Kirken logo
Kirken i møte med krigen mellom Israel og Hamas

Kirken i møte med krigen mellom Israel og Hamas

Ressurser for menigheter

 • Publisert
  16.10.2023
 • Oppdatert
  26.02.2024
 • Beskrivelse

  De brutale angrepene på sivile i Israel og i Gaza gjør sterkt inntrykk på mange. Det er ulike meninger om skyld og løsninger på denne langvarige og komplekse konflikten. Bekymringen for krenkelsene av menneskeverdet og retten til liv for israelere og palestinere er felles og forener oss.

   

  I sidemeneyen finner du ulike uttalelser om krigen. Du finner også forslag til bønner, og råd om hvordan snakke med barn og unge i møte med krig. 

   

  Kirkens Nødhjelp er til stede gjennom sine samarbeidsorganisasjoner, og har allerede distribuert nødhjelp til internet fordrevne i Gaza. De står klare til å øke innsatsen så snart det blir mulig. 

 • Uttalelser

 • Bønner for fred

  Til fastetiden 2024 er det laget en egen ressurs med bønn om fred. Den finner du ved å trykke her. 

  Bønn om fred i Gaza, Israel og på Vestbredden

  Gud, vi ber om fred og rettferdighet i Gaza, Israel og på Vestbredden.

  Menneskene roper etter de som er revet bort,
  under og over graver av betong.
  Men de får ikke svar.
  Ikke fra barna sine.
  Ikke fra mor eller far.
  Ikke fra deg.

  Likevel ber vi til deg: Gi fred. Gi rettferdighet.

  Gi de ansvarlige vilje og mot til å stanse volden og krigen, så sivile vernes og barna kan vokse opp i varig trygghet.

  Gi oss alle evnen til å holde hodet kalt og hjertet varmt,
  så vi tar vare på hverandre,
  og møter meningsmangfold med respekt og vilje til å lytte. 

  Gi oss klokskap og djervhet til å bruke harmen, frykten, og engasjementet
  på gode måter,
  så vi også verner de blant oss som er berørte og utsatte her i Norge: barn og ungdom, jøder og muslimer,
  i barnehagene, i skolegårdene, på sosiale medier, på gatene og på arbeidsplassene.

  Gud, hør når vi roper: Gi fred. Gi rettferd.

   

  Bønn om fred

  Vi ber om fred for Jerusalem og for alle som knytter sine håp til denne byen. For israelere og palestinere som lider.

  Gud, la de mektige lederne besinne seg! Fyll dem med mot til å skape fred! Vær skjold og vern for alle som blir angrepet i denne krigen. Må rettferdig fred bli virkelighet. 

  Gud, hør vår bønn!

   

  Herre gjør meg til redskap for din fred! 

  La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

  La meg bringe forlatelse der urett er begått.

  La meg skape enighet der uenighet rår.

  La meg bringe tro der tvilen rår.

  La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

  La meg bringe lys der mørket ruger.

  La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

  (Frans av Assisis bønn)

   

  Israel, Palestina, Egypt, Libanon, Jordan 

  Vi takker for Land og monumenter som er hellige i jødedom, kristendom og islam

  Dem som uten stopp arbeider for fred og forsoning i Det hellige land

  Dem som fortsetter å ta i mot flyktninger i landene sine

  Vi ber om Voldens opphør og at mennesker og folk må leve i fred, sikkerhet og gjensidig respekt

  Styrke til dem som er blitt skuffet i forsøkene på å finne en løsning på konfliktene

  Slutt på at religiøse forskjeller blir utnyttet til å øke konflikter, forsvare undertrykkelse av minoriteter og fordriving av de som tror annerledes

  Politisk lederskap som kan skape rettferdighet og forsoning for alle

  Vi ber med dem denne bønnen fra Palestina:

  Barmhjertige Gud, med fødselen til din sønn Jesus Kristus i Betlehem ble du en av oss. Du delte vår glede, vår lidelse og vår smerte. Vi takker deg for at du ble flyktning i Egypt og viser at du lever midt blant flyktninger og offer for politisk maktmisbruk. Vi takker deg for at du i din lidelse identifiserte deg med alle dem som lider under urettferdighet og lever under okkupasjon. Herre, i din barmhjertighet, hør vår bønn. Amen

  (Biskop Dr. Munib A. Younan, Evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land, fra Bonnebok-2022-For-hele-Guds-folk-2.-opplag.pdf (norgeskristnerad.no))

   

  En tilpasset versjon av bønn for Ukraina

  Som sunget menighetssvar under Hovedgudstjenestens forbønn kan Gi fred, å Herre Gud, gi fred N13 730, brukes.

  Nynorsk

  Gode Gud, vi vender oss til deg i bøn, i bøn om rettferdig fred for israelere og palestinere. Krigen er brutal. Mange menneske er drepne, lid og er drivne på flukt.

  Livets Gud, vi ber for born og unge som lever i frykt, for alle som har mista heimane sine, for den som er såra og har mista nokon dei var glade i, for alle som arbeider for ei fredeleg løysing, for den som er nedbroten og ikkje ser håp for morgondagen.

  Fredens Gud, lei verdsleiarane inn på fredsvegen, Gje vilje og visdom til fred, Gje trøyst til sørgjande og håp til alle. Lat ditt rike kome. Amen

  Bokmål

  Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn, i bønn om rettferdig fred for israelere og palestinere. Krigen er brutal. Mange mennesker er drept, lider og er drevet på flukt.

  Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt, for alle som har mistet sine hjem, for den som er såret og har mistet noen de var glade i, for alle som arbeider for en fredelig løsning, for den som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen.

  Fredens Gud, led verdens ledere inn på fredens vei, Gi vilje og visdom til fred, Gi trøst til sørgende og håp til alle. La ditt rike komme. Amen

   

   

 • Barn og unge

  Hamas angrep mot Israel 7. oktober 2023 kom som et sjokk på verdenssamfunnet. Mange er drept, enda flere såret. Vi hører stadig om nye ofre. Visuelt sterke bilder oversvømmer nyhetskanaler og sosiale media. Det brukes sterke ord som "terrorangrep" og "hevn". Krigen i Ukraina danner allerede et bakteppe for de dramatiske hendelsene som intreffer nå i Israel og Gaza. Dette kan forsterke opplevelsen av usikkerhet og uro. Hvordan kan vi som ansatte og frivillige møte barn og unges spørsmål og engstele?

  Å sette ord på det som tynger og å be sammen

  Det er forskjeller og likhetstrekk mellom krigen i Ukraina og Hamas angrep på sivilbefolkningen i Israel og Israels motangrep. Mye av innholdet i ressursen Barn og unge, og krigen er relevant også nå. Her finnes det blant annet tips til aktiviteter og hvordan gjennomføre gode samtaler om vanskelige tema. Barnebønnen som man finner i denne ressursen kan være et utgangspunkt til en bønn som kan innkludere også Israel og Gaza. 

  Når barn og unge samles til aktiviteter i kirken, vil mange av disse ha hørt om hendelsene. Hvordan skal man som ansatt og frivillig ivareta barn og unges usikkeret og refleksjoner?

  Det er først og fremst viktig å skape rom for at barn og unges tanker og følelser tas på alvor. Man kan åpne samlingen med å sette ord på det mange tenker, tenne et lys og be en bønn. Om man har bedre tid, kan man lage en enkel bønnevandring med involverende bønneaktiviteter (eks. skrive/tegne/forme en bønn) som kan avsluttes med en felles bønn. 

  Gi gjerne uttrykk for at barn og unge kan ta kontakt med de voksne hvis de har behov for en samtale. Legg til rette for at dere er tilgjegelig før, underveis og etter samlingene, hvis noen trenger en prat. 

   

 • Pengeinnsamling

  Den norske kirke har en samarbeidsavtale med Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land. Kirka har omlag 2500 medlemmer i menigheter i Øst-Jerusalem, i Betlehemsområdet og i Ramallah. Sammen med de andre kirkene holder disse lutherske menighetene oppe det kristne håpet om fred og rettferdighet. De tviholder på det kristne menneskeverdet, likeverdet og fredelig motstand mot urett, i en situasjon med økende konflikt og vold.  De kristnes nærvær er derfor svært viktig. Nå trenger de vår støtte. Offer fra menigheter og enkeltpersoner sendes samlet fra Kirkerådet og midlene sendes til:

  Den norske kirke, Kirkerådet, Pb799 Sentrum, 0106 Oslo. Kontonummer 2801 45 98164. Ref: Offer til ELCJHL. Koststed 1203271, prosjekt 611.

  Kirkens Nødhjelp er tilstede i Gaza på vegne av oss alle:

  Folk i nød skal ha hjelp | Kirkens Nødhjelp (kirkensnodhjelp.no)

 • Brev fra biskop em. Munib A. Younan

  «Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» (Mika 6,8)

  Jeg skriver til dere, kjære venner, fra den hellige byen Jerusalem. Jeg skriver til dere i smerte og sorg over at dette hellige landet er rammet av nok en krig som truer alle som kaller det sitt hjem.

  Palestinere og israelere er likeverdige

  Etter Hamas-angrepet 7. oktober og den påfølgende krigen har det kommet mange ytringer om den tragiske situasjonen. Mange av disse ytringene er enten for eller mot en av «sidene». Noen vestlige kristne ser krigen med et apokalyptisk blikk og antyder at det er en religiøs krig. Mange av oss som bor i Jerusalem, ser det annerledes, og ber med David: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper» (Sal 121,1).

  Jeg henvender meg til dere som en palestinsk kristen evangelisk-luthersk biskop midt i den pågående volden og krigen i Gaza. Jeg tror at alt liv er hellig, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, politisk tilhørighet eller kirkelig tilknytning, og erklærer at siden hvert menneske er bærer av Guds bilde, er palestinere og israelere likeverdige. Jesu løfte – «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh 10,10) – gjelder alle. Alle mennesker er elsket av Gud og fortjener et verdig liv.

  Vårt hellige land er i dag rammet av voldens synd, hatets synd, krigens synd, umenneskeliggjøringens synd, undertrykkelsens synd, okkupasjonens synd og synden det er å nekte andre mennesker grunnleggende menneskerettigheter. Midt i denne synden og tragedien som oppstår i kjølvannet av den, er kirken kalt til å heve stemmen. Vi må tale ord som fremmer frihet, oppmuntrer til rettferdighet, inspirerer til håp, skaper rom for barmhjertighet og krever at de ansvarlige stilles til ansvar.

  Et rop fra Jerusalem

  Som palestiner roper jeg til dere fra Jerusalem:

  Vi har fått nok av drap på mennesker som er skapt i Guds bilde

  Vi har fått nok av hat

  Vi har fått nok av umenneskeliggjøring

  Vi har fått nok av at religion brukes til å fremme politiske agendaer

  Vi har fått nok av vold

  Vi har fått nok av ulovlig israelsk okkupasjon

  Vi har fått nok av blodsutgytelse

  Vi har fått nok av krig

  Vi er livets mennesker, aldri dødens mennesker. Det er grunnen til at Gud ønsker at hvert menneske, uansett nasjonalitet eller etnisitet, må få nyte det livet Gud har gitt dem, med verdighet, inkludert grunnleggende menneskerettigheter.

  Fredelig, ikke-voldelig kamp

  Jeg har alltid trodd på en fredelig, ikke-voldelig kamp. Det vil komme en tid da de som førte krig vil bli glemt av historien, mens vi kan lese om fredelige, ikke-voldelige troende i historiebøkene. Martin Luther King jr., erkebiskop Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, biskop Zephania Kameeta, biskop Manas Buthelezi, Dorothy Day, mor Teresa, erkebiskop Oscar Romero og mange andre utfordret urett, rasediskriminering og kolonialisme med ordets makt. Jeg har alltid trodd på en fredelig, ikke-voldelig kamp.

  De talte makten midt imot, i sannhet, og har gitt oss en sann visjon av rettferd, fred, sameksistens, harmoni, likeverd og forsoning. De tolket religiøse tradisjoners lære for å fremme nestekjærlighet, og gikk til og med så langt som til å elske deres neste ved å beskytte menneskerettighetene deres. Mens de som satt ved makten ble rokket, guidet disse lederne folk i tider med urettferdighet og krig, og viste dem at fred basert på rettferd er sterkere enn krig, undertrykkelse, rasediskriminering og vold.

  Martin Luther Kings kloke ord lyder fortsatt i ørene våre: «Å gjengjelde hat med hat mangedobler hatet, og det legger et dypere mørke over den natten som allerede mangler stjerner. Mørke kan ikke drive ut mørke, det kan bare lyset gjøre. Hat kan ikke drive ut hat, det kan bare kjærligheten.»

  Krig hver attende måned

  Selv midt i katastrofale hendelser der altfor mange palestinere og israelere blir drept, skinner Guds lys i våre hjerter. Ifølge nyhetene i skrivende stund har over 1400 israelere og mer enn 7000 palestinere blitt drept de siste ukene. Disse tallene inkluderer om lag 3000 barn, samt medisinsk personell og

  internasjonale hjelpearbeidere. Jeg fordømmer uttrykkelig ethvert drap på sivile, både israelere og palestinere. Selv i denne mørke tiden kan vi ikke la hat fortære oss. Vi vil heller bære fredens lys basert på rettferd for alle mennesker som bor i dette hellige landet.

  De som bor i dette landet er lei av å måtte gjennomleve nok en krig hver attende måned – nok et angrep, nok en hevn, nok en gjengjeldelsesaksjon for å hevne den igjen. Folket vårt spør: Hvorfor hører ikke Gud bønnene våre om fred basert på rettferdighet? Vi har bedt i 75 år, inkludert 56 år med ulovlig okkupasjon. Hvorfor hører ikke Gud oss? Historien om utvandringen fra Egypt lærer oss at Gud hører folkets sukk og de undertryktes bønner (2 Mos 2,24).

  Faraoene vender det døve øret til

  Gud hører våre bønner, vår lengsel etter frihet og rettferd. Det virker imidlertid som om denne verdens faraoer fremdeles vender det døve øret til. Som i Andre Mosebok, er hjertene deres forherdet, de ser ikke sannheten eller ønsker at hver nasjon skal få sin frihet.

  De vestlige maktene er blant disse faraoene og bærer et stort ansvar for hvor vi befinner oss i dag. De har verken hørt ropene til de okkuperte palestinerne eller ropene til de mange fredselskende israelerne. De er bare opptatt av sin egen politiske makt, av våpensalg og økonomiske interesser, ikke av å få rettferd i Det hellige land. Sammen må vi pålegge disse verdslige maktene å få slutt på denne krigen i Gaza umiddelbart. Angrepet i Israel og krigen i Gaza må være det siste voldelige som skjer i Palestina og Israel.

  Hvis bare verdenslederne hadde investert halvparten så mye penger og krefter på å skape fred som de investerer i krig! Nå er det på tide å få en slutt på volden i Det hellige land. Det er på tide å få en slutt på Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder og all Israels urettferdige politikk mot palestinere. Det er på tide å opprette en tostatsløsning etter grensene fra 1967, der staten Palestina kan sameksistere med staten Israel, og de to folkene kan leve i fred, rettferd og likhet.

  Ikke la ekstremister bestemme

  La meg sitere oppropet om rettferdig og varig fred i Det hellige land publisert 19. oktober 2023, skrevet av den romersk-katolske patriarken emeritus Michel Sabbah, den anglikanske biskopen emeritus Riah Abu Assal, den ortodokse erkebiskopen Atallah Hanna og undertegnede: «Vi ber FN, det internasjonale fellesskapet og alle som regner seg som venner av Israel og Palestina om å bruke deres innflytelse til å få en slutt på den etniske rensingen, håndheveinternasjonal lov og godkjenne både palestineres og israeleres grunnleggende rettigheter til å leve som likeverdige, i rettferd, verdighet og trygghet i deres historiske landområder.»

  I tillegg har Sabeel-senteret for frigjøringsteologi uttalt: «Palestinernes ikke-voldelige majoritet, sammen med våre israelske og internasjonale venner, må fortsette å bruke kreativitet og mot som sine viktigste redskaper, og det er påleggende at alle som ønsker frigjøring, rettferd og fred i Palestina og Israel, oppmuntrer og støtter hverandre.»

  Pave Frans har sagt: «Midtøsten trenger ikke krig, men en fred bygget på rettferd, dialog og broderlig mot.»

  La oss også huske den nylig avdøde presidenten i Finland, Martti Ahtisaari, som i sin nobelpristale sa: «Vi kan ikke fortsette, år etter år, og bare late som vi gjør noe for å løse situasjonen i Midtøsten.» Han visste at selv om «religion har blitt brukt som et våpen eller redskap for å forlenge konflikten», kan den «også være en konstruktiv kraft til å bygge fred». Vi må følge president Ahtisaaris eksempel og ta i bruk alle tilgjengelige ressurser i vår søken etter fred basert på rettferd i Palestina og Israel, ja, i hele Midtøsten.

  Vi må hedre disse oppfordringene til fred ved å kreve en umiddelbar slutt på krigen og alle grusomhetene i Gaza, og at nødhjelpsarbeidere får slippe inn. Ikke la ekstremister bestemme veien videre. Oppfordre heller det internasjonale fellesskapet om å holde en internasjonal konferanse der palestinere og israelere ferdigforhandler alle spørsmål om landenes endelige status. Nå er Kairos-tiden for rettferd i Palestina og Israel.

  Vær så snill og hør

  I kraft av å være en palestinsk kristen venn som har tilbrakt mange lærerike år i Finland, vær så snill og hør på meg når jeg ber deg om ikke å være pro-Palestina eller pro-Israel. Jeg ber deg i stedet om å være for sannhet, for liv, for rettferd, for frihet, for fred og for forsoning.

  Jeg trygler deg om å be for alle ofrene av angrepet og den påfølgende krigen,

  for alle de etterlatte, for alle de sårede, for alle de traumatiserte, for alle krigsfangene, for alle de fordrevne, for alle som har fått hjemmene sine ødelagt, for alle barna som lever i frykt.

  Be om at Gud vil røre ved politikernes sinn, så de vil jobbe for rettferd i Palestina og Israel. La oss gjøre visjonen til Johannes til virkelighet, han som skrev at Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.For det som en gang var, er borte» (Åp 21,4).

  Gud velsigne deg.

  Teksten er oversatt fra engelsk til norsk av Andreas Kristiansen

Kontaktpersoner