Kirken logo
SvarUt

SvarUt

Effektiv utsending av post - digitalt eller som brevpost

 • Publisert
  24.09.2022
 • Beskrivelse

  KS SvarUt - sikker post fra kirken - formidler dokumenter til mottaker på en sikker og kostnadseffektiv måte. Tjenesten formidler post gjennom e-Boks, Digipost og Altinn, eller sentral print. Løsningen reduserer post-, trykk- og portokostnader og er samtidig et godt alternativ til e-post som ikke er anbefalt som sikker kanal for sending av sensitivt innhold.

 • Om produktet

  Posten ekspederes gjennom saksbehandlingssystem som Dnk360, eller fagsystemer som Ecclesia og Gravlund, hvor denne integrasjonen er etablert. For post til privatpersoner som ikke hentes digitalt på Altinn, eller hvor mottaker har reservert seg mot digital postforsendelse, vil postforsendelsen bli trykket sentralt og sendt ut med ordinær papirpost. Har mottaker akseptert Sikker Digital Postkasse (SDP), som Digipost eller eBoks, blir posten ikke videresendt til utskrift. Administrator i fellesrådet kan likevel gå inn i kontrollportalen til SvarUt og velge "send til print" dersom det er foresendelser som ikke blir lest.

  KS SvarUt er en løsning som Kommunenes Sentralforbund har etablert for sine medlemmer. Statlige, og noen andre ikke-kommersielle aktører har også fått anledning til å ta løsningen i bruk. Kirkepartner har på inngått avtale om å benytte KS SvarUt på vegne av Den norske kirke.

  Les mer om produktet på Kirkepartners nettside.

 • Tilgang

  Ta kontakt med Kirkepartner for ytterligere informasjon og/eller bestilling av tjenesten.

Kontaktpersoner