Kirken logo
Samarbeid menighet og misjon

Samarbeid menighet og misjon

Den norske kirkes rolle i kirkens globale oppdrag konkretiseres blant annet gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM)

 • Publisert
  02.12.2022
 • Oppdatert
  12.06.2024
 • Beskrivelse

  Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et formelt og praktisk samarbeid mellom Den norske kirke og sju norske misjonsorganisasjoner. På grunnlag av Kirkemøtets vedtak 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag arbeider SMM for at global misjon skal bli en integrert del av hele menighetens liv. Gjennom menighetens misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene  synliggjøres lokalmenighetens tilhørighet til kirken som et globalt fellesskap og menighetens deltakelse i kirkens globale oppdrag styrkes. (Les mer om menighetens misjonsavtale og de ulike prosjektene i relaterte ressurser.)
   
  De sju misjonsorganisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM) er
   
  De sju organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon arbeider sammen med søsterkirker og lokale partnere på grasrota og i lokalsamfunn i over 40 land i alle verdensdeler. 
   
  Klikk på undermenypunktet Prosjektlandene for å lese om hvor du ulike organisasjonene opererer.
   

  Arbeidet og aktivitetene vi støtter er svært variert. Kirkebyggende arbeid, fattigdomsbekjempelse, trosfrihet, kvinners rettigheter, barn, unge og utdanning, mental helse og kristent vitnesbyrd i Midtøsten er sentrale fagområder for SMM-organisasjonenes arbeid.

  Samarbeidet styres av SMM-rådet på grunnlag av grunnlagsdokumentet og vedtektene. På bispedømmenivå er samarbeidet formalisert gjennom avtaler mellom SMM-rådet og bispedømmene. Rådgivere i bisepdømmene koordinerer samarbeidet i bispedømmene og organisasjonene følger opp avtalene med menighetene på grunnlag av strategidokumentet vedtatt av SMM-rådet. Oversikt over misjonsrådgiverne finner du i et eget undermenypunkt i denne ressursen.

  Sammen som kirke i hele verden-aksjonen er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans. Deltakelse i aksjonen styrker menighetens tilhørighet til den verdensvide kirke gjennom økt fokus på kirkens globale oppdrag og innsamling til menighetens eget  misjonsprosjekt. Du kan lese mer om dette på aksjonens nettsider.

 • Her arbeider våre partnere

  Her arbeider våre partnere

  De sju organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon arbeider i nærmere 50 land i verden.

  Normisjon

  Normisjon har prosjekter i Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Kambodsja, Thailand, Mali, Senegal, Midtøsten/Nord-Afrika, Cuba, Ecuador. I tillegg til mye arbeid i Norge.

  Stefanusalliansen

  Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer i Tyrkia, Egypt, Nigeria, Syria, Libanon, Irak, Iran, Pakistan, India, Den arabiske halvøy, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Pakistan, Myanmar, Nord-Korea.

  Misjonsalliansen

  Misjonsalliansen arbeider i ti land. Disse er Bolivia, Brasil, Ecuador, Filippinene, Kambodsja, Vietnam, Kina, Nepal, Liberia, Sierra Leone.

  NMS

  Det norske misjonsselskap, NMS, er engasjet i fire verdensdeler, i landene Brasil, Sør-Afrika, Etiopia, Kamerun, Mali, Madagaskar, Egypt, England, Estland, Frankrike, Spania, Japan, Kina, Pakistan, Laos, Thailand. I tillegg til mye arbeid i Norge.

  HimalPartner

  Himalpartner arbeider i Nepal og Kina (Tibet).

  Israelsmisjonen

  Israelsmisjonen har arbeid i Israel, samt i Ungarn, Romania, Ukraina og London.

  Areopagos

  Areopagos har størst arbeid i Norge og Danmark, i tillegg til deres globale prosjekter i Kina og Hong Kong.

   

 • Kontaktpersoner i SMM-organisasjonene

  NMS: May Lisbeth Hovlid Aurdal, mayha@nms.no, 

  Himalpartner: Line Konstali, line.konstali@himalpartner.no

  Stefanusalliansen: Christine Gripsgård Lunga, cgl@stefanus.no

  Misjonsalliansen: Sverre Vik, sverre.vik@misjonsalliansen.no

  Normisjon: Fredrik Tanke Arstad, fredrik.arstad@normisjon.no

  Areopagos: Erlend Haus, eh@areopagos.no

  Den norske Israelsmisjon: Kjetil Morken, kjetil@israelsmisjonen.no

   

 • Misjonsrådgivere i bispedømmene

  Misjonsrådgivere i bispedømmene

  I hvert bispedømme er det ansatt en rådgiver som har ansvar for koordinering av Samarbeid menighet og misjon i sitt bispedømme. 

  Nord-Hålogaland

  Rodmire Taylor-Smith Larsen, e-post: rl445@kirken.no, mobil: 92 08 43 20

  Sør-Hålogaland

  Brita Bye, e-post: bb698@kirken.no, mobil: 90 72 49 27

  Nidaros

  Olav Dahle Svanholm, e-post: os266@kirken.no, mobil:47 28 47 14

  Møre

  Marie Marti Høgset, e-post: mh449@kirken.no, mobil: 90 52 89 36

  Bjørgvin

  Sverre Johan Nærheim, e-post: sn629@kyrkja.no, mobil: 93 48 95 26

  Hamar

  Stig Jørund Arnesen, e-post: sa567@kirken.no, mobil: 48998870

  Tunsberg

  Knut Edvard Larsen, e-post: kl927@kirken.no, mobil:96 22 76 34

  Oslo

  Ingunn Yri Øystese, e-post: io348@kirken.no, mobil: 97 77 42 74

  Borg

  Åslaug Sødal Gabestad, e-post: ag683@kirken.no, mobil: 93 20 14 51

  Agder og Telemark

  Ivar Sandnes, e-post: is955@kirken.no, mobil: 98 45 77 36

  Stavanger

  Bjarte Øen, e-post: bo423@kirken.no, mobil:51 84 62 74

  Daglig leder SMM, Kirkerådet

  Mirjam Syltebø Endalew, e-post: me529@kirken.no, telefon: 98 05 67 61.

   

 • Ressurser fra SMM-organisasjonene

  De sju SMM-organisasjonene har ulike ressurser for å hjelpe menighetene til å styrke misjonsavtalene sine. 

  Ressurser fra NMS finner du her.

  Ressurser fra Himalpartner finner du her.

  Ressurser fra Stefanusalliansen finner du her.

  Ressurser fra Misjonsalliansen finner du her.

  Ressurser fra Normisjon finner du her.

  Ressurser fra Den norske Israelsmisjon finner du her.

  Ressurser fra Areopagos finner du her.

Kontaktpersoner