Kirken logo
Pilegrimsvandring for barn og unge

Foto: Rune Imsgard Andersen

Pilegrimsvandring for barn og unge

Pilegrimsvandring med refleksjoner underveis for barn og ungdom

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  VID Vitenskapelig høyskole
 • Publisert
  08.04.2019
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke

  Pilegrimsvandring i trusopplæringa

  Den nasjonale pilegrimssatsinga og lokale vandringar.

  Pilegrimsvandring kan gjennomførast både med born, unge og voksne. I vedlegga kan du lese meir om ulike pilegrimsruter som finst i landet, og få inspirasjon til kvar og korleis ei pilegrimsvandring kan gjennomførast. Opplegget er tilpassa barnehageborn, skuleborn og konfirmantar.

  Vedlegg:

  Se pilegrimsleden.no for mer informasjon om nasjonale pilegrimsleder.