Kirken logo
Sak, arkiv og møteløsning

Sak, arkiv og møteløsning

Dnk360 er Den norske kirkes sak- og arkivsystem med tilhørende modul for saksbehandling i råd og utvalg. Tilgang til Dnk360 forutsetter at du benytter Kirkens lokale skrivebord.

 • Publisert
  16.08.2022
 • Beskrivelse

  Sak, arkiv og møteløsning: Dnk360

  Den norske kirkes strategi for 2022-2029 fremhever kirken som «kulturarena og forvalter av kulturarv for alle generasjoner».

  Dnk360 går rett inn i dette, og kan enkelt beskrives som Den norske kirkes hukommelse; hva gjør vi, hvem er vi og hvor vil vi?

  Denne dokumentasjonen skal bevares for ettertiden; strategiene, organiseringen, personalpolitikken, vedtakene, økonomien, etc. Kirken er en viktig kultur- og historiebærer med stor allmenn interesse; både blant medlemmer, ikke-medlemmer, media, forskere, etc.

  Med Dnk360 sørger vi for å sikre sporene etter oss på en slik måte at flere generasjoner fremover kan finne tilbake til og lese dokumentasjonen vår.

 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Trond Vegar Eriksen, te568@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Britt Agnete Enemo, be898@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Opplæring

  Opplæring

  læringsplattformen kurs.kirken.no finnes det kurs som gir opplæring i Dnk360. Via venstremenyen velger du "Finn kurs" --> "Digitale verktøy og systemer"

  Der finner du "Dokumenthåndtering i Dnk360".

  Læringsplattformen er fortsatt under utrulling.

 • Tilgang

  Tilgang

  Dersom ditt fellesråd benytter Dnk360, og kirkevergen har gitt deg tilgang, finner du Dnk360 via et sidepanel i Outlook.

  Ønsker du å ta i bruk Dnk360? Ta kontakt med Kristoffer Nerbøvik hos Kirkepartner på kn787@kirkepartner.no

Kontaktpersoner