Kirken logo
Samarbeid menighet og misjon

Samarbeid menighet og misjon

Den norske kirkes rolle i kirkens globale oppdrag konkretiseres blant annet gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM)

 • Publisert
  02.12.2022
 • Oppdatert
  24.10.2023
 • Beskrivelse

  Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et formelt og praktisk samarbeid mellom Den norske kirke og sju norske misjonsorganisasjoner. På grunnlag av Kirkemøtets vedtak 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag arbeider SMM for at global misjon skal bli en integrert del av hele menighetens liv. Gjennom menighetens misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene  synliggjøres lokalmenighetens tilhørighet til kirken som et globalt fellesskap og menighetens deltakelse i kirkens globale oppdrag styrkes. (Les mer om menighetens misjonsavtale og de ulike prosjektene i relaterte ressurser.)
   
  De sju misjonsorganisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM) er
   
  De sju organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon arbeider sammen med søsterkirker og lokale partnere på grasrota og i lokalsamfunn i over 40 land i alle verdensdeler. 
   
  Klikk på undermenypunktet Prosjektlandene for å lese om hvor du ulike organisasjonene opererer.
   

  Arbeidet og aktivitetene vi støtter er svært variert. Kirkebyggende arbeid, fattigdomsbekjempelse, trosfrihet, kvinners rettigheter, barn, unge og utdanning, mental helse og kristent vitnesbyrd i Midtøsten er sentrale fagområder for SMM-organisasjonenes arbeid.

  Samarbeidet styres av SMM-rådet på grunnlag av grunnlagsdokumentet og vedtektene. På bispedømmenivå er samarbeidet formalisert gjennom avtaler mellom SMM-rådet og bispedømmene. Rådgivere i bisepdømmene kordinerer samarbeidet i bispedømmene og organisasjonene følger opp avtalene med menighetene på grunnlag av strategidokumentet vedtatt av SMM-rådet. Oversikt over misjonsrådgiverne finner du i et eget undermenypunkt på denne ressursen.

  Sammen som kirke i hele verden aksjonen er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans. Deltakelse i aksjonen styrker menighetens tilhørighet til den verdensvide kirke gjennom økt fokus på kirkens globale oppdrag og innsamling til menighetens eget  misjonsprosjekt. Du kan lese mer om dette på aksjonens nettsider.

 • Misjonsrådgivere

  Misjonsrådgivere i bispedømmene

  I hvert bispedømme er det ansatt en rådgiver som har ansvar for kordinering av Samarbeid menighet og misjon i sitt bispedømme. 

  Nord-Hålogaland

  Ole Kristian Due, e-post: od539@kirken.no, mobil: 48 02 91 24

  Sør-Hålogaland

  Brita Bye, e-post: bb698@kirken.no, mobil: 90 72 49 27

  Nidaros

  Olav Dahle Svanholm, e-post: os266@kirken.no, mobil:47 28 47 14

  Møre

  Grethe Lystad Johnsen, e-post: GL465@kirken.no. mobil:41 20 47 20

  Bjørgvin

  Sverre Johan Nærheim, e-post: sn629@kyrkja.no, mobil: 93 48 95 26

  Hamar

  Stig Jørund Arnesen, e-post: sa567@kirken.no, mobil: 48998870

  Tunsberg

  Knut Edvard Larsen, e-post: kl927@kirken.no, mobil:96 22 76 34

  Oslo

  Ingunn Yri Øystese, e-post: io348@kirken.no, mobil: 97 77 42 74

  Borg

  Åslaug Sødal Gabestad, e-post: ag683@kirken.no, mobil: 93 20 14 51

  Agder og Telemark

  Ivar Sandnes, e-post: is955@kirken.no, mobil: 98 45 77 36

  Stavanger

  Bjarte Øen, e-post: bo423@kirken.no, mobil:51 84 62 74

  Daglig leder Samarbeid menighet og misjon, Kirkerådet

  Mirjam Syltebø Endalew, e-post: me529@kirken.no, telefon: 98 05 67 61.

   

 • Prosjektlandene

  Prosjektlandene

  De sju organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon arbeider i nærmere 50 land i verden.

  Normisjon

  Normisjon har prosjekter i Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Kambodsja, Thailand, Mali, Senegal, Midtøsten/Nord-Afrika, Cuba, Ecuador. I tillegg til mye arbeid i Norge.

  Stefanusalliansen

  Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer i Tyrkia, Egypt, Nigeria, Syria, Libanon, Irak, Iran, Pakistan, India, Den arabiske halvøy, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Pakistan, Myanmar, Nord-Korea.

  Misjonsalliansen

  Misjonsalliansen arbeider i ti land. Disse er Bolivia, Brasil, Ecuador, Filippinene, Kambodsja, Vietnam, Kina, Nepal, Liberia, Sierra Leone.

  NMS

  Det norske misjonsselskap, NMS, er engasjet i fire verdensdeler, i landene Brasil, Sør-Afrika, Etiopia, Kamerun, Mali, Madagaskar, Egypt, England, Estland, Frankrike, Spania, Japan, Kina, Pakistan, Laos, Thailand. I tillegg til mye arbeid i Norge.

  HimalPartner

  Himalpartner arbeider i Nepal og Kina (Tibet).

  Israelsmisjonen

  Israelsmisjonen har arbeid i Israel, samt i Ungarn, Romania, Ukraina og London.

  Areopagos

  Areopagos har størst arbeid i Norge og Danmark, i tillegg til deres globale prosjekter i Kina og Hong Kong.

   

Kontaktpersoner