LYSGLOBEN

Lysgloben finnes i mange kirker og er en konkret synliggjøring av kirkens globale fellesskap med Kristuslyset i sentrum.

BØNN I FIRE HIMMELRETNINGER

Se alterboka, forbønnsmodell 4.
Bønn mot nord, sør, øst og vest gjør at vi får bevisstheten om vår verdensvide tilhørighet og globale oppdrag fysisk inn i kroppen.

BØNNEVANDING MED VERDENSKART

Et stort kart eller globus kan plasseres på et egnet sted. Post-it - lapper eller knappenåler med ulike farger kan plasseres på land der menigheten har et særlig engasjement.
Eller folk kan selv plassere sine markører på steder og land de vil be for.

TEKSTLESING PÅ ANDRE SPRÅK

La en av søndagens bibeltekster (også) bli lest på et annet språk. Å høre andre språks ord og lyder er en konkret måte å oppleve mangfoldet i Guds rike på.