Kirken logo

Sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon. I aksjonsperioden fra Kristi himmelfartsdag til St.Hans har menighetene et ekstra fokus på menighetens misjonsavtale. Deltakelse i aksjonen kan bidra til å styrke menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap og oppdrag.

Sammen som kirke i hele verden
 • Publisert
  12.02.2024
 • Oppdatert
  12.06.2024
 • Om aksjonen

  Sammen som kirke i hele verden-aksjonen er menighetens egen aksjon hvor menigheten setter fokus på arbeidet menigheten har valgt å støtte gjennom menighetens misjonsavtale

  Aksjonens formål er å styrke

  • menighetens rolle i kirkens globale oppdrag
  • menighetens eierskap til og engasjement for menighetens misjonsavtale
  • menighetens økonomiske støtte til menighetens 
   misjonsavtale
  • menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap

  Menigheten bestemmer selv hvordan dere vil gjennomføre aksjonen.

  Forslag til aktiviteter:

  • Gi informasjon om og be for arbeidet menigheten støtter gjennom menighetens misjonsavtale
  • Gudstjeneste med ekstra offer til menighetens misjonsavtale
  • Lotteri, basar eller tombola under kirkekaffen
  • Globalløp eller natursti på sommeravslutning eller 
   menighetsweekend
  • SUP-konkurranse
  • Misjonsmiddag eller hagefest
  • Digital innsamling gjennom Facebook, Spleis eller andre 
   digitale plattformer

  Se en video hvor leder for aksjonen Ivar Sandnes forteller om aksjonen

  Lag en realistisk plan for din menighet og meld dere på aksjonen her!

  Her kan du laste ned en brosjyre som presenterer aksjonen: sammen brosjyre_2024_ferdig.pdf 

  Her finner du en innsamlingsveileder med tips om hvordan penger kan samles inn.

  For inspirasjon, ideer og forslag til aktiviteter meld deg på facebook-gruppen: Sammen som kirke i hele verden!

  Du kan også se hva andre menigheter gjør i forbindelse med aksjonen i oversikten over menigheter som er med i aksjonen lenger ned i denne ressursen. 

  SAMMEN vil vi:
  fortelle om Jesus
  fremme likeverd
  bygge fellesskap

 • Ulike formater av Sammen-logoen

  RGB-filer fungerer best til digitalt bruk. Den kvadratiske 1x1 passer godt å bruke på instagram, 9x16 er fin på tiktok og kan ellers for eksempel legges inn etter filmer som er filmet med mobilkamera i stående. Den siste kan passe godt på Facebook eller nettsider. Til ting som skal skrives ut eller trykkes opp, er det best å bruke CMYK-filene.

  Nynorsk: 

  RGB-filer til digitalt bruk: 

  Saman-logo NN 1x1RGB

  Saman-logo NN 9x16RGB

  Saman-logo NN RGB

  CMYK-filer til utskrift:

  Saman-logo NN 1x1CMYK

  Saman-logo NN9x16CMYK

  Saman-logo NNCMYK

   

  Bokmål: 

  RGB-filer til digitalt bruk:

  Sammen-logo BM 1x1RGB

  Sammen-logo BM 9x16RGB

  Sammen-logo RGB

  CMYK-filer til utskrift: 

  Sammen-logo BM1x1CMYK

  Sammen-logo BM9x16CMYK

  Sammen-logo BMCMYK

   

 • Ressurser fra SMM-organisasjonene

  De sju SMM-organisasjonene har ulike ressurser for å hjelpe menighetene til å styrke misjonsavtalene sine. 

  Ressurser fra NMS finner du her.

  Ressurser fra Himalpartner finner du her.

  Ressurser fra Stefanusalliansen finner du her.

  Ressurser fra Misjonsalliansen finner du her.

  Ressurser fra Normisjon finner du her.

  Ressurser fra Den norske Israelsmisjon finner du her.

  Ressurser fra Areopagos finner du her.

 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner 

  Kontaktpersoner på bispedømmekontorene

  Agder og Telemark
  Ivar Sandnes
  is955@kirken.no
  98 45 77 36

  Bjørgvin
  Sverre Johan Nærheim
  sn629@kyrkja.no
  93 48 95 26

  Borg
  Åslaug Sødal Gabestad
  ag683@kirken.no
  93 20 14 51

  Hamar
  Stig Jørund Arnesen
  sa567@kirken.no
  48 99 88 70

  Møre
  Marie Marti Høgset
  mh449@kirken.no
  90 52 89 36

  Nidaros
  Olav Dahle Svanholm
  os266@kirken.no
  47 28 47 14

  Nord-Hålogaland
  Rodmire Taylor-Smith Larsen
  rl445@kirken.no
  92 08 43 20

  Oslo
  Ingun Yri Øystese
  io348@kirken.no
  977 742 74

  Stavanger
  Bjarte Øen
  bo423@kirken.no
  51 84 62 74

  Sør-Hålogaland
  Brita Bye
  bb698@kirken.no
  90 72 49 27

  Tunsberg
  Knut Edvard Larsen
  kl927@kirken.no
  96 22 76 34

  Kontaktpersoner i SMM-organisasjonene

  NMS: May Lisbeth Hovlid Aurdal, mayha@nms.no

  Himalpartner: Line Konstali, line.konstali@himalpartner.no

  Stefanusalliansen: Christine Gripsgård Lunga, cgl@stefanus.no

  Misjonsalliansen: Sverre Vik, sverre.vik@misjonsalliansen.no

  Normisjon: Fredrik Tanke Arstad, fredrik.arstad@normisjon.no

  Areopagos: Erlend Haus, eh@areopagos.no

  Den norske Israelsmisjon: Kjetil Morken, kjetil@israelsmisjonen.no

   

 • Om innsamling

 • Menigheter i aksjonen

  Påmeldte menigheter 2024


  Sør - Hålogaland bispedømme

  Sulitjelma menighet

  Tiltak: Kafè med salg av møsbrømlefse, kaker, kaffe og saft. Samarbeid mellom fellesrådets tre menigheter
  Prosjekt: Kambodsja
  Avtale: Misjonsalliansen

  Fauske menighet

  Tiltak: Kafè med salg av møsbrømlefse, kaker, kaffe og saft. Samarbeid mellom fellesrådets tre menigheter
  Prosjekt: Liberia
  Avtale: Misjonsalliansen

  Valnesfjord menighet

  Tiltak: Kafè med salg av møsbrømlefse, kaker, kaffe og saft. Samarbeid mellom fellesrådets tre menigheter
  Prosjekt: Stefanusbarna, Mamma Maggies arbeid med søppel-landsbyen utenfor Kairo
  Avtale: Stefanusalliansen

  Skjerstad og Misvær menighet

  Tiltak: Aksjonen markeres ved gudstjenestene i Skjerstad kirke 2.juni og i Misvær kirke 9.juni. Det tas opp offer til misjonsprosjektene, og gis god info ved kirkekaffen.  
  Prosjekt: Normisjon: "Håp gjennom utdanning i Bangladesh" . HimalPartner: ABBS Dagsenter i Kathmandu
  Avtale: Normisjon og Himalpartner

  Bindal sokn

  Tiltak:  Samle inn penger til Stefanusalliansen sitt arbeide for barna på søppelbergene.  
  Prosjekt: Stefanusbarna
  Avtale: Stefanusalliansen

  Oslo bispedømme

  Lommedalen menighet

  Tiltak:  Gudstjeneste, kirkeoffer, lotteri/amerikansk auksjon på kirkekaffen.  
  Prosjekt: Menighetens misjonsprosjekt som dele mellom tre organisasjoner
  Avtale: NMSW, Stefanusalliansen og Bukas Palad

  Manglerud menighet

  Tiltak: Informasjon i grupper i menigheten, på sosiale medier og i gudstjenesten
  Prosjekt: Bangladesh
  Avtale: Normisjon

  Fagerborg menighet

  Tiltak:  Gudstjeneste første pinsedag. Fokus på "sammen som kirke" den dagen Informasjon om prosjektet på Blomstergudstjeneste" sammen med menighetsbarnehagen Besøk i konfirmantundervisningen Fokus på dåpskluter fra Madagaskar
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Nordberg menighet

  Tiltak:  Innsamling via Spleis. Formålet presenteres via Facebook, menighetens hjemmeside og menighetsbladet. Gudstjeneste.
  Prosjekt: Klimasmart jordbruk på Madagaskar
  Avtale: NMS

  Fornebulandet menighet

  Tiltak:   Sommerfestgudstjeneste med menighetsfest 16. juni. Denne dagen er det er ofring til misjonsprosjektet og vi bruker materiell fra aksjonen i gudstjenesten/kirkekaffe. Misjonsutvalget har ansvar for kirkekaffe.  
  Prosjekt: NMS sitt arbeid i Thailand
  Avtale: NMS

  Hamar bispedømme

  Ottestad menighet

  Tiltak:    Gudstjeneste med lyd fra Afrika treenighetssøndagen 26. mai - med Grendekoret, Anne P. Flugstad og intervju med misjonærsønn Yngvar Halvorsen i gudstjenesten og på kirkekaffen.  
  Prosjekt: Mali
  Avtale: Normisjon

  Engehaugen menighet

  Tiltak:    
  Prosjekt: Brasil
  Avtale: Misjonsalliansen

  Agder og Telemark bispedømme

  HEL-arbeidet i Grenland

  Prosjekt: HEL-arbeid i Den evangeliske lutherske kirken i Estland
  Avtale: NMS

  Gjerstad menighet

  Tiltak:  FB, Hjemmeside, SMS Invitere til givertjeneste. Familiens Misjonssøndag. Gudstjeneste offer. Info i mgh.blad
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Lillesand menighet

  Tiltak: SUP stafett i havnebassenget i Lillesand sentrum i forkant av gudstjeneste. Konfirmantene konkurrerer. Forsøker også å få med KRIK og meghetsråd
  Prosjekt: SAT7
  Avtale: Normisjon

  Høvåg menighet

  Tiltak: Arrangement sammen med ungdomsforeningen PUSH lørdag 1. juni. Sannsynligvis kanostafett som viar hatt de siste 4 årene i Kirkekilen. Vi forsøker å engasjere små og store sammen.
  Prosjekt: Stefanusbarna og Anastasia i Egypt.
  Avtale: Stefanusalliansen

  Langesund menighet

  Tiltak: Misjonsgudstjeneste og noe profilering på menighetens Facebook-side underveis i aksjonstiden.
  Prosjekt: Mali
  Avtale: Normisjon

  Trefoldighet menighet

  Tiltak: 
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Porsgrunn menighet

  Tiltak:   Vi skal ha misjonsfest/gudstjeneste i Østre Porsgrunn kirke 26.mai, samarbeid med NMS. Offer til Nepal (Normisjon) på gudstjeneste 12.mai og 9.juni Offer til Estland (NMS) på gudstjeneste 23.juni  
  Prosjekt: Estland og Okhaldhunga (Nepal)
  Avtale: NMS og Normisjon

  Gjerpen menighet

  Tiltak:  Vi vil sette fokus på våre misjonsprosjekter i Estland og på Madagaskar med en: Søndag 9.juni: Stor familiegudstjeneste - Delegudstjeneste. Besøk fra NMS. "Misjonstivoli" med aktiviteter på prestegårdsstunet etter gudstjenesten: salg av popcorn, vafler, kaffe og saft. Aktivitetsløype, leker, hoppeslott , ansiktsmaling osv.  
  Prosjekt: Madagaskar og Estland
  Avtale: NMS

  Eidanger menighet

  Tiltak:   Misjonskveld 30.mai - dele gudstjeneste 2.juni - Offer   
  Prosjekt: Kirkene i Saku og Mustamae i Estland
  Avtale: NMS 

  Hidra menighet

  Tiltak:    Misjonsoffer 1. pinsedag. Informasjon på Facebook  
  Prosjekt: Estland
  Avtale: NMS 

  Møre bispedømme

  Sykkylven kyrkjelyd

  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Vigra sokn

  Tiltak: Takkoffer i gudstenester, ekstra kveldsgudsteneste i aksjonsperioden, gåve frå soknerådet
  Prosjekt: gi ungdom et levebrød!
  Avtale: Himalpartner

  Ålesund og Voldsdalen menighet

  Tiltak:  Flere takkoffer i aksjonsperioden. Mulig digital aksjon. Informasjon om misjonsprosjektet i gudstjenesten og på nettsider og sosiale media.  
  Prosjekt: Midtøsten
  Avtale: NMS

  Borgund menighet

  Tiltak:   Info ut i flere medier fra Kr.H. dag. Stor oppmerksomhet under Menighetens dag 2. juni. Fokus i kirken under Open Kyrkje om sommeren.  
  Prosjekt: Øko-turisme for samfunnsutvikling på Tibetanske høyslette
  Avtale: Himalpartner

  Ellingsøy menighet

  Tiltak:   Info ut i flere medier fra KR.H. dag. Oppmerksomhet under friluftsgudstjeneste ved naustet på 16. juni.  
  Prosjekt: SAT 7
  Avtale: NMS

  Hareid Kyrkje

  Tiltak:  Misjonsgudstjeneste på Holesanden 9. juni 2024. Med musikklag, matsalg, loddsalg og gudstjeneste. Middag og misjon i november. Åresalg, kakesalg. Gudstjenesteofffer. Innkjøp av fantastiske premier som skal utloddes den 9. juni.
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Nordlandet menighet

  Tiltak:   Hovedastingen vår er 2. pinsedag. Da har vi utegudstjeneste, pølser, vafler og ulike aktiviteter ved kirka. Alt er gratis - men med kollekt til misjonsprosjektet. Formiddagstreffet er også involvert og gir en gave.  
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Sandøy sokn

  Tiltak: Arrangere ekstra misjonsgudsteneste. Ekstra takkoffer til misjonsprosjektet. Kyrkjekaffi med misjonsfokus.  
  Prosjekt: Kamerun
  Avtale: NMS

  Haram sokn

  Tiltak:  Ha ekstra fokus på misjoninformasjon på nett og i gudstenester. Ha misjonsgudsteneste med takkoffer til prosjektet.  
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Fjørtoft sokn

  Tiltak:  Ha ekstra fokus på misjoninformasjon på nett og i gudstenester  
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

   

  Stavanger bispedømme

  Hinna menighet

  Tiltak:  Misjonsutvalget har planlagt å gjennomføre et misjonsløp som går gjennom hele perioden, vi forbereder en dele-gudstjeneste 2. juni med misjonstivoli, og vi planlegger Afternoon tea-party.  
  Prosjekt: Tre ulike prosjekter
  Avtale: NMS, Himalpartner, Israelsmisjonen

  Varden menighet

  Tiltak:  Ikke planlagt ferdig, men vi har lagt tre gudstjenester med offer til menighetens misjonsprosjekt i perioden, og vil sette fokus på kirken som verdensvid og misjonsprosjektet på ulike måter. 
  Prosjekt: Thailand/Laos
  Avtale: NMS

  Sjernarøy menighet

  Tiltak:  Har offer knytta til misjonsprosjektet i denne perioden.  
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Talgje sokn

  Tiltak:   Har planlagt offer til misjonsprosjektet på ulike gudstjenestesteder i soknet i denne perioden. Bruker anledningen i gudstjenesten til å informere ekstra om landet sin situasjon og misjonsalliansen sitt arbeid med "Min trygge skole" Vi har basar på høsten og derfor ikke i aksjonsperioden.  
  Prosjekt: Ecuador
  Avtale: Misjonsalliansen

  Bryne kyrkje

  Tiltak:   Engasjere ungdommene og ha en innsamlingsaksjon på siste ungdomssamling  
  Prosjekt: misjonsavtalene med NMS og Israelsmisjonen
  Avtale: NMS og Israelsmisjonen

  Bjørgvin bispedømme

  Åsane menighet

  Tiltak:  Vi tenker å ha 3 kirkeoffer til disse misjonsprosjektene i denne perioden, ett til hvert prosjekt.
  Prosjekt: Misjonsprosjekt med NMS i Thailand, misjonsprosjekt med Areopagos i Hongkong, og Bjørgvin bispedømme sitt misjonsprosjekt på Cuba i samarbeid med Normisjon
  Avtale: NMS og Areopagos

  Skjold menighet

  Tiltak:  Ta opp offer. Be for arbeidet.
  Prosjekt: Egypt
  Avtale: Stefanusalliansen

  Nidaros bispedømme

  Inderøy menighet

  Tiltak: Vi arrangerer Oppdrag: Verden for fjerdeklassinger på dagtid. Dette avsluttes med en åpen dele-gudstjeneste og påfølgende globalt marked.  
  Prosjekt: Mali
  Avtale: NMS

  Nærøy menighet

  Tiltak:  Med tiltaket Ung Pinsefest, sammen som kirke i hele verden inviterer årets 4.-7. klassinger i Nærøysund kommune. Det blir en tredelt fest med forkynnelse, sang og fellesskap i Kolvereid kirke kl. 12.00 - 13.00. Foruten menighetens egne tiltak håper vi å få med et Ukrainsk Øst Europeisk familiekor og et Eritreisk familiekor. Søndagsskoler fra Pinsevenner og Baptistene deltar også. Deretter Aktivitetsløype med ulike morsomme aktiviteter i prestegårdshagen som er kirkens hage. Der blir flere bidragsytere med "smak av verden", kafesalg m.m. Til slutt avslutning inne i Kolvereid kirke med kort oppsummering og felles sang på flere språk. Ingeborg Meslo Ulvin, Regionkoordinator Trøndelag Frivillighet | NMS Trøndelag bidrar. Vi ser fram til en fin dag der flere språk og kirkesamfunn deltar, samtidig som vi alle får et innblikk i utfordringene som barn og unge i Thailand har.  
  Prosjekt: Plass i llesskapet 2024 Thailand
  Avtale: NMS

  Tunsberg bispedømme

  Revetal menighet

  Tiltak: Hagegudstjeneste og hagefest med kakabakekonkurranse, loddsalg, og salg av grillmat, pizza og slush. Stor grad av medvirkning fra barnaog hele manigheten i det praktiske arbeidte med planlegging og gjennomføring.  
  Prosjekt: Mali
  Avtale: NMS

  Sandefjord menighet

  Tiltak: 
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Hof, Eidsås og Vassås sokn

  Tiltak:  Info i flere fora på på flere flater. Digital aksjon + offer i kirken
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Sandefjord menighet

  Tiltak:  Vi skal arrangere en misjonsgudstjeneste i mai, med besøk fra NMS. Vi kjøper inn dåpskluter fra Madagaskar som vi deler ut til dåpsforeldre Flere kirkeoffer i året til misjonsprosjektet.
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Nord - Hålogaland bispedømme

  Båtsfjord menighet

  Tiltak:  Dele informasjon, be for menighetens misjonsorganisasjon Himalpartner og dere arbeid.  Gudstjeneste med ekstra offer til Himalpartner. 
  Prosjekt: Nepal
  Avtale: Himalpartner

  Vadsø menighet

  Tiltak:   1 Misjonsbasar 2.Offer i kirka til misjonsprosjektet 3. Informasjon om prosjektet og arbeidet i Thailand på Vadsø menighets Facebookside 
  Prosjekt: Thailand
  Avtale: NMS

  Sørreisa menighet

  Tiltak: 5.mai arrangerte Sørreisa menighet Delegudstjeneste der vi informerte om Misjonsprosjektet vårt som vi har gjennom NMS på Madagaskar. Takkeofferet gikk da til dette formålet og menigheten ble oppfordret til å skrive seg opp som faste givere til formålet. Vi vil ha fokus på dette på flere gudstjenester gjennom året.  
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Borg bispedømme

  Fredrikstad domkirke

  Tiltak:  Pilegrimsvandring i samarbeid med Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Vandringen går fra Domkirken kl 10.00 med korte refleksjoner og bønner underveis. Nattverdgudstjeneste i Gamle Glemmen kirke kl 11.30 og påfølgende piknik i Kirkeparken. Vi samler inn penger til menighetenes misjonsprosjekter (DNI og NMS).  
  Prosjekt: Kvinner i forsoning
  Avtale: Den Norske Israelsmisjon og NMS

  Glemmen menighet

  Tiltak:   Felles pilegrimsvandring med Domkirken og Gamle Glemmen menigheter 2. pinsedag fra Domkirken- Glemmen - Gamle Glemmen kirke med fokus på misjonsprosjektene gjennom fortellinger og oppgaver.  
  Prosjekt: Madagaskar
  Avtale: NMS

  Gamle Glemmen menighet

  Tiltak:   Felles pilegrimsvandring 2. pinsedag med Domkirken - Glemmen - Gamle Glemmen med fokus på misjonsprosjektene og fortellinger og oppgaver for store og små.  
  Prosjekt: 
  Avtale: Normisjon og Stefanusalliansen

   

 • Påmelding 2024

  Mange spør hvorfor det er viktig å melde seg på aksjonen. Påmelding er viktig fordi det gir en følelse av at aksjonen er noe vi gjør sammen og det gir kunnskap om hvor mange som deltar. Det er motiverende å vite at vi er mange som står sammen om aksjonen. 

  Du kan melde på din menighet ved å fylle inn en kort questback. 

   

Kontaktpersoner