Kirken logo
Webinar: Kirkens stemme i møte med fordommer

Webinar: Kirkens stemme i møte med fordommer

Opptak fra 22. april 2021, med tolking til norsk tegnspråk

 • Varighet
  3 timer
 • Laget av
  Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme
 • Publisert
  14.05.2021
 • Oppdatert
  15.05.2024
 • Beskrivelse

  Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme arrangerte webinar 22. april 2021 med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Hva er en fordom og hva er rasisme? Opplever du synlige fordommer i ditt lokalmiljø eller i menigheten? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt?


  Webinaret er todelt med innledende samtaler om fordommer og rasisme med kirkelig ansatte, etterfulgt av en innledning ved forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving.

  Bidragsytere til innledende samtale om fordommer og rasisme:
  Elise Gillebo Skredsvig, prest Høybråten, Stovner og Fossum menighet (HFS), Sarai Tormes Mathisen diakon i HFS. Harald Kjøl frivillig i Torshov og Lilleborg menighet. Kjerstin Jensen prest i Hauketo- Prinsdal menighet og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt kateket i Ullern menighet. Samtalene blir ledet av Tonje Kristoffersen, dialogmedarbeider ved Kirkelig Dialogsenter Oslo.

  I samtalene får vi et innblikk i ulike lokalmiljø og menigheter. Hvordan preger den lokale konteksten menighetens arbeid? Hvilke fordommer møter vi i kirkelig arbeid? Hva er fordommer? Når blir en fordom rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn?

  Innledning med forsker ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) Cora Alexa Døving. Hva er egentlig rasisme? Hvor går grensen på hva som «akseptabelt» eller «uakseptabelt»? Hvordan møter vi fordommer og rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn?
  Innledningen blir etterfulgt av en samtale mellom Cora Alexa Døving og Hanna Barth Hake, daglig leder Kirkelig Dialogsenter Oslo.