Kirken logo
Kirkens lokale skrivebord

Kirkens lokale skrivebord

Kirkens lokale skrivebord er en felles arbeidsflate som samler kirkens ansatte. Løsningen gjør at ansatte trygt og enkelt får tilgang til flere av kirkens digitale fellesløsninger – både de vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

 • Publisert
  12.08.2022
 • Beskrivelse

  Kirkens lokale skrivebord

  Med Kirkens lokale skrivebord (KLS) får du enkel og trygg tilgang til kirkens Microsoft 365-område i skyen. Når du har logget på en pc med Kirkens lokale skrivebord får du automatisk tilgang til de andre fellesløsningene du benytter uten ny pålogging. Dette gjelder blant annet arrangørportalen på skjerikirken.no, bildebanken på design.kirken.no, Dnk360 (sak, arkiv, møte), Xledger og SD Worx.

  Programmene i Microsoft 365, slik som Outlook, Teams og PowerPoint, er en del av Kirkens lokale skrivebord. Når du får disse programmene levert som kirkens fellesløsning, blir samarbeidet med andre i kirken både enklere og tryggere. Kirkens lokale skrivebord leveres av Kirkepartner.

  Utvikling

  Kirkens lokale skrivebord har vært i bruk siden 2021. Per juni 2023 er omtrent halvparten av kirkens ansatte enten i gang med Kirkens lokale skrivebord, eller er på vei til å ta produktet i bruk. 

  Kirkens lokale skrivebord utvikles i takt med kirkens behov. Har du behov eller ønsker kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

  For andre saker knyttet til Kirkens lokale skrivebord: Se "Relaterte ressurser". 

 • Om produktet

  Om produktet

  Kirkens lokale skrivebord (KLS) er ferdig oppsatt programvare på din pc, med direkte tilgang til kirkens eget Microsoft 365-område. Målet med Kirkens lokale skrivebord er at alle medarbeidere i Den norske kirke skal få enklere og tryggere tilgang til kirkens digitale fellesløsninger, og å legge til rette for mer samarbeid på tvers av enheter.

  Enkel tilgang 

  Kirkens lokale skrivebord gir deg enklere tilgang til både eksisterende og nye løsninger, fordi du slipper å logge inn på nytt for hver enkelt løsning. Når du har logget på en pc med Kirkens lokale skrivebord installert, får du automatisk tilgang (med Single Sign-on (SSO)) til verktøyene og systemene du trenger - uten ny pålogging. 

  Per august 2023 gjelder dette følgende systemer og verktøy:

  Verktøyene i Microsoft 365

   

  Fagsystemer* og andre kirkelige verktøy

   

          Outlook

          Teams

          SharePoint 

          PowerPoint

          Word

          Excel 

          Planner

          To Do

   

          Arrangørportalen på skjerikirken.no

          Bildebanken på design.kirken.no

          *Dnk360 (sak, arkiv, møte)

          *Xledger, SD Worx, WinTid (felles LPR)

          Læringsplattform

          Intranett

          Kirka vår

          Beredskaps-app for prester

          Kardinal og Gravlund i Kirkedata Office **

   

  *Tilgang til fagsystemene medfører ekstra kostnad.

  **ikke en fellesløsning, men har mulighet for automatisk pålogging.

   

  Alle Microsoft 365-verktøyene er tilgjengelig som skrivebordsprogrammer på din KLS-pc. Jobber du fra en annen pc, der sikkerheten ikke administreres av Kirkepartner, kan du finne verktøyene og filene dine ved å logge deg på nettsiden office.com. Personlige filer lagrer du i OneDrive, og felles filer skal ligge i Teams, som du også kan finne via office.com. 

  Økt trygghet

  Kirkens lokale skrivebord gjør det lettere å etterleve krav til personvern og informasjonssikkerhet. Med Kirkens lokale skrivebord får du en trygg arbeidsflate. Dette bidrar til å redusere risiko for at informasjon havner på avveier eller at trusselaktører får tilgang til opplysninger om deg, andre medarbeidere, eller kirkens medlemmer. 
  På pc-er med Kirkens lokale skrivebord er sikkerheten administrert av Kirkepartner. Det betyr at: 

  • Kirkepartner kan kontrollere at pc-en har kryptert harddisk, antivirus og andre sikkerhetsinnstillinger.
  • Kirkepartner kan sikre at programvaren inkludert i KLS er oppdatert.
  • Kirkepartner overvåker og sikrer at du ikke laster ned skadelig innhold.
  • Kirkepartner kan «fjernslette» innholdet på pc-en dersom den blir stjålet.
  • Du er selv administrator på din pc og kan laste ned programmer du trenger.

  I tillegg inkluderer løsningen sikker utskrift til dine printere. Gjennom en app på mobiltelefon eller nettbrett kan du skrive ut fra en hvilken som helst enhet til dine ulike skrivere, på tvers av lokasjoner, på en sikker og kostnadsbesparende måte.

  For å få Kirkens lokale skrivebord på pc-en, nettbrettet eller mobilen din, må systemet settes opp slik at Kirkepartner kan administrere sikkerheten. Vi kaller dette å «rulle inn». På Kirkepartners nettsider kan du lese mer om hvordan du kan få KLS på din pc, nettbrett eller mobil.

  Mer samarbeid

  Et like viktig mål er å gjøre det enklere å samarbeide på tvers av kirkens enheter. Når du jobber på en pc med Kirkens lokale skrivebord får du automatisk tilgang til alle verktøyene i Microsoft 365, slik som Teams, Outlook, Word og Excel. Det gjør det enkelt å samarbeide med andre som er på kirkens felles Microsoft 365-område: Når du jobber med felles filer, for eksempel et Word-dokument, via Teams, vil endringene du gjør oppdateres automatisk hos alle andre som har tilgang til dokumentet. Samredigering i Teams gjør samarbeid enkelt, fordi du unngår kopier og flere lagringssteder. 

  Med Kirkens lokale skrivebord får du en e-postadresse som slutter på @kirken.no eller @kyrkja.no, og kan slå opp i en felles adressebok der du vil finne alle andre som har @kirken.no-adresser (over halvparten av kirkens ansatte). I Outlook kan du finne møtetidspunkt med andre ansatte i kirken ved å søke i felles kalender, og du kan enkelt finne dine kollegaer ved å søke opp navnet deres i Teams.

  Bruker du kirkens felles telefoniavtale vil også sentralbord og telefoniløsningen være integrert med kalender i Outlook, uten ekstra kostnad. Kalender kan synkroniseres med kalendere i de kirkelige fagsystemene Kardinal og Medarbeideren. 

  Fullstendig produktbeskrivelse: Komplett produktinfo Kirkens lokale skrivebord.pdf

  Hva koster Kirkens lokale skrivebord?

  Gjeldende priser for 2023, pris oppgitt per bruker per måned (uten mva): kr. 711

  Overgangspris per lisens: 2000,- per bruker. Øvrig bistand etter avtale med Kirkepartner.

 • Bestill produktet

  Hvordan går du frem?

  Ta kontakt på post@kirkepartner.no for å bestille Kirkens lokale skrivebord til ditt fellesråd. Da får du mer informasjon om produktet og hjelp til å kartlegge hvilke behov ditt fellesråd har.

  Kirkens lokale skrivebord leveres av Kirkepartner, som er kirkens internleverandør og bistår Kirkerådet som systemeier med drift, support og utrulling av løsningen.

  Overgangen til Kirkens lokale skrivebord kan medføre økte kostnader til nye datamaskiner, som må dekkes av fellesrådet. Benytt gjerne rammeavtalen på IT-utstyr.

  Dersom ditt fellesråd har tjenesteytingsavtale med kommunen knyttet til drift av IT-løsninger, bør du gå i dialog med kommunen og forklare behovet for bruk av kirkens felles løsninger.

   

 • Rabatt til fellesråd

  Rabattordning for Kirkens lokale skrivebord

  Kirken trenger enkle og trygge løsninger for samarbeid og samhandling. Et viktig steg for å lykkes med dette er å samles på en felles arbeidsflate. Derfor har Digitaliseringsstyret vedtatt at innføring av Kirkens lokale skrivebord til flest mulig skal være en satsning.

  I samarbeid med Digitaliseringsstyret har Kirkerådet innført følgende rabattordning: Alle fellesråd får 50% rabatt på Kirkens lokale skrivebord de første 12 månedene. Ordningen vil gjelde ut 2025, slik at fellesrådene får tid til å planlegge for en overgang.

  Her finner du tildelingsbrev Kirkens lokale skrivebord 2023.pdf.

  Fyll ut dette skjemaet for å påbegynne rabattperioden: Rabattperiode Kirkens lokale skrivebord.xlsx
  Skjemaet sendes til Kirkepartner Servicedesk. 

  Oversikt over utbetalinger 2023: 

  Utbetalingsoversikt for KLS (jan-mars 2023).pdf  

  Utbetalingsoversikt for KLS (april 2023).pdf

  Utbetalingsoversikt for KLS (mai 2023).pdf

  Utbetalingsoversikt for KLS (juni 2023).pdf

  Utbetalingsoversikt for KLS (juli 2023).pdf

  Utbetalingsoversikt for KLS (august 2023).pdf

  Utbetalingsoversikt for KLS (september 2023).pdf

  Vilkår: 

  • Rabatten overføres som et tilskudd direkte fra Kirkerådet til fellesrådene som omfattes av ordningen.
  • Rabatten dekker 50 % av kostnaden for Kirkens lokale skrivebord i 12 måneder. Merk: Rabatten gjelder per lisens og gis ikke for andre produkter, som for eksempel Kirkepartner Skrivebord eller Kirkepartner Mini.
  • Perioden på 12 måneder regnes fra det tidspunkt fellesrådet har tatt produktet i bruk, det vil si når data er migrert over til kirkens plattform og lisens til majoriteten av de ansatte er bestilt og aktivert. 
  • Kirkepartner informerer fellesrådet direkte om tidsrommet for rabattperioden. Rabattperioden vil også fremgå av faktura. 
  • Fellesråd som allerede har tatt i bruk Kirkens lokale skrivebord vil få rabatten fra og med januar 2023 og ut året, og vil motta rabatten for januar og februar så snart Kirkerådet er klar for overføringen.
  • Fellesråd som ikke er kunder av Kirkepartner fra før må bli medeier / tiltre aksjonæravtalen og inngå en avtale med Kirkepartner som leverandør av skrivebordtjenester.
  • Oppstart av migrering avtales med Kirkepartner etter kapasitet i en køordning.
  • For å omfattes av ordningen må fellesrådet ha signert avtale med Kirkepartner om Kirkens lokale skrivebord innen 31. desember 2025.

  Hvis du har spørsmål om ordningen, kontakt produkteier Sunniva Opsahl, so564@kirken.no

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord, og brukerstøtte gjennom  Kirkepartner Servicedesk er inkludert i produktet. Ta kontakt med Servicedesk for brukerstøtte: e-post servicedesk@kirkepartner.no

  Tekniske veiledninger finner du på Kirkepartners Kunnskapsbase

  Har du innspill til utviklingen av Kirkens lokale skrivebord, eller ønsker å melde inn et behov knyttet til produktet, kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

 • Kontakt

  Kontakt

  Leverandør

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord. Kontakt Kirkepartner for å bestille produktet og starte prosessen med overgang til Kirkens lokale skrivebord: post@kirkepartner.no.

  Produkteier

  Sunniva Opsahl, so564@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Magnus Hvalvik, mh322@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Opplæring

  Opplæring 

  Bruk av Teams, Outlook og de andre verktøyene i Microsoft 365: 

  Vi har utviklet mye opplæringsmateriell for deg som skal ta i bruk Kirkens lokale skrivebord. Kursene handler i hovedsak om verktøyene i Microsoft 365, som er en viktig del av KLS. Noe opplæringsmateriell vil egne seg for fellesråd som vil ta en felles gjennomgang av Teams, Outlook, samarbeid i Word m.m, mens andre kurs kan hver enkelt medarbeider se ved behov. 

  På denne siden finner du direkte lenker til korte e-læringskurs og til lengre webinarer som gir en mer samlet innføring i Microsoft 365. 

  Tips: Sett gjerne av tid til å se noen av e-læringskursene i fellesskap. Da blir det lettere å sikre at alle bruker Teams og andre deler av Kirkens lokale skrivebord på samme måte. Det gjør samarbeidet enklere, og bidrar til å skape trygghet og fellesskap - også i det digitale arbeidslivet. 

  Ta kontakt med produkteier for Kirkens lokale skrivebord dersom det er temaer dere savner i e-læringskursene. 


  For deg som forbereder overgang til Kirkens lokale skrivebord:

  Vi har utarbeidet en veileder for alle fellesråd som skal over på Kirkens lokale skrivebord: Veileder overgang til Teams.pdf

  Veilederen gir viktig informasjon om opprettelse av Teams-rom og hva du bør tenke på før fellesrådets filer flyttes over fra tidligere fillagringsområde.

  Vi hører gjerne fra deg dersom det er noe du lurer på eller savner i veilederen. Ta kontakt med produkteier Sunniva Opsahl om du har innspill!

Kontaktpersoner