Kirken logo
Kirkens fredsbønn

Kirkens fredsbønn

Kirkens fredsbønn ble første gang brukt i Den norske kirke i 1949. Bønnen om fred er fortsatt aktuell og mange kjenner denne versjonen av "Kirkens fredsbønn" fra 1995.

 • Publisert
  30.01.2024
 • Oppdatert
  30.01.2024
 • Kirkens fredsbønn

  Bønnen som ofte kalles «Kirkens fredsbønn» ble første gang fastsatt av kongelig resolusjon 7. januar 1949 som et tillegg til alterboken fra 1920. Da Den norske kirkes liturgikommisjon av 1965 leverte sitt forslag til revisjon av kirkens liturgiske, var ikke fredsbønnen med, men da Kirkens gudstjenesteråd i 1995 arbeidet med fredsbønnen i forbindelse med frigjøringsjubileet ble bønnen igjen tatt frem. Kirkemøtet vedtok i 1995 en ny versjon av «Kirkens fredsbønn» som tillegg til Gudstjenesteboken fra 1992 (KM 16/95).

  Komiteen som behandlet saken på Kirkemøtet i 1995 bad også om at det ble jobbet videre «med nye bønner for fred og rettferdighet som i sterkere grad gjenspeiler vår tids problemstillinger og tanker». Slike bønner finner du f.eks. i bønneboken som er en del av Salmeboken og flere andre steder i Ressursbanken. Du finner lenker til ulike nyttige ressurser nederst på denne siden, under fanen "Relaterte ressurser".  

  Den norske kirkes fredsbønn slik den ble vedtatt på Kirkemøtet i 1995:

  Bokmål:

  Allmektige, evige Gud, du som kan lede og bøye menneskers hjerter, vi ber deg: Hjelp og styrk alle dem som i dag har det store ansvar for fredens sak i verden. Ta i din mektige hånd nasjonenes ledere, vend deres hjerter til deg og gi dem kraft i striden mot alt som vil forføre oss til det som ondt er.

  Gi fred på jorden, og hjelp din kirke å fremme freden mellom folkene. Vern vårt folk og våre hjem mot krig og splid, og la oss bygge og bo i frihet og fred i dette vårt kjære fedreland som du har gitt oss. Hjelp oss å tjene deg med troskap, og sammen med alle jordens folk å stå fast i striden mot det onde, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

   

  Nynorsk:

  Allmektige, evige Gud, du som kan leia og bøya menneskehjarto, vi bed deg. Hjelp og styrk alle dei som i dag har det store ansvaret for fred i verda. Ta i di mektige hand leiarane for nasjonane, vend hjarto deira til deg og gjev dei kraft i striden mot alt som vil forføra oss til det som vondt er.

  Gjev fred på jorda, og hjelp di kyrkje til å fremja freden mellom folka. Verna folket vårt og heimane våre mot krig og usemje, og lat oss byggja og bu i fridom og fred i dette kjære fedrelandet vårt som du har gjeve oss. Hjelp oss å tena deg med truskap, og saman med alle folk på jorda å stå fast i striden mot det vonde, ved din Son, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever og råder, ein sann Gud frå æve til æve. Amen.

Kontaktpersoner