Kirken logo
Beredskapsapplikasjon for prester

Beredskapsapplikasjon for prester

Nettapplikasjon for prester i Den norske kirkes beredskapstjeneste

 • Publisert
  21.06.2022
 • Beskrivelse

  Den norske kirkes beredskapstjeneste

  Når politiet ringer kirkens nasjonale beredskapstelefon må de raskt komme i konakt med den presten som er i beredskap i området. På den måten kan varsling gjøres trygt og effektivt til alle døgnets tider.

  Beredskapssiden er en teknisk løsning for å organisere prestenes tjeneste med å formidle plutselige og uventede dødsbudskap til pårørende. Det er en nettside som kan lagres som en applikasjon på mobiltelefonen. 

 • Om produktet

  Om produktet

  Løsningen har funksjonalitet for

  Prester:

  • Oversikt over beredskapsområde(r) som presten er tilknyttet
  • Selvbetjening når presten går av/på vakt
  • SMS-varsling dersom prestens beredskapsstatus blir overstyrt

  Proster og prosterådgivere:

  • Oversikt over beredskapsområdene som inngår i bispedømmet, med hvem som er på vakt i det enkelte området
  • Mulighet til å overstyre hvem som er i beredskap ved behov
  • Mulighet for å «abonnere» på et område, slik at en varsles ved avvik, f.eks. dersom et område står uten prest i beredskap

  Bispedømmets beredskapsadministratorer

  • Som proster, og i tillegg:
  • Oversikt over beredskapstjenesten nasjonalt
  • Mulighet til å redigere hvilke prester som hører til hvilket område
  • Mulighet til å redigere hvilke proster som hører til bispedømmet
  • Mulighet til å overstyre hvilke proster som abonnerer på varslinger for det enkelte område
 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Kristian Myhre, km289@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Jan Rune Fagermoen, jf665@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte

  Behov for support og melding av feil går via det enkelte bispedømmes beredskapsansvarlige.

 • Tilgang

  Tilgang

  Alle prester som er i beredskapstjeneste benytter appen. Du finner den på https://beredskap.kirken.no/.

  Du kan legge siden til som en "app" på hjem-skjermen på din smarttelefon. Se veiledning med skjermbilder her.

  Bispedømmets beredskapsansvarlige oppretter tilgang. Se kontaktinfo under Brukerstøtte i menyen til høyre. 

 • Opplæring

  Opplæring

  Beredskapskurset for prester er tilgjengelig på læringsplattformen kurs.kirken.no.

Kontaktpersoner

 • Kristian Myhre
  Kristian Myhre Produkteier Beredskapsapplikasjon for prester km289@kirken.no