Kirken logo
Bli Grønn Kirke!

Logo: Grønn Kirke

Bli Grønn Kirke!

Lær hvordan dere blir Grønn Kirke - ta del i kirkas klimaengasjement i deres lokalmiljø.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  18.03.2024
 • Oppdatert
  11.06.2024
 • Beskrivelse

  Her får dere informasjon om konseptet Grønn kirke, utarbeidet av den norske kirke 
  Med Grønn kirke kan menighetene ta del i Kirkas lange klima- og miljøengasjement, og gjøre det til sitt eget.

  Å være Grønn kirke lokalt er først og fremst en tillitsbasert intensjonserklæring. Det er menighetenes støtte og tilslutning til kirkas engasjement for klima, miljø og bærekraft. Det er altså ingen formell miljøsertifisering av tredjepart.

  Det vi nå kaller Grønn kirke  hadde til og med 2023 navnet Grønn menighet. Da foregikk registreringen på nettsiden til Miljøfyrtårn. Nå er konseptet redigert betydelig, og registreringen er flyttet til det nye planleggingsverktøyet for lokalmenigheten, Kirka vår

                                                                                                                                                     En animert grønn kirke på en bakketopp

 • Slik begynner man

  For å starte prosessen, anbefaler vi å ta initiativ til en samtale i menigheten for å diskutere det som er beskrevet videre i ressursen. Hvordan ønsker dere at menigheten skal jobbe med dette temaet?

  Dette spørsmålet må jo med jevne mellomrom diskuteres og forankres i menighetsrådet. En grønn gruppe handler jo med mandat og oppdrag fra dem.

  Ta utgangspunkt i tiltaksforslagene som står i dette ressursarket, og diskuter hva dere skal gjøre. (Dokumentet kan ikke forhåndsvises - last ned dokumentet ved å lagre koblingen)

 • Hvordan registrerer vi oss som Grønn Kirke?

  Hver menighet har noen ansvarlige som har tilgang til nettsiden Kirka Vår. De kan registrere tiltakene dere velger.

  1. Gå til plan.kirken.no og logg på din menighet. 

  2. Trykk på knappen 'Grønn kirke' i menyen. Da kommer du inn til siden for å registrere, eller omsider fornye, deres tilslutningserklæring til Grønn kirke. På siden finner du fem kategorier med ulike tiltak. De ser slik ut:
   

  3. Klikk på 'pil ned' på kategoriene, og huk av på punktene dere vil jobbe med. Da kan det for eksempel se slik ut:

  Som dere ser på bildet, er de valgte arbeidsområdene markert med grønn prikk. Når dere har valgt minst 10 av totalt 20 tiltak, vil opptelleren (på høyre side av skjermen) vise grønt siffer:

   

  4. I tillegg oppfordres dere til å skrive en liste med egne tiltak som dere ønsker å jobbe med i deres menighet. 'Egne tiltak' er andre tiltak som ikke står i den faste listen, og som dere selv kan komme opp med. Her kan dere skrive så mye dere vil. Vi oppfordrer til kreativitet, innovasjon og nytenking!

   

  5. Send inn.

   

  Gratulerer! Nå er dere registrert som Grønn kirke! Da gjenstår det aller viktigste steget...

 • Det viktigste steget...

  "Vi er registrert, men hva nå?" 

  Nå kommer det viktigste steget: gjennomføre tiltakene
  For at tiltakene skal funke, og for at kirka faktisk skal bli grønn, må tiltakene følges opp. Her må hver menighet se an hva som passer best for seg, men på generelt grunnlag kan vi anbefale noe som dette:

  • Grønn gruppe. Om "grønne oppgaver" ikke passer inn i en eksisterende gruppe, kan dere lage en ny som kan jobbe med oppfølging av disse tiltakene. Gruppen kan for eksempel ha månedlige møter for å kartlegge hva som har blitt gjort, og hva de ønsker å priorite tid til framover.
  • Fortell om det. Fortell hele menigheten om prosjektene - også til nye ansikter. Det er mange som brenner for naturen der ute. Hør om noen har lyst til å være med på noen av tiltakene. Kanskje noen får en sterkere tilknytning til kirken på grunn av dette?
  • Årshjul. Integrer menighetens klimaengasjement i årshjulet. Her vil også ressursbanken kunne hjelpe med å finne inspirasjon til for eksempel feiring(er) av Skaperverkets dag. 
  • Årsmeldingen. Oppfordre til at grønt engasjement blir skrevet inn i årsmeldingen.
  • Forankring i menighetsrådet. For å sikre at Grønn kirke får god forankring i organisasjonen, vil det være naturlig å ta saken opp i menighetsrådet.
 • Ofte stilte spørsmål

  Hva er forskjellen på Grønn menighet som det het før, og Grønn kirke som det heter nå?
  Forskjellen er hovedsakelig to ting:
  1. kravene til antall tiltak som må velges, er senket på den "nye Grønn kirke". Det viktigste er å bruke tiltakene som konkrete verktøy som hjelper å holde et grønt engasjement levende. Vi ønsker å gjøre det lett for menighetene å integrere og synliggjøre sitt grønne engasjement. Det er ikke like viktig å ha en lang liste handlingspunkter. Da er det bedre å konsentrere seg om færre, gjennomføre disse godt, og heller velge flere etterhvert.  
  2. det er bedre at Grønn kirke er en integrert del av et nytt og felles verktøy for menighetens aktivteter i sitt lokalmiljø, enn å bruke en plattform som primært er laget for noe helt annet, nemlig årlig rapportering av miljødata for sertifiserte virksomheter. Å legge Grønn kirke til Kirka Vår, vil gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for de som bruker det.

  Hvorfor må "gamle" Grønne Menigheter registrere seg på nytt?
  Allerede registrerte Grønne menigheter må registreres på nytt som Grønn kirke i verktøyet og nettsiden Kirka Vår, gjerne så raskt som mulig.  Da vil vi ha få all informasjon samlet på én plass, og det vil være enklere for menigheten å ha oversikt over egne tiltak når det er samlet på ett sted.

  Hvor mange tiltak må vi velge?
  For å kunne registreres som Grønn kirke er det krav om å velge minst 10 tiltak fra listen, men det er lov å velge enda flere. Dere kan totalt velge 20 tiltak, og det er lov å velge alle disse tiltakene. Når 10 tiltak er valgt, vil dere se at opptelleren blir grønn, slik som på bildet her:

  Kan vi skrive og velge egne tiltak?
  Ja! Dere kan skrive og velge så mange egne tiltak dere ønsker. Disse kommer i tillegg til kravet på minst 10 tiltak fra listen. Vi oppfordrer sterkt til å være kreative og finne løsninger, satsninger og prosjekter som passer for den enkelte menighet. Dere finner en egen tekstboks for egne tiltak når dere registreres. Denne står nederst på siden, under de andre tiltakene.

Kontaktpersoner