Kirken logo
Kirkeårsteppe

Foto: IKO-forlaget

Kirkeårsteppe

Oppskrift og tips til bruk i menigheten

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8
 • Laget av
  IKO-forlaget
 • Publisert
  04.05.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Kirkeårsteppe

  Et kirkeårsteppe kan brukes til mye: undervisning i barnehager, i småskolen og på foreldresamlinger. På denne måten kan det kristne budskapet og kunnskapen om de liturgiske fargene i kirka bli mer levende og spennende for barna.

  Visuell læring gir en annen slags læringsopplevelse. Man husker ofte lettere det man både har sett og hørt, enn det som bare blir fortalt. Når barna i tillegg får kjenne på ulike stoffer, kan de lettere klare å koble sammen farger og liturgisk innhold.

  Den som underviser kan, gjennom kommunikasjon med barna om fargene i kirkeåret, få innspill til små andakter. Når teppet ikke er i bruk, kan det gjerne henges på en vegg til pynt, for eksempel et sted der mange mennesker kan se det. Kirkeårsteppet er fin å bruke til undervisning for hørsels – og synshemmede.

  Kapitlene presenterer en detaljert arbeidsbeskrivelse på et kirkeårsteppe som man kan klare å lage med litt syerfaring.

  Det er også med en arbeidsbeskrivelse til en kirkeårsterning og et transport-trekk til kirkeårsteppet.

  Kirkeårsteppe er hentet fra boka Skattkista, IKO-Forlaget 2007 (med vennlig tillatelse).

  Last ned kapittelet her.