Kirken logo

Sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon. I aksjonsperioden fra Kristi himmelfartsdag til St.Hans har menighetene et ekstra fokus på menighetens misjonsprosjekt. Deltakelse i aksjonen kan bidra til å styrke menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap og oppdrag.

Sammen som kirke i hele verden
 • Publisert
  19.12.2022
 • Oppdatert
  13.11.2023
 • Påmeldingen for 2024 er nå åpen her.

  Påmelding er viktig fordi det gir en følelse av at aksjonen er noe vi gjør sammen. Det er motiverende å vite at vi er mange som står sammen om aksjonen. 

  Omtrent 80% av menighetene i Den norske kirke har en misjonsavtale med en av organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM). Sammen som kirke i hele verden-aksjonen er menighetens egen aksjon hvor menigheten setter fokus på prosjektet menigheten har valgt å støtte gjennom menighetens misjonsavtale

  Aksjonens formål er å styrke:

  • menighetens rolle i kirkens globale oppdrag
  • menighetens eierskap til og engasjement for menighetens misjonsprosjekt.
  • menighetens økonomiske støtte til menighetens 
   misjonsprosjekt.
  • menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap.Formålet med Sammen som kirke i hele verden-aksjonen er å bidra til å styrke engasjementet for menighetens eget misjonsprosjekt i menighetene. 

  Menigheten bestemmer selv hvordan dere vil gjennomføre aksjonen.

  Forslag til aktiviteter:

  • Gi informasjon om og be for menighetens misjonsprosjekt.
  • Gudstjeneste med ekstra offer til menighetens misjonsprosjekt
  • Lotteri, basar eller tombola under kirkekaffen
  • Globalløp eller natursti på sommeravslutning eller 
   menighetsweekend
  • SUP-konkurranse
  • Misjonsmiddag eller hagefest
  • Digital innsamling gjennom Facebook, Spleis eller andre 
   digitale plattformer.

  Lag en realistisk plan for din menighet!

  Her kan du laste ned en brosjyre som presenterer aksjonen: sammen brosjyre_2024_ferdig.pdf 

  Her finner du en innsamlingsveileder med tips om hvordan penger kan samles inn.

  For inspirasjon, ideer og forslag til aktiviteter meld deg på facebook-gruppen: Sammen som kirke i hele verden!

  SAMMEN vil vi:
  fortelle om Jesus
  fremme likeverd
  bygge fellesskap

 • Samarbeidsorganisasjoner

  Samarbeid menighet og misjon er et formelt samarbeid mellom Den norske kirke og sju norske misjonsorganisasjoner.

  Disse organisasjonene er med i Samarbeid menighet misjon (SMM):

  Gjennom disse sju organisasjonene er Den norske kirkes menigheter med på gjøre en livsviktig forskjell i mer enn 40 land over hele verden. Dette skjer konkret gjennom prosjektavtaler mellom den enkelte lokalmenighet og misjonsorganisasjonene. Omtrent 950 (ca. 80%) av Den norske kirkes menigheter har et globalt engasjement gjennom slike misjonsavtaler.

  Misjonsavtalen handler både om diakonalt og kirkebyggende arbeid med mål om å fortelle om Jesus, fremme likeverd og bygge fellesskap.  

  SMM ønsker å styrke kunnskap og engasjement om misjon og søsterkirker som en del av Den norske kirkes identitet. Gjennom å fremme en oppdatert og relevant misjonsforståelse og arbeide for at misjon blir en integrert del av menighetenes tro og liv. Viktige nøkkelord her er respekt, gjensidighet og lokalt eierskap.

  SMM er organisert gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i bispedømmene. I bispedømmene ledes arbeidet av misjonsrådgiverne og sentralt i kirken sitter daglig leder i SMM. SMM ble etablert i 1994.

  I dette arbeidet står kirken og organisasjonene sammen om en større visjon.

 • Ressurser fra SMM-organisasjonene

  De sju SMM-organisasjonene har ulike ressurser for å hjelpe menighetene til å styrke misjonsavtalene sine. 

  Ressurser fra NMS finner du her.

  Ressurser fra Himalpartner finner du her.

  Ressurser fra Stefanusalliansen finner du her.

  Ressurser fra Misjonsalliansen finner du her.

  Ressurser fra Normisjon finner du her.

  Ressurser fra Den norske Israelsmisjon finner du her.

  Ressurser fra Areopagos finner du her.

  Du kan lese mer om SMM og de ulike organisasjonene i undermenypunktet om samarbeidsorganisasjonene.

 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner 

  Kontaktpersoner på bispedømmekontorene

  Agder og Telemark
  Ivar Sandnes
  is955@kirken.no
  98 45 77 36

  Bjørgvin
  Sverre Johan Nærheim
  sn629@kyrkja.no
  93 48 95 26

  Borg
  Åslaug Sødal Gabestad
  ag683@kirken.no
  93 20 14 51

  Hamar
  Stig Jørund Arnesen
  sa567@kirken.no
  48 99 88 70

  Møre
  Grethe Lystad Johnsen
  gl465@kirken.no
  41 20 47 20

  Nidaros
  Olav Dahle Svanholm
  os266@kirken.no
  47 28 47 14

  Nord-Hålogaland
  Kristian Due
  od539@kirken.no
  48 02 91 24

  Oslo
  Ingunn Yri Øystese
  io348@kirken.no
  977 742 74

  Stavanger
  Bjarte Øen
  bo423@kirken.no
  51 84 62 74

  Sør-Hålogaland
  Brita Bye
  bb698@kirken.no
  90 72 49 27

  Tunsberg
  Knut Edvard Larsen
  kl927@kirken.no
  96 22 76 34

  Kontaktpersoner i SMM-organisasjonene

  NMS: May Lisbeth Hovlid Aurdal, mayha@nms.no, 

  Himalpartner: Line Konstali, line.konstali@himalpartner.no

  Stefanusalliansen: Christine Gripsgård Lunga, cgl@stefanus.no

  Misjonsalliansen: Sverre Vik, sverre.vik@misjonsalliansen.no

  Normisjon: Fredrik Tanke Arstad, fredrik.arstad@normisjon.no

  Areopagos: Hanne Line Mathisen, hlm@areopagos.no

  Den norske Israelsmisjon: Kjetil Morken, kjetil@israelsmisjonen.no

   

 • Om innsamling

 • Menigheter i aksjonen

  PÅMELDTE MENIGHETER 2023

  Agder og Telemark bispedømme

  HEL-arbeidet i Grenland
  Oppbygging av inkluderingsarbeid i Estland/HEL-arbeid i Den Estisk evangelisk lutherske kirke.
  I samarbeid med: NMS

  Flekkerøy menighet
  Estland
  I samarbeid med: NMS

  Fyresdal kyrkjelyd
  Mental Helse i Nepal
  I samarbeid med: HimalPartner

  Farsund menighet
  Stefanusalliansen
  I samarbeid med: NMS, Stefanusalliansen og Israelmisjonen

  Lund menighet
  Brasil
  I samarbeid med: Misjonsalliansen

  Gjerstad menighet
  Sosialt og menighetsbyggende arbeid i Brasil
  I samarbeid med: NMS

  Lyngdal menighet
  NMS
  i samarbeid med: NMS

  Høvåg menighet
  Mama Maggie og Anastasia/Anafora
  i samarbeid med Stefanusalliansen

  Gjerpen menighet
  Formål ikke valgt
  i samarbeid med NMS

  Vennesla menighet
  Menighetens misjonsprosjekt
  i samarbeid med NMS

  Moland menighet
  Thailand Lutherske kirke
  i samarbeid med NMS

  Trefoldighet menighet
  Madagaskar
  i samarbeid med NMS

  Lillesand menighet
  Misjonsprosjekt i Egypt
  i samarbeid med Stefanusalliansen

  Grim menighet
  Madagaskar
  i samarbeid med NMS

  Hægebostad menighet
  Mali - Hilde og Alf Halvorsens arbeid
  i samarbeid med Normisjon

  Eiken menighet
  Misjon og menighetesbygging i Mongolia
  i samarbeid med NLM

  Søndeled menighet
  Estland
  i samarbeid med NMS

  Søgne menighet
  Idrett krysser grenser
  i samarbeid med Misjonsalliansen

  Langesund menighet
  Misjonsarbeid i Mali
  i samarbeid med Normisjon og NMS

  Eidanger menighet
  Estland: Kirkene i Mustame og Saku
  i samarbeid med NMS

  Greipstad menighet
  Den Lutherske kirke i Estland
  i samarbeid med NMS

  Borg bispedømme

  Ski menighet
  Brasil
  I samarbeid med: Misjonsalliansen

  Moss menighet
  Mali
  i samarbeid med NMS

  Jessheim og Hovin menigheter
  Brasil - håp om en bedre hverdag i favelaene
  i samarbeid med Misjonsalliansen

  Oslo bispedømme

  Nordberg menighet
  Madagaskar - klimasmart landbruk og støtte til skolegang for fattige
  I samarbeid med: NMS

  Fagerborg menighet
  Thailand forebyggende arbeid blant barn og unge
  i samarbeid med: NMS

  Manglerud menighet
  Banladesh
  i samarbeid med Normisjon

  Østre Aker og Haugerud menighet
  HimalPartner
  i samarbeid med HimalPartner

  Fornebulandet menighet
  Drømmen om en fremtid - NMS i Thailand
  i samarbeid med NMS

  Klemetsrud og Mortensrud menighet
  Stefanusbarna og Anastasia/Anafora
  i samarbeid med Stefanusalliansen

   

  Hamar bispedømme

  Skjåk og Nordberg kyrkjelyder
  ECEC
  i samarbeid med HimalPartner

  Tunsberg bispedømme

  Revetal menighet
  Mali
  I samarbeid med: NMS

  Hof, Eidsfoss og Vassås sokn
  Thailand
  I samarbeid med NMS

  Sandefjord menighet
  NMS
  i samarbeid med NMS

  Strømsgodset menighet
  Misjonsalliansen
  i samarbeid med Misjonsalliansen

  Tønsberg domkirke
  Sammen med Etiopia
  i samarbeid med NMS

  Stavanger bispedømme

  Sola menighet
  Misjonsprosjekter i Estland og England
  I samarbeid med: NMS

  Madlamark menighet
  Funksjonshemmedes levekår i Nepal 
  I samarbeid med: NMS og Nordmisjon

  Egersund menighet
  Budskap Europa (Tallinn og Carlisle)
  I samarbeid med: NMS

  Randaberg menighet
  Det Norske Misjonsselskap
  i samarbeid med: NMS

  Norheim menighet
  Estland
  I samarbeid med NMS

  Madlamark menighet
  Midtøsten
  I samarbeid med NMS

  Forsand menighet
  Etiopia - evangelisering i Blånildalen og disippeltrening og lederutvikling Sør-Asia
  i samarbeid med NMS og Normisjon

  Grødem menighet
  Estland og England
  i samarbeid med NMS

  ByMenigheten - Sandnes
  Anastasia Anafora
  i samarbeid med Stefanusalliansen

  Bjørgvin bispedømme

  Skjold menighet
  Egypt
  i samarbeid med Stefanusalliansen

  Løvstakksiden menighet
  Thailand
  i samarbeid med NMS

  Møre bispedømme

  Sykkylven kyrkjelyd
  Misjonsavtale Thailand
  Samarbeidende misjonsorganisasjon: NMS

  Borgund kyrkjelyd
  Næringsutvikling på den tibetanske høgsletta
  Samarbeidende aksjon: HimalPartner

  Vigra kyrkjelyd
  HimalPartner
  i samarbeid med HimalPartner

  Frei menighet
  Areopagos
  i samarbeid med Areopagos

  Spjelkavik menighet
  NMS Midt-Østen/Sat 7 og HimalPartner Utvikling av barnebøker
  i samarbeid med NMS og HimalPartner

  Hareid sokn
  NMS
  i samarbeid med NMS

  Valderøya kyrkjelyd
  Estland
  i samarbeid med NMS

  Volda kyrkjelyd
  Misjonsprosjekt Estland og Madagaskar
  i samarbeid med NMS

  Nordlandet menighet
  Thailand
  i samarbeid med NMS

  Giske kyrkjelyd
  NMS Midtausten
  i samarbeid med NMS

  Skodje kyrkjelyd
  Kyrkjebygging i Estland og Brasil 
  i samarbeid med NMS og Misjonsalliansen

  Ulstein kyrkjelyd
  Midtausten
  i samarbeid med NMS

  Haram sokn
  Madagaskar
  i samarbeid med NMS

  Fjørtoft sokn
  Madagaskar
  i samarbeid med NMS

  Sandøy sokn
  Kamerun
  i samarbeid med NMS

  Nidaros bispedømme

  Flatanger menighet
  HimalPartner
  i samarbeid med HimalPartner

  Tiller menighet
  Misjonsabeid
  i samarbeid med NMS

  Berg menighet
  Senegal
  i samarbeid med Normisjon

  Inderøy menighet
  Sammen for Mali
  i samarbeid med NMS

  Namsos menighet
  Home of Grace
  i samarbeid med Areopagos

  Sør-Hålogaland bispedømme

  Sulitjelma menighet
  Kambodsja
  I samarbeid med: Misjonsalliansen

  Valnesfjord menighet
  Stafanusbarna i Kairo
  Samarbeidende organisasjon: Stefanusalliansen

  Fauske menighet
  Liberia
  I samarbeid med: Misjonsalliansen

  Saltstraumen menighet
  Menighetens misjonsprosjekter
  I samarbeid med: NMS, Normisjon, Israelsmisjonen, Åpne Dører

  Innstranden menighet
  Mamma Maggie og Stefanusbarna
  i samarbeid med Stefanusalliansen og Areopagos

  Bindal menighet
  Stefanusbarna
  i samarbeid med Stefanusalliansen

  Nord-Hålogaland bispedømme

  Kvaløy menighet
  Bibeloversettelse Tsamakkofolket Etiopia
  I samarbeid med: Misjonssambandet

  Sandnessund menighet
  NMS på Madagaskar
  I samarbeid med: NMS

  Båtsfjord menighet
  Gå for Nepal
  i samarbeid med HimalPartner

  Andre

 • Påmelding 2024

  Mange spør hvorfor det er viktig å melde seg på aksjonen. Påmelding er viktig fordi det gir en følelse av at aksjonen er noe vi gjør sammen og det gir kunnskap om hvor mange som deltar. Det er motiverende å vite at vi er mange som står sammen om aksjonen. 

  Du kan melde på din menighet ved å fylle inn en kort questback. 

   

Kontaktpersoner