Kirken logo
Forskningsrapport om Den norske kirke i møte med kristne migranter

Forskningsrapport om Den norske kirke i møte med kristne migranter

«I min fars hus er det mange rom» er tittelen på en forskningsrapport om Den norske kirke i møte med kristne migranter. I denne ressursen kan du lese om og laste ned rapporten.

 • Publisert
  12.06.2023
 • Oppdatert
  12.06.2023
 • Beskrivelse

  Rapporten er utarbeidet av VID på oppdrag fra Kirkerådet, og ble ferdigstilt i juni 2023. Rapporten gir et viktig kunnskapsgrunnlag for Den norske kirkes videre arbeid med å være mer for flere i et flerkulturelt samfunn, og gir gode innspill i samtalen om hvordan Den norske kirke skal kunne romme et større kulturelt og etnisk mangfold enn i dag. Rapporten gir interessant tallmateriale og en grundig kvalitativ analyse av et vell av sitater fra ansatte og frivillige i Den norske kirke og migranter både innenfra kirken og fra migrantmenigheter som samarbeider med Den norske kirke.  Videre gir rapporten verdifulle frampek og anbefalinger om hva som bør gjøres for å skape nye rom for flere. Dette går rett inn i Kirkens strategi for 2022-29. Rapporten bør være obligatorisk lesning for alle ledere i Den norske kirke.  Rapporten peker på hvordan migranter kan være viktige ressurser for kirken, forutsatt at det legges til rette for at innvandrere og deres barn finner rom både i Norge, i felleskapet og i sin fars hus.

  Rapporten kan lastes ned her: I min fars hus er det mange rom.

  I forberedelsen til arbeidet med rapporten ble det i 2021 gjort en kartlegging av tidligere forskning på feltet. Rapporten fra kartleggingen kan lastes ned her: En kartlegging av forskning på kristne migrantmenigheter og kristne migranter i Norge.

Kontaktpersoner