Kirken logo

Oppdatert oversikt over globale merkedager

Kirken kan tilby meningsfulle handlingsalternativer gjennom markering av globale merkedager. Oversikten over globale merkedager er nå oppdatert for 2024.

Oppdatert oversikt over globale merkedager
Publisert 9. november 2023
Oppdatert 10.11.2023

Krigen og volden som preger nyhetsbildet gir mange en følelse av maktesløshet. I denne situasjonen har kirken har et ansvar for å fastholde alle menneskers likeverd. Menighetene kan tilby fellesskap og muligheter til å klage og be, på egne vegne eller på vegne av fellesskapet og alle mennesker.

Kirkeåret gir mange muligheter til å markere menighetens tilhørighet til et globalt fellesskap. I Ressursbanken finnes det ressurser som kan benyttes I planlegging og gjennomføring av gudstjenester eller andre samlinger. Oversikten over globale merkedager er nå oppdatert for 2024. Oversikten kan være fin å bruke i planleggingen av neste semester, og den inneholder også lenker til aktuelle ressurser for de ulike merkedagene. Du finner den oppdaterte oversikten over globale merkedager her: Merkedager - globale, diakonale og misjonale - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)

Kontaktpersoner