Kirken logo
Innsamlingsveileder for aksjonen Sammen som kirke i hele verden

Innsamlingsveileder for aksjonen Sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden er Den norske kirkes årlige misjonsaksjon. Veilederen på denne siden viser ulike måter din menighet kan organisere innsamling på til menighetens misjonsprosjekt.

 • Publisert
  19.12.2022
 • Oppdatert
  13.10.2023
 • Beskrivelse

  I tillegg til veilederen under har vi også laget et hefte med kreative idéer til innsamling og kommunikasjon

  Om aksjonen

  Målet med denne aksjonen er å bidra til at menigheten kan virkeliggjøre sitt misjonsengasjement. Vi ønsker å hjelpe slik at menigheten kan styrke fokus på sitt valgte misjonsprosjekt og gjennom det stå sammen med søsterkirker og internasjonale partnere i vårt felles oppdrag.  

  Det er viktig å sette seg godt inn i det tiltaket man vil støtte slik at man kan kommunisere et tydelig budskap. Husk at når du skal samle inn midler til et formål, må du engasjere folk. Dere må kommunisere slik at folk blir engasjert og får lyst til å gi sitt bidrag.

  Se mer om mulige prosjekter og informasjon om disse på www.ressursbanken.no/sammen.

  Organisasjonene har også aktuell informasjon på sine respektive hjemmesider.

  Vi vil gjerne ha oversikt over alle menigheter som er i gang med aksjon, så meld menigheten inn på kampanjesiden.

  Det skaper større engasjement dersom du får frem budskapet om hva søsterkirkene ønsker å oppnå, hva de gjør for mennesker, og hva det betyr. Det er lite motiverende å kommunisere at misjonsorganisasjonene trenger penger.

  Problem og løsning er nyttig å få med når en skal samle inn penger.

  Eksempel: En av fire barn dør før de fyller seks år i Liberia på grunn av skittent drikkevann. Over 60% mangler tilgang på livsviktig rent vann. Misjonsalliansen har bygget brønner i Liberia siden 2009, og nå er rent vann viktigere enn noen gang i korona-krisen!

  Innsamlingsmetode

  Nedenfor beskriver vi ulike måter dere kan organisere lokal innsamling på til deres prosjekt. Å ta opp kollekt eller bruke Vipps til å gi en kollekt eller takkoffer når vi har anledning til å møtes fysisk, kjenner dere til. Vipps kan også brukes som mulig respons i mange kanaler både digitale og fysiske. Pandemien har ført til at enda flere kjenner og er vant til å bruke Vipps. Nedenfor beskriver vi også en del andre digitale former for innsamlingsaksjoner.

  Personvern

  Når vi driver innsamling, er godt personvern viktig. Det er menigheten som er behandlingsansvarlig og selv om noen bruker innsamlingsmetoder som fører til at misjonsorganisasjonen får vite navn på givere, er ikke disse giverne å anse som givere til organisasjonen, men kun til menigheten. Behandling og oppbevaring av data må skje i henhold til gjeldende regelverk

  Kostnader ved innsamling

  Det koster å drive innsamling. Selv om det er omtrent gratis å ta imot kontanter i en kollektbøsse (selv om noen banker tar gebyr for å ta imot kontanter), er det langt fra sikkert at dette likevel er den mest effektive måten å samle inn gave på, fordi færre og færre har kontanter. Vipps tar et par prosentpoeng for å formidle gaver, mens Spleis tar 4,5%  av innsamlet beløp + 2% i transaksjonskostnad dersom dere samler. Bidra.no tar 4,4% + 2 kroner per transaksjon. Dette er kostnader for å utvikle og drive ordningen som gjør at vi enkelt kan samle inn midler.

  Vipps

  Vipps er velegnet for å kunne gi en gave til aksjonen så lenge dere makter å få vippsnummeret frem sammen med budskapet. Det er lurt er å opprette en egen KATEGORI under Vippsnummeret (salgsstedet) i menigheten. Dette kan den som administrerer salgsstedet gjøre ganske enkelt. En presentasjon av hvordan man oppretter en KATEGORI finner dere ved å følge denne lenken til Ressursbanken

  Det er viktig at dere da bruker det nummeret på denne kategorien når dere promoterer aksjonen. I rapportene fra Vipps vil det da komme frem hva som er kommet inn til aksjonen.  Det er også mulig å legge inn en skreddersydd takkemelding når noen gir til denne kategorien, oppskriften på hvordan dere gjør det finner dere på samme lenke som over.

  Å få frem budskapet kan gjøres på flere måter:

  • Lage et facebook innlegg på menighetens facebookside og fortelle om aksjonen og be folk sende penger til det VIPPS nummereret (kategori) som er opprettet på menighetens misjonsprosjekt. Viktig å få frem Vipps nr tydelig, og bruke logobilde til "Sammen som kirke i hele verden". Merk oppslaget som en "kunngjøring" i aksjonsperioden, da blir dette stående øverst på facebooksiden. Hvor langt ut dere greier å spre budskapet på denne måten avhenger av hvor mange dere får til å «Dele» dette. Det er smart å avtale med en gruppe mennesker at de skal dele det du legger ut.
  • Dere kan også spre budskapet om aksjonen via SMS og mail. Igjen er det viktig at det er noen som sender videre. Dersom menigheten lager et kort budskap med Vipps nr. på mail eller SMS og avtaler med noen (f. eks menighetsrådet og alle i staben) at de skal sende mailen/SMS til så mange som mulig av deres kontakter, kan dere få en god spredning. Det må gjerne ligge en oppfordring om å sende SMS/mailen videre til flere i det opprinnelige utkastet. Husk et tydelig og kort budskap som engasjerer, og avtale med så mange som mulig at de vil sende det videre.
  • Det kan også være mulig å få den enkelte organisasjon til å opprette et unikt kodeord og da samle inn via SMS. Ta kontakt med den valgte organisasjon for dette.
  • Lage en «plakat» med Vipps nr. på menighetens egen hjemmeside 

  Facebook-innsamling

  Det er mulig å opprette to typer innsamlingsaksjoner på Facebook:

  • Personlige innsamlingsaksjoner: Innsamlingsaksjoner som samler inn penger til en personlig sak. Her kan en som f. eks har fødselsdag samle inn penger til aksjonen, og utfordre alle sine «venner» på facebook til å delta. For å skape en gjenkjennelseseffekt burde alle bruke «Sammen som kirke i hele verden». Logo ligger under materiell på aksjonens hjemmeside. Vi anbefaler at dere lager en innsamling til den valgte organisasjonen.
  • Innsamlingsaksjoner til ideelle organisasjoner: Innsamlingsaksjoner som går direkte til det prosjektet/formål som misjonsorganisasjonen og menigheten har i fellesskap.

  For å skape en gjenkjennelseseffekt burde alle bruke «Sammen som kirke i hele verden». Logo ligger under «Materiell»

  Effekten av facebook-innsamlingen blir vanligvis langt høyere når man lager en personlig innsamling, selv om det er en menighet som står bak sammen. For det første så premierer facebook enkeltpersoner framfor organisasjoner med større rekkevidde, i tillegg fungerer det langt bedre innsamlingsmessig når en person og et «fjes» står bak. Man kan uansett henvise til menighetens fellesprosjekt i beskrivelsen av aksjonene. Det er smart å velge/spørre en som er aktiv på facebook, og at alle i menigheten gir på og deler videre denne personens facebookaksjon. Viktig at man da informerer den valgte organisasjonen om at man har startet en aksjon på Facebook slik at de kan følge med på resultatet.

  Når menigheten selv skal lage en facebook innsamling, bruker dere siste alternativ og her en mal for Innsamlingsaksjoner for veldedige organisasjoner:

  Klikk her for å opprette en innsamlingsaksjon for en veldedig organisasjon, eller følg disse trinnene:

  1. Klikk på Innsamlingsaksjoneri menyen til venstre for nyhetsoppdateringen din.
  2. Klikk på Samle inn penger.
  3. Velg Ideell organisasjoneller Veldedig organisasjon.
  4. Velg den organisasjonen som menigheten har bestemt at dere skal kanalisere midlene gjennom, velg et forsidebilde, og fyll ut informasjonen om innsamlingsaksjonen. Når dere velger forsidebilde har organisasjonene lagt ut aksjons logo som et forvalg. Bruk gjerne denne.
  5. Klikk på Opprett.

  Dersom dere trenger hjelp til dette kan organisasjonen bistå den enkelte menighet.

  Også her er det avgjørende for om dere lykkes at dere organiserer og avtaler at så mange som mulig deler aksjonen.

  Det er viktig at dere informerer Misjonsorganisasjonen om at dere har opprettet en slik aksjon slik at menigheten kan få informasjon fra misjonsorganisasjonen om hvor mye som samles inn i og med at midlene her går direkte inn på organisasjonens konto.

  Det er også mulig å bruke folkefinansieringskanalene Bidra.no og Spleis.no til å arrangere kampanjer.

  Lotterier/smålotteri 

  Reglene for pengespill med omsetning under 200 000 kroner (tidligere benevnt smålotteri) er endret i en ny pengespill-lov som gjelder fra 1. januar 2023. Både privatpersoner og organisasjoner kan arrangere dette uten å søke, og det må ikke lenger meldes inn i etterkant av pengespillet. Menigheter kan ha lotteri til inntekt for frivillig arbeid rettet mot barn og unge, som sangkor, dansegrupper med mer. Det er dog ikke anledning til å ha lotteri til inntekt for kirkens vanlige arbeid som dåp, konfirmasjon med mer. 

  Slik det står i loven skal pengespill med omsetning under 200 000 kroner være til inntekt for ikke-fortjeneste basert formål. Dette betyr at aktiviteten ikke skal ha erverv som formål, og at formålet ikke skal generere fortjeneste til dem som driv aktiviteten. Overskuddet skal i sin helhet gå til den frivillige aktiviteten. 

  Pengespillet kan ikke bli tilbudt på nett og digitale plattformer. Dette gjelder ikke bruk av elektroniske og digitale løsninger for betaling og distribusjon, som for eksempel Vipps og Facebook. Pengespillet må ha et lokalt eller regionalt omfang, samt at det skal være en avgrenset størrelse på premiene og ha lav eller ingen risiko for spilleproblemer

  Spleis

  Det er mulig å opprette kampanjer på Spleis til de enkelte organisasjoner. F.eks gjøres det på denne måten som beskrevet til NMS:

  På nettsiden www.spleis.no/nms kan enkeltpersoner enkelt opprette innsamlinger til NMS sitt arbeid. Menigheter kan også opprette innsamlinger i navnet til menigheten, men må da hoppe over leddet som handler om identifisering med bank-ID.

  Man kan utforme innsamlingen med bilder og tekst. Giverne kan betale med VIPPS eller med kort.

  Underveis kan du kommunisere med giverne og oppdatere innsamlingen.

  Innsamlinger på Spleis kan deles, for eksempel på facebook og via SMS og e-post, både av den som starter innsamlingen og av andre. Mer informasjon om hvordan man oppretter denne type innsamlinger finner du her: www.nms.no/spleis

  Bidra

  Skap mestring og fellesskap med en innsamlingsaksjon på Bidra! www.bidra.no
  Det er i krisetider at samhold ofte blir sterkere, og siden koronatiltakene tredde i kraft har folk i hele landet stilt opp for og støttet sine organisasjoner. Å bruke Bidra til innsamlinger er enkelt: du lager et prosjekt, får tips og tilbakemelding innen 1-2 dager før vi publiserer prosjektet. Da kan man dele en lenke direkte til prosjektsiden hvor både venner, bekjente, medlemmer eller bedrifter kan støtte med kort, vipps og faktura. Penger står trygt på konto inntil prosjektet er avsluttet!
  Hvis formålet til prosjektet er ideelt, er det helt gratis for deg som innsamler å bruke Bidra.

  Kom i gang på Bidra.no – og ta kontakt med redaksjonen i Bidra for gratis rådgivning! Se nærmer instruks på vedlagte pdf.

  Rapportering

  For å øke både gleden og troverdigheten av aksjonen er det viktig at menigheten holder oversikt over hvor mye som kommer inn til aksjonen i menigheten.

  Det er to former for rapportering:

  • Takk og informasjon om hvor mye som er kommet inn til de som har bidratt, og også som en motivasjon for at flere kan bidra. Dette kan gjøres på facebook, menighetens hjemmeside osv.
  • Enkel rapportering til Bispedømmekontoret om hvor mye dere har samlet inn. 

  Du kan også kontakte misjonsrådgiveren ved Bispedømmekontoret. I

  Lykke til med aksjonen: Sammen som kirke i hele verden

  Har du spørsmål om innsamling: Ta kontakt med Tore Gullaksen på mail tg489@kirken.no eller på telefon 90974610, eller spør direkte til den organisasjonen dere har valgt.