Kirken logo
Bønner fra hele verden

Bønner fra hele verden

I møte med nød, krig og katastrofer kan det være vanskelig å vite hva vi skal be om. I denne ressursen finner du en bønnebok med bønner fra hele verden. Bønneboken kan gi hjelp til å sette ord på opplevelser av maktesløshet og lengsler etter fred og rettferdighet.

 • Publisert
  14.08.2023
 • Oppdatert
  13.10.2023
 • Beskrivelse

  For hele Guds folk er en samling med bønner fra hele verden.  Bønnetekstene i boken er basert på den økumeniske bønnesyklusen «Pilegrim prayer – an Ecumenical Prayer Cycle» utarbeidet av Kirkenes Verdensråd. Uke for uke oppfordres gjennom denne boken til å be for ulike geografiske områder på kloden. Gjennom bønner fra de ulike områdene inviteres vi til å be for hele Guds folk sammen med stemmer som er spredt over hele jorden. På denne måten bekrefter vi vårt fellesskap og vår solidaritet med hverandre.

  Bønnene er oversatt av biskop emeritus Atle Sommerfeldt. I forbindelse med lanseringen av boken pekte Sommerfeldt på at det i krevende tider kan være lett å bli selvsentrert. Han fortalte at arbeidet med boken har hjulpet han til å løfte blikket. Bønnene i boken gir opplevelsen av å være del av et globalt fellesskap og gir hjelp til å be for og stå sammen med mennesker, kirker og land som ellers er usynlige i medier og i kirker. Det er mulig å bruke bønnene i gudstjenesten eller på stabsmøter, menighetsrådsmøter eller i andre samlinger der det måtte passe.

  Bønneboken kan lastes ned gratis her: Bonnebok-2022-For-hele-Guds-folk-2.-opplag.pdf (norgeskristnerad.no)  Boken kan bestilles i opptrykk fra Norges kristne råd.