Kirken logo
Barn og unge, og krigen

Barn og unge, og krigen

Krigen vekker usikkerheten og sterke følelser hos mange barn og ungdom. Hvordan kan vi som ansatte og frivillige ivareta disse følelsene når vi møtes til barneklubb, konfirmantsamling eller korøvelse?

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet. Seksjon for barn, unge og trosopplæring
 • Publisert
  03.03.2022
 • Oppdatert
  10.07.2024
 • Beskrivelse

  Å sette ord på det som tynger og å be sammen

  Når barn og unge samles, har de med seg forskjellig forståelse for det som skjer i Europa nå. de fleste kjenner til at det er krig i Ukraina. Krigen i Israel og Gaza har ikke vart så lenge, men rettorikken og bildene som preger media er svært sterke.  Dette kan forsterke uro og skape ny engstelse. Det er derfor viktig at vi i kirken fortsetter å legge til rette for at barn og unge kan sette ord på føleser og spørsmål. Se vedlagte ressurser for tips om hvordan legge til rette for samtaler om vanskelige ting. 

  Man kan åpne samlingen med å sette ord på uroen mange bærer i seg, tenne et lys og be en bønn for både Ukraina, Israel, Gaza, verden og oss selv. Om man har bedre tid, kan man lage en enkel bønnevandring med involverende bønneaktiviteter (eks. skrive/tegne/forme en bønn) som kan avsluttes med en felles bønn. Se vedlagt ressurs for flere ideer om utforming av interaktive bønner.

  Her er et forslag til en enkel barnebønn, skrevet av Hanna Dallmeier fra Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik. Bønnen er oversatt fra tysk og tilpasset norske forhold. Den ble opprinnelig skrevet i forbindelsen med krigen i Ukraina, men her kan man tilpasse teksten, slik at den omfatter også Israel og Gaza. 

   

  Gud!

  Det er krig i Europa. Ikke her hos oss, men i Ukraina – et land som ikke er så langt unna.

  Du vil ikke at mennesker skader hverandre. Du vil ikke at barn skal være redde.

  Du vil at mennesker skal leve i fred med hverandre og være gode mot hverandre. Dette øver vi på hver dag: på skolen, i barnehagen, når vi er med venner eller sammen med familien vår.

  Vær hos alle menneskene som nå er redde.

  Pass på barna i Ukraina og de som er på flukt.

  Vær også hos oss. Gi oss din fred.

  Amen

   

   

 • SAMTALE MED BARN OG UNGE

  Snakk sant og alderstilpasset om det som skjer

  Det er viktig å snakke med barn og unge om situasjonen i Europa nå. Når barn plukker opp brøkdeler av samtalene voksne imellom uten å forstå sammenhengene, kan det skape frykt og usikkerhet. Uvissheten erstattes med forestillinger som ofte er verre enn virkelighet.  

  Tilpass språket og begrepene aldersgruppen. Presenter fakta, men gå ikke i detaljene. Fokuser på det som gir håp og skaper trygghetsfølelse. Si gjerne noen ord om hvordan enkeltmennesker i Norge kan bidra, uten å vektlegge for mye at alle trenger å gi penger eller samle utstyr – det er ikke sikkert alle familier har mulighet til det. Si noe om viktigheten av å leve som vanlig, leke, gå på skolen, være med venner, glede seg over små ting i hverdagen, samt ta vare på hverandre og trøste hverandre når man blir lei seg og redd - for det er lov å bli lei seg og redd når det er krig i Europa.  

  Det er også lurt å snakke om at man ikke skal skylde på noen andre enn de som er ansvarlig for krigen. Det er dessverre en del barn som nå kan oppleve trakassering og utestengning på grunn av sin nasjonale tilhørighet. Ved å snakke om at ingen barn eller ungdom er ansvarlige for det som skjer i Ukraina nå, kan vi voksne bidra til å avverge at det utpekes syndebukker. Fokuser gjerne særskilt på at vi må stå sammen og støtte hverandre, uansett hvem vi er og hvilken bakgrunn vi har.  

  Om en eller flere barn/ unge har behov for å snakke mer om uroen knyttet til krigen, finnes det noen gode tips om hva man skal fokusere på.  

  Voksne for barn har utarbeidet seks verktøy som kan brukes i møte med barnas spørsmål og bekymringer. 

  Nettsiden www.krisepsykologi.no presenterer også noen gode råd til hvordan snakke med barn om dette tema. Her finner du også 10 råd for å håndtere frykt og usikkerhet. Disse kan være nyttige både for ungdom og voksne.  

  Du finner også et egnet samtaleopplegg på nettsidene til Unicef.

  Hvordan håndtere situasjonen når konflikten i Israel og Palestina kommer opp når barn og unge er samlet? Dembra har utformet tips til samtalen i klasserommet, men mange av tipsene er overførbare også til kirkekonteksten. Ressursen finner du på www.dembra.no

  Les også mer om hvordan møte barn i sårbare livssituasjoner i den vedlagte ressursen i Ressursbanken.  

   

 • FORSLAG TIL TILTAK LOKALT

  Her kommer noen forslag til hvordan man kan invitere flyktninger inn i menighetens felleskap.Listen er ikke uttømmende. Tenk tiltak ut fra trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid/ familiearbeid lokalt og inkluder gjerne flyktninger :

  • Tegnegrupper for barn og unge. 
  • Tenåringer som får være sammen med bandet i koret, eller koret
  • Invitere teens og unge til klubben, fredagskvelden i menighetshuset, etter skoletid-klubber
  • Grupper for voksne som kan bruke kjøkkenet på menighetshuset til bakegrupper eller en annen matlaging
  • Leir/weekender i samarbeid med b/u-organisasjonene
  • Gågrupper for de eldste tenåringene: se på opplegg i ressursbanken
   Trosopplæring ute - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)
  • Konfirmantene får oppgaver der de skal gjøre noe sammen med ukrainske unge/eldre
  • Invitere flyktningemødre til baby eller småbarnssang
  • Etablere familiekor der voksne og barn kan synge sammen, gjerne etterfulgt av en felels middag
 • EKSTERNE RESSURSER

  Her kan du finne relevante eksterne ressurser som kan tilpasses ditt arbeid lokalt. 

  Hvordan forberede seg til å ta imot flykningebarn?
  Her finner du noen ressurser som er utarbeidet for skolekontekst, men kan også brukes i kirkesammenheng: 

  Flyktningbarn i klassen? - Voksne for Barn (vfb.no) 

Kontaktpersoner