Kirken logo

Ny brosjyre til nye menighetsråd

Deltakelse i Sammen som kirke i hele verden-aksjonen styrker menighetens tilknytning til kirkens globale fellesskap og oppdrag. Nå er det viktig at de nye menighetsrådene får informasjon om aksjonen.

Ny brosjyre til nye menighetsråd
Publisert 14. november 2023
Oppdatert 14.11.2023

I Den norske kirkes strategi heter det at «Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.» Alle kirkens menigheter bidrar til å virkeliggjøre denne visjonen, lokalt og globalt.

Menighetens tilknytning til kirkens globale fellesskap og oppdrag konkretiseres blant annet gjennom menighetens misjonsavtale. Menighetens misjonsavtale bidrar til å styrke menighetens fellesskap med kristne i andre deler av verden. Kunnskap, forbønn og fordeling av ressurser er viktige elementer i et likeverdig fellesskap.

Sammen som kirke i hele verden er en landsomfattende aksjon hvor menigheten oppfordres til å sette et særlig fokus på menighetens misjonsavtale gjennom konkrete tiltak i menigheten. I løpet av aksjonsperioden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans finner menighetene morsomme måter for å synliggjøre menighetens misjonsavtale i menigheten og lokalsamfunnet. Tiden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans er en fin tid for å løfte misjonale og globale perspektiver i gudstjenesten. Mange menigheter velger å organisere løp, tivoli, grillfest eller andre uteaktiviteter i forbindelse med sommeravslutninger. Andre menigheter velger å integrere globale perspektiver i gudstjenesten og gi ekstra informasjon om menighetens misjonsavtale i forbindelse med offeret. Faktisk viser det seg at et par minutters enkel informasjon om offerformålet dobler offerinntektene. Noen velger også å organisere en digital innsamling.

Det er nå viktig at de nye menighetsrådene introduseres til aksjonen. Aksjonens nye brosjyre finnes på alle bispedømmekontorene og er tenkt til utdeling i forbindelse med kursing av nye menighetsråd. Brosjyren kan også lastes ned her. Deltakelse i aksjonen trenger ikke å være komplisert. Lag en realistisk plan som passer for din menighet og meld dere på. Påmeldingslenka finnes på aksjonens nettsider i Ressursbanken.

Foto: NMS
Foto: NMS

Kontaktpersoner