Kirken logo
Barnealter

Foto: Stein Ellinggard

Barnealter

Utsmykning av alter for og med barn

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15
 • Laget av
  Lademoen menighet, Barnas katedral
 • Publisert
  06.04.2019
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Barnealter

  I Lademoen menighet har barn laget er barnealter i samarbeid med en lokal kunstner.

  Alteret er bygget som et skap. Når skapet åpnes og alteret foldes ut er det mange ting å oppdage. Skapet er malt av unge, med blant annet blomster, engler, hjerter, kors, stjerner og regnbue. I arbeidet med alteret er det rom for at barna får diskutere eksistensielle spørsmål.

   

  Kunstnerisk ansvarlig Kenneth Laugen beskriver prosessen:

  Vi startet med å planlegge hva rommene i alteret skulle symbolisere, det ble laget arbeidstegninger av hvert rom i alteret, i samarbeid med de tre ungdommene som tok del. Tanken var at ungdommene skulle få en bevisstgjøring i forhold til hva symbolikken skulle framstille og hva målsetningen skulle være.

  Det er helt og holdent barnas ideer og tanker som skinner gjennom i sluttresultatet, min jobb har vært å veilede ungdommene i forhold til hvordan vi kan oppnå de effektene vi er ute etter med tanke på utsmykningen, utefra et malerteknisk ståsted.

  Ungdommene har deltatt i hele prosessen, og har bidratt med innspill til symbolikk, detaljer og uttrykksmåte for de tankene de har ønsket å uttrykke. Vi ble i samarbeid enige om at alteret skulle symbolisere livet, fra begynnelsen til slutt: Dørene skulle symbolisere begynnelse av livet og slutten av livet, og alle rommene inne i selve alteret skulle symbolisere viktige ting i livet, samt faser vi går igjennom, som betyr mye for den livskvaliteten vi ønsker at livet skal inneha.

  Å lage et barnealter er utrolig lærerikt: det å gå litt i dybden av hva og hvordan barn og ungdom opplever livet, Gud og religion er spennende, og det ble mye samtale rundt de forskjellige teamene, som liv og død, tro, hva som er viktig i livet osv.

  Litt av målsetningen var også at det skulle være opp til betrakteren å tolke symbolikken i det ferdige alteret, i og med at vi alle har forskjellige oppfatninger av livet og vårt eget forhold til skaperen.

  IMG_0962.JPG

  Les mer om Lademoen menighet/Barnas katedral her.