Kirken logo
Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning

Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menighetene i Den norske kirke arbeid blant barn og unge i mange land. I denne ressursen kan du lese mer om noen av prosjektene tilknyttet fagområdet barn, unge og utdanning.

 • Publisert
  08.12.2022
 • Oppdatert
  02.10.2023
 • Beskrivelse

  Den norske kirke's rolle i kirkens globale oppdrag er blant annet konkretisert gjennom Samarbeid menighet og misjon. Arbeidet vi støtter bidrar til at flere barn og unge får oppfylt sin rett til utdanning. 

  Stefanusbarna 

  I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Stefanusalliansens partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet.

  Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet» hvor de får omsorg og mat fra de voksne, leke med andre barn, grundig trosopplæring og forberedelser til grunnskolen. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til.

  Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er «I can – jeg kan!».

  Anafora 

  I ørkenen mellom den egyptiske hovedstaden Kairo og den store kystbyen Alexandria har biskop Thomas bygget opp et kraftsentrum – Anafora - for den koptiske minoriteten og den koptiske kirken.

  Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i det fattige bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – det vil si i den sørlige delen av landet.

  På samme område som Anafora, har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening, faglig utdannelse og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene er rettet mot unge kvinner. Gjennom Axia-programmet får unge kvinner hjelp til å forstå sine rettigheter, verdi og verdighet som menneske. Unge gutter som har droppet ut av skolen får også gjennom sommerleir hjelp til å komme seg tilbake på skolebenken. Dette programmet heter Second Chance. De siste årene har kursstedet vokst kraftig og har inngått samarbeid med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.

  Både Stefanusalliansen og NMS støtter arbeidet på Anastasia.

  imagerzfn.png

  Bilde: Søster Theodora sammen med gutter fra «Second Chance». Foto: Stefanusalliansen

  Utdanning for marginaliserte grupper

  På Madagaskar og i Kamerun støtter NMS døve- og blindeskoler som gir utdanning til døve og blinde barn. 

  image06wdp.png

  Bilde: Blindeskole Madagaskar. Foto: Pierrot Men

  I Thailand støtter  NMS Nådehjemmet som gir enslige og gravide kvinner et sted å bo etter fødselen. Her får de også praktisk opplæring i et yrke, slik at de på sikt kan skaffe seg et levebrød.

   

Kontaktpersoner