og tydelig. Hovedbudskapet i vår eksternkommunikasjon om fredsbønn oppsummeres slik:

  Verden er urolig, og vi er mange som er bekymret nå. Ingen skal trenge å kjenne seg alene i uroen. Derfor samles vi nå for å be om fred hver uke.

  Støttende budskap 

  Støttebudskapene er korte setninger, som kan brukes i f.eks. postetekster i sosiale medier eller som en del av en lengre tekst. Her er en liste over budskap som kan brukes i kommunikasjonen:

  • Urolig? Du er ikke alene. Derfor samles vi nå hver uke for å be om fred
  • Verda er uroleg. Derfor samlast vi no for å be om fred kvar veke
  • Det er rom for deg, uansett hvordan troen din ser ut
  • Lyset er sterkere enn mørket / Lyset skinner i mørket
  • Rom for deg
  • Rom for uro
  • Rom for håp 

  Tekstbudskap om hvorfor vi arrangerer fredsbønn

  Mange kjenner på uroen i Europa og i Israel og Palestina. Derfor samles vi nå hver uke for å be om fred. I ukene frem til påske åpner vi kirkerommet, slik at folk kan komme og tenne et lys og be en bønn for fred.

  Vi er mange som erfarer at det er viktig å finne sammen i en urolig verden. Å dele både engasjement og bekymringer, og å be til Gud om rettferdighet og fred. Krig i Europa og i kriger og konflikter nært og fjernt gjør oss urolige.

  Kirken er der for alle oss som en stabil havn i urolige tider. Der kan vi finne sammen og be om fred.

   

 • Promomateriell til sosiale medier

  Bilder til poster i sosiale medier (4:5)

  Forslag til bruk: Last ned bilde og post på Facebook eller Instagram. Lag en postetekst som publiseres sammen med bildet med informasjon om deres lokale tilbud.

  Eksempler:

     

  Nedlastning: Gå inn på denne lenken for å laste ned ønsket bilde. I mappen ligger det 2 bilder med tekst på bokmål, og 2 bilder med tekst på nynorsk.

  Bilder i historie/stories-format (9:16)

  Forslag til bruk: Stories-bildene er bilder som fyller hele skjermen, og brukes  i stories på Facebook, Instagram eller Snapchat. Bruk gjerne alle tre bildene i historien etter hverandre. Det siste bildet i serien er blankt for å kunne legge på lenke til mer informasjon eller mer om det lokale tilbudet.

  Eksempler:

  Nedlastning: Gå inn på denne lenken for å laste ned ønsket bilde. I mappen ligger det 3 bilder med tekst på bokmål, og 3 bilder med tekst på nynorsk.

 • Bannerbilder

  Forslag til bruk: Bildene kan brukes som forsidebilde på en Facebook-side, artikkelbilde på nettartikkel eller som bilde på et arrangement i skjerikirken.no.

  Eksempler:

    

  Nedlastning: Gå inn på denne lenken for å laste ned ønsket bilde. I mappen ligger det 6 bilder med tekst på bokmål, og 6 bilder med tekst på nynorsk.

 • Plakater

  Last ned plakatmal

 • Video

  Video til bruk i sosiale medier for å promotere arrangementene kommer her.

 • Ressurser fra Kirkens Nødhjelp

  I år ønsker Kirkens Nødhjelp å løfte frem fastesalmen som Sindre Skeie skrev mange år siden: Se, mørket vinner aldri over lyset.

  Salmen og andre ressurser for å løfte frem fasteaksjonen kan brukes som tegn til håp i en sår og vond tid. 

  Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, skriver: – Med verdenssituasjonen i dag er budskapet i salmen viktigere enn noen gang, og jeg tror vi alle trenger den nå om dagen. Vi trenger å dvele ved håpet og synge om håpet.

  Ressursmateriell

   

  Salmeteksten på bokmål

  1 Se, mørket vinner aldri over lyset.
  La håpets flamme skinne, sterk og klar!
  For ennå kjemper noen for det gode,
  og ennå deler noen det de har.

  2 Se, freden finnes i den gode striden,
  så reis deg opp til kamp for andres rett!
  Da skal du aldri frykte mørkets makter,
  det er i mørket flammene blir sett.

  3 Iblant vil kampen stjele dine krefter,
  du kjenner sorgen over tap og svik,
  du tror at alt du ga, har gjort deg fattig,
  men i din fattigdom er du blitt rik.

  4 Et mørke hviler ennå over jorden,
  men barn av lyset finnes overalt:
  Se, noen åpner døren for en flyktning,
  og noen reiser opp en venn som falt.

  5 Hvor finnes brød til alle folk i verden
  hvis ikke du vil dele med din bror?
  Vi puster alle i den samme luften
  og lever på den samme, lille jord!

  6 Må ingen lenger hegne om sitt eget.
  Må de som hersker, ofre alt for fred.
  Må de som tror de kjemper helt alene,
  få se hvor mange flere som er med!

  7 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
  En sang om frihet stiger i vår by,
  hør, også vi vil være barn av lyset
  og tenne håpet: Jorden skal bli ny!

  Tekst og melodi: Sindre Skeie (2012)

  Salmeteksten på nynorsk

  1 Sjå, mørkret sigrar aldri over lyset
  Lat håpets flamme skine, sterk og klar!
  For enno kjempar nokon for det gode,
  og enno deler nokon det dei har.

  2 Sjå, freden lever i den gode striden,
  så reis deg opp og kjemp for andres rett!
  Då skal du aldri frykte mørkers makter,
  det er i mørket flammane blir sett.

  3 Iblant vil striden stele dine krefter,
  du kjenner sorga over tap og svik,
  du trur at alt du gav, har gjort deg fattig,
  men i din fattigdom er du blitt rik.

  4 - Eit mørker kviler enno over jorda,
  men born av lyset finst det overalt:
  Sjå, nokon opnar døra for ein flyktning,
  og nokon reiser opp ein venn som fall.

  5 - Kvar finst det brød til alle folk i verda
  om ikkje du vil dele med din bror?
  Vi pustar alle i den same lufta,
  og  lever på den same vesle jord.

  6 - Må ingen lenger hegne om sitt eige!
  Må dei som herskar, ofre alt for fred!
  Må dei som trur dei kjempar heilt åleine,
  få sjå kor mange fleire som er med.

  7 - Sjå, Verdas Lys rir inn i våre gater.
  No stig ein song om fridom i vår by,
  høyr, også vi vil vere born av lyset
  og tenne håpet: Jorda skal bli ny!

  Tekst og melodi: Sindre Skeie (2012)
  Omsatt av: Jan Ove Ulstein (2013)

Kontaktpersoner