Kirken logo
Digital innsamling

Digital innsamling

En digital innsamling gjennom vipps, spleis eller facebook kan være et kraftfullt redskap i Sammen som kirke i hele verden - aksjonen. Denne ressursen gir veiledning og tips om hvordan menigheten kan opprette en digital innsamling.

 • Publisert
  24.05.2023
 • Oppdatert
  29.01.2024
 • Beskrivelse

  Sammen som kirke i hele verden er menighetenes aksjon for å skape økt engasjement for menighetens eget misjonsprosjekt. Menigheten bestemmer selv hva den vil gjøre.

  Slik kan dere opprette en digital innsamling

  Lag noen enkle annonser eller innlegg som kan spres på Facebook, Instagram, nettsider og i andre digitale kanaler.

  Tekstene i slike annonser bør være korte og sette fokus på ulike sider ved menighetens misjonsprosjekt.

  Det er viktig at vipps-nummeret kommer tydelig fram i annonsene og det kan være fint å bruke Sammen som kirke i hele verden sin heading eller logo. Annonser eller oppslag som lagres som en PNG eller JPEG fil er lette å publisere da de kan brukes som bilder.

  Lag gjerne også en annonse beregnet for spredning på SMS. Hvis menighetsråd, stab eller misjonsutvalg sender SMS-annonsen videre til personer de kjenner med en anbefaling om å støtte aksjonen og menighetens prosjekt, gir dette ofte gode resultater. Husk at du ikke kan gjøre dette ut fra lister menigheten har, det må gjøres gjennom personlige kontakter.

  Les mer om innsamling og digital aksjon i aksjonens insamlingsveileder (se lenke under relaterte ressurser i sidemenyen).

  Hva kan du oppnå?

  En digital aksjon kan bidra til å oppnå flere av målsetningene til Sammen som kirke i hele verden-aksjonen:
  • Hjelp til å fortelle om menighetens misjonsprosjekt på en kort og konsis måte.
  • Økt kjennskap til menighetens internasjonale engasjement i menigheten.
  • Økt bevissthet og stolthet over menighetens rolle og bidrag i et globalt fellesskap.
  • Økte inntekter til menighetens misjonsprosjekt.
  • Økt kompetanse på digital kommunikasjon og innsamling.

  I sidemenyen kan dere se flere eksempler fra hvordan Gjerstad menighet i aksjonsperioden vil
  profilere sin aksjon på facebook, på menighetens nettside og ved oppslag på veggen før gudstjenestene. 

  Lykke til og ta gjerne kontakt hvis dere trenger ytterligere hjelp!
  Mer informasjon finner dere på: www.kirken.no/sammen

 • Eksempler Gjerstad

   

   

   

   

Kontaktpersoner